Ikke ret til ferie når du er syg

Hvis du ikke får tilladelse fra kommunen til at holde ferie under din sygdom og alligevel holder ferie er det forbundet med store konsekvenser, hvis du vil efter endt ferie stadig er syg.

En ferie, der ikke er aftalt med kommunen betragtes som en raskmelding og efterfølgende sygefravær anses derfor som en ny sygemelding. Det betyder, at du skal opfylde beskæftigelseskravet på ny og være uarbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand for at få ret til sygedagpenge.

 

Hvis du har været syg i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder vil du ikke have ret til sygedagpenge da du er omfattet af denne tidsbegrænsning. I stedet har du ret  til at få et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Ressourceforløbsydelse svarer til kontanthjælpssatserne.

 

Meld dig ind i dag og bliv sikret i Danmarks stærkeste fagforening og A-kasse

Bliv medlem

Relaterede artikler