Ret til ferie under sygdom

Modtager du sygedagpenge har du ret til at holde ferie, men det kæver at kommunen godkender det.

Hvis du holder ferie uden at kommunen har godkendt det, betragtes det som en raskmelding. Det betyder, at du efter din ferie skal opfylde beskæftigelseskravet på ny og være uarbejdsdygtig efter sygedagpengelovens fortolkning  for at få ret til sygedagpenge.

Hvis du har været syg i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder vil du ikke have ret til sygedagpenge da du er omfattet af varighedsbegræsningen. I stedet har du ret til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Ressourceforløbsydelse svarer til kontanthjælpssatserne.

For at undgå denne situation skal du altid aftale ferien inden den holdes med kommunen. Det gælder, uanset om du er i et ansættelsesforhold eller sygemeldt ledig.

Sygedagpengeudbetalingen genoptages fra dagen efter ferien, hvis du stadig er uarbejdsdygtig på grund af sygdom.

Når kommune godkender din ferien skal den er forenelig med sygedagpengeforløbet. Det betyder at du ikke krav på at holde ferie på et bestemt tidspunkt eller for et bestemt antal dage, selv om der er optjent ret hertil efter ferieloven, arbejdsløshedsforsikringsloven, anden lovgivning eller efter overenskomst.

Ved vurderingen af om ferien er forenelig med sygedagpengeforløbet, kan det f.eks. have betydning, om du er i et praktikforløb, eller er i gang med andre afklarende foranstaltninger, som ligger i ferieperioden. Kommunen har derfor mulighed for at afvise ønske om ferieafholdelse, hvis de vurderer, at det vil være uhensigtsmæssigt, at du holder ferie.  Efter ferieloven er der ret til 25 dages ferie om året, uanset om der er optjent ret til betalt ferie.

 

Meld dig ind i dag og bliv sikret i Danmarks stærkeste fagforening og A-kasse

Bliv medlem

Relaterede artikler