Vejrlig

Ved vejrlig kan du få dagpenge, hvis du sendes hjem på grund af vejrmæssige forhold, der forhindrer dig i at udføre dit arbejde.

Der er vejrlig, når vejret forhindrer dig i at udføre udendørsarbejde af sikkerheds- eller sundhedsmæssige årsager, eller hvis vejret forhindrer dig i at arbejde med materialerne.

Det er kun din arbejdsgiver, der har ret til at bestemme, om der er tale om vejrlig - medmindre andet er aftalt.

Kontakt Jobcentret

Du skal møde på Jobcentret eller på et af afdelingens kontorer, straks du hjemsendes på grund af vejrlig. Her bliver det registeret, at du er hjemsendt.

Arbejdsgiveren skal attestere for hver hjemsendelse på grund af vejrlig, selv om du skal møde på Jobcentret.

Jobcentret kan anvise dig arbejde, da dit arbejdsforhold i princippet er afbrudt. Skulle dette ske, giver det ikke sanktioner i form af karantæne, da arbejdsforholdet betragtes som afbrudt uden egen skyld.

I tilfælde af at du skal forlade din nuværende arbejdsgiver, skal dit ansættelsesforhold afvikles efter de retningslinjer, der er i den gældende overenskomst.

Kontakt din lokale 3F fagforening, hvis du er i tvivl. 

Værd at vide

  • Der er ikke vejrlig, hvis arbejdet standses, fordi andre arbejdere er hjemsendt på grund af vejret/vejrlig.
  • Det er ikke vejrlig, hvis materialerne ikke kan bruges på grund af manglende vinterforanstaltninger- dem har din arbejdsgiver en lovmæssig forpligtigelse til at foretage.
  • Du skal blive på pladsen og straks kontakte din arbejdsgiver/leder. Han kan bestemme, om du skal sendes hjem.
  • Sørg for at have daglig kontakt med din arbejdsgiver, om hvornår arbejdet kan genoptages.
  • Du er kun forpligtiget til at møde på din arbejdsplads en gang daglig.
  • Hvis din arbejdsgiver beder dig om at blive på arbejdspladsen, skal han betale for ventetiden.
  • Overgår du til dagpenge, og bliver du tilbudt et andet arbejde i perioden med dårligt vejr, skal du tage imod tilbuddet for ikke at miste din dagpengeret. 

 

 

Meld dig ind i dag og bliv sikret i Danmarks stærkeste fagforening og A-kasse

Bliv medlem

Relaterede artikler