Afslag på ferie med sygedagpenge

Får du afslag på ferie, skal du raskmelde dig for at holde ferie. Dog er der en række regler, som skal overholdes, hvis du igen har brug for at modtage sygedagpenge.

Hvis jobcenteret siger nej til, at du kan holde ferie, og du vil holde ferie, er du som udgangspunkt nødt til at raskmelde sig. Der er dog stor risiko forbundet med ”bare” at raskmelde sig.

Det kan give problemer i forbindelse med genoptagelse af sygedagpengeudbetalingen efter din ferie. Kommunen kan stille spørgsmål ved, om du forhaler din helbredelse eller ikke medvirker i afklaringen, hvis du ikke overholder eventuelle behandlinger eller undlader at medvirke i praktikforløb, afklaringsforløb eller lignende.

Vælger du at holde din ferie uden at raskmelde dig, vil det blive vurderet, at du udebliver fra forløb på grund af ferie. Dermed udebliver du uden gyldig grund. I det tilfælde vil retten til sygedagpenge ophøre.

Dog har du i henhold til sygedagpengelovens § 21 stk. 1 nr. 4 ret til at genindtræde i retten til sygedagpenge inden for fire uger, efter du er udeblevet fra forløb. Forudsætningen er, at du ellers opfylder betingelserne for at modtage sygedagpenge. Denne fortrydelsesret/genindtrædelsesret kan der gøres brug af én gang under en sygemelding.

 

Meld dig ind i dag og bliv sikret i Danmarks stærkeste fagforening og A-kasse

Bliv medlem

Relaterede artikler