Praktikcenter

Selvom du gør et ihærdigt forsøg på at finde en praktikplads, kan du være uheldig at stå uden. Du har dog mulighed for at fortsætte din uddannelse på et praktikcenter.

Hvis alle forsøg på at finde en praktikplads mislykkes, kan du fortsætte din uddannelse på et praktikcenter.

Her følger du et forløb, der fører frem til de samme kompetencer som praktik i en rigtig virksomhed.

Samtidig hjælper praktikcentret dig med at finde en eller flere virksomheder, der er klar til at ansætte dig, enten i delaftaler eller i restlæreaftaler.

Skolepraktikydelse

Det er en klar økonomisk fordel at være i rigtig praktik og finde en læreplads hos en arbejdsgiver, for i praktikcentret får du ikke lærlingeløn, men derimod skolepraktikydelse. 

Satser for skolepraktik- og skoleydelse:
Elever under 18 år, pr. måned 3.055 kronger (19,05 pr. time) 
Elever over 18 år, pr. måned 7.310 kroner (45,59 pr. time).

Til sammenligning er start-lærlingelønnen i mange fag på cirka 70 kroner i timen.