Ferie på integrationsydelse

Som modtager af integrationsydelse har du ikke ret til ferie.

Vælger du at holde ferie for egen regning, kan det betyde at tidspunktet for, hvornår du kan modtage uddannelses- eller kontanthjælp udskydes.

Jobcentret skal have besked, hvis du vælger at holde ferie for egen regning.