Feriepenge og fritidsjob

Ferieloven giver alle lønmodtagere - også unge under 18 år med fritidsjob - ret til 12,5 procent i feriepenge af den optjente løn og tillæg.

Feriepenge beregnes særskilt af løn og tillæg. Det er ulovligt, hvis din arbejdsgiver siger, at din løn er inklusive feriepenge. Arbejdsgiver skal indsætte feriepengene på FerieKonto eller feriekort.

Hvornår skal du have dine feriepenge?

Feriepenge tjenes i et kalenderår og udbetales det følgende år efter den 1. maj, hvor ferieåret begynder. 2019 og 2020 er et specielt ferieår, fordi der træder en ny ferielov i kraft i 2020. De feriepenge som du optjener fra 1. januar 2019 til 31. august 2019 kan du holde i perioden 1. maj 2020 til 30. september 2020. De feriepenge som du tjener i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 bliver indefrosset til du forlader arbejdsmarked, medmindre beløbet er på 1.500 kr. eller mindre for så vil de blive udbetalt til dig.

Efter den nuværende ferielov gælder:
Hvis du fratræder dit job og højst har optjent 750 kr. i feriepenge efter skat, må din arbejdsgiver udbetale feriepengene direkte til dig, når du stopper - også selvom du ikke holder ferie.

Hvis du har optjent 1.500 kr. eller mindre i feriepenge, når ferieåret begynder, bliver pengene automatisk udbetalt. FerieKonto udbetaler pengene til din NemKonto.

Når ferieåret slutter

Hvis du har 2.250 kr. eller mindre til gode, når ferieåret slutter, bliver pengene automatisk udbetalt. FerieKonto udbetaler pengene til din NemKonto.

Du skal kontakte den, der skal udbetale pengene, hvis du ikke har modtaget dine feriepenge senest den 15. juni.

Det er en betingelse, at feriepengene er fra:

  • holdt ferie eller
  • den 5. ferieuge eller
  • en ansættelse, der er ophørt senest den 30. april

Hvis du ikke har fået dine feriepenge

Har du efter 1. maj feriepenge til gode fra forrige år, skal du huske at skrive til din arbejdsgiver (behold selv en kopi) inden for 3 år, hvor efter feriepengene ellers forældes.

Efter 1. september 2020 skal du også reagere overfor din arbejdsgiver, hvis du har feriepenge til gode. Det skal du gøre inden 5 år, hvorefter feriepengene forældes.

Kontakt din lokale 3F fagforening, hvis du er i tvivl eller læs mere på www.feriekonto.dk.

Meld dig ind - fritidsjob