Regler ved fyring

Bliver du fyret, er der en række ting, du skal være opmærksom på.

Din arbejdsgiver skal meddele dig, at du er blevet fyret, og det skal helst ske med en skriftlig begrundelse.

Begrundelsen skal du bruge, når du skal melde dig ledig i din lokale 3F fagforening.

Du har som regel en opsigelsesfrist, men den er afhængig af, hvor længe du har været ansat, og hvilken overenskomst du arbejder under. Hvis din arbejdsgiver ikke overholder fristen, skal du kontakte din lokale 3F fagforening.

Du skal arbejde i opsigelsesperioden. Ellers risikerer du, at arbejdsgiveren bortviser dig og stopper lønudbetalingen og kræver en bod, fordi du er udeblevet. 

I Hovedaftalen er der regler om, at afskedigelser ikke må være usaglige og tilfældige. 

Lovgivningen forbyder, at du for eksempel afskediges på grund af dit køn, på grund af graviditet, barselsorlov, handicap, alder eller race.

En klage over en afskedigelse skal ske hurtigt, i visse tilfælde allerede inden for 14 dage.

Du kan også få mere at vide af din tillidsrepræsentant eller i din lokale 3F fagforening.

Fyret? Det skal du gøre

Bliver du fyret, skal du hurtigst muligt henvende dig i din lokale 3F fagforening.  

3F hjælper dig med:

  • Uberettiget fyring
  • Ukorrekt opsigelsesvarsel
  • Karantæne fra a-kassen  

Du kan også melde dig ledig i din lokale 3F fagforening, så du kan få dagpenge hurtigst muligt.