Massefyring

Hvis du er en del af en masseafskedigelse, skal du hurtigst muligt kontakte din lokale 3F fagforening.

Der er tale om masseafskedigelser, hvis din arbejdsgiver inden for et tidsrum på 30 dage afskediger:

  1. Mindst 10 medarbejdere i virksomheder, som normalt beskæftiger over 20 og færre end 100 lønmodtagere.
  2. Mindst 10 pct. af antallet af lønmodtagere i virksomheder, som normalt beskæftiger mindst 100 og under 300 lønmodtagere.
  3. Mindst 30 medarbejdere i virksomheder, som normalt beskæftiger mindst 300 lønmodtagere.

Der gælder særlige regler ved masseafskedigelser. Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale 3F fagforening, hvis du mener, at der er tale om en masseafskedigelse på din arbejdsplads.