Så langt opsigelsesvarsel har du

Det er din overenskomst, som afgør, hvor langt et varsel du og din arbejdsgiver har ved opsigelse.

Bliver du fyret, er din arbejdsgivers varsel typisk længere end det opsigelsesvarsel, du har pligt til at give arbejdsgiveren.  

Hvis du ikke er omfattet af en overenskomst, kan din ansættelseskontakt indeholde opsigelsesvarsler.  

Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale 3F fagforening, hvis du er i tvivl om dit opsigelsesvarsel.

Tjek reglerne i din overenskomst under dit fag