Under 30 år og uden uddannelse

Jobcentret vurderer, om du er uddannelsesparat eller aktivitetsparat. Formålet med begge dele er, at du skal uddanne dig.

Uddannelseshjælp

Hvis du ikke har en uddannelse, får du et uddannelsespålæg. Det betyder, at jobcentret skal afklare dine ønsker til uddannelse og hjælpe dig med at søge optagelse. Hvis du kan uddanne dig på almindelige vilkår inden for et års tid, vil du blive vurderet som uddannelsesparat.

Unge under 30 år uden uddannelse har ikke længere ret til kontanthjælp, men i stedet uddannelseshjælp svarende til en SU.

Uddannelseshjælp - satser

Under 25 år, hjemmeboende:   2.697 kroner
Under 25 år, udeboende:   6.259 kroner
25-29 år, hjemmeboende:  2.697 kroner
25-29 år, udeboende:  6.259 kroner
Forsørgere med eget barn i hjemmet - uden ret til børnetilskud:  8.761 kroner
Enlige forsørgere:   12.519 kroner
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge):  11.423 kroner
           

Uddannelseshjælp inklusiv aktivitetstillæg

Kan du ikke begynde på en uddannelse på grund af helbredsmæssige eller sociale forhold, vil du blive vurderet som aktivitetsparat. Da målet er uddannelse, skal du – ligesom de uddannelsesparate – have et uddannelsespålæg. Det er aktiviteter og tilbud, der kan bidrage til, at du kan blive i stand til tage en uddannelse.

Hvis du ikke kan deltage i et tilbud, for eksempel på grund af sygdom, kan du alligevel have ret til aktivitetstillægget.             

Satser 

Under 25 år, hjemmeboende:   3.552 kroner
Under 25 år, udeboende:   7.362 kroner
25-29 år, hjemmeboende:   11.423 kroner
25-29 år, udeboende:   11.423 kroner
Forsørgere med eget barn i hjemmet - uden ret til børnetilskud:  14.993 kroner
Enlige forsørgere:  14.993 kroner
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge):   11.423 kroner

Satserne er vejledende. Læs også om formue og gensidig forsørgerpligt.

Vær opmærksom på, at du har mulighed for at søge tilskud til høje boligudgifter.

Har du brug for hjælp, eller er du i tvivl om dine rettigheder, kan du altid kontakte din lokale 3F fagforening.