Pas på hvad du tager på jobbet

Det kan ende i en fyring eller bortvisning, hvis du for eksempel tager en kuglepen eller et frimærke med hjem fra jobbet.

Tyveri er en grov form for misligholdelse af ansættelsen, fordi det anses for at være illoyalt. Det betyder, at den mindste ting, du tager på jobbet som for eksempel slik eller kuglepenne, kan tolkes som tyveri, og det kan koste dig en bortvisning og en fyring. Dette gælder også selvom du har handlet i god tro.

3F anbefaler, at man altid får klare skriftlige retningslinjer for, hvad man må tage på jobbet, og altid spørger sin arbejdsgiver, hvis man er i tvivl.

Du kan altid kontakte din lokale 3F fagforening, hvis du har spørgsmål.