Dagpenge
Dagpengeret - Hvornår har jeg ret til dagpenge? Er du arbejdsløs, er der en række krav, du skal opfylde for at have ret til dagpenge. Her får du et overblik over reglerne om blandt andet medlemskab af a-kassen, om indkomstkrav og om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Du skal være medlem af a-kassen for at få ret til dagpenge

Når du er medlem af a-kassen, har du ret til dagpenge, hvis du opfylder en række krav. Først og fremmest skal du have haft arbejde og tjent nogle penge. For det andet skal du have været medlem af en a-kasse i mindst ét år.

Her er kravene:

 • Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst ét år.
 • Du skal have haft en indkomst på mindst 263.232 (2024) kroner eller 175.488 (2024) kroner som deltidsforsikret.
 • Du skal være arbejdsløs og stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det vil sige, at du er klar til at gå i arbejde igen.

Hvis du har fået dagpenge inden for de seneste år, skal du dog i stedet for kravet om indkomst opfylde et krav om et antal arbejdstimer for at få dagpenge. Kravet er på 1.924 timers arbejde, svarende til ét års arbejde på fuld tid.

Se hvad du skal gøre, når du er blevet ledig
Hvad er indkomstkrav? Kravet til indkomst betyder, at du skal have haft arbejde et stykke tid. Man kan højst tælle 21.936 (2024) kroner med hver måned. Det betyder, at en højtlønnet ikke kan optjene ret til dagpenge hurtigere end en lavtlønnet.

Har du tjent mindst 21.936 (2024) kroner om måneden i mindst 12 måneder (14.624 (2024) kroner hvis du er deltidsforsikret), har du nået indkomstkravet.

Indkomst kan være flere ting, også andet end normal A-indkomst. Det kan også være B-indkomst eller overskud fra selvstændig virksomhed. Spørg i din lokale 3F a-kasse.

Indtjeningen skal være sket i en periode, hvor du har været medlem af en a-kasse, og inden for de sidste tre år, før du søger om dagpenge.
Dine arbejdsløshedsdagpenge modregnes, hvis du har deltidsarbejde Får du lønarbejde undervejs, trækkes dine arbejdstimer fra i dagpengene. Det gælder også G-dage, feriedage med mere. Får du pension, trækkes du også i dagpenge. Pensionen omregnes med en omregningssats, som er på 277,76 (2024) kroner.

Pointen er, at du ikke kan få dagpenge og anden indkomst samtidig. Hør nærmere i din lokale 3F a-kasse.

Tal også med a-kassen, hvis du overvejer frivilligt arbejde. Her gælder nemlig helt særlige regler.
Fakta Karensdag hver fjerde måned 
 • Hvis du ikke får arbejde, trækkes du for én dags dagpenge hver fjerde måned. Det kaldes en karensdag.
 • Hvis du skal undgå en karensdag, skal du inden for de fire måneder have arbejdet i mere end 148 timer (svarer til 20 dage).
Du skal stå til rådighed for at få ret til dagpenge

Et centralt krav for at få dagpenge er, at du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder, at:

 • du skal være tilmeldt som ledig på jobnet.dk.
 • du skal søge arbejde, som det er aftalt med a-kassen.
 • du skal løbende registrere din jobsøgning i din joblog, også på jobnet.dk.

Du skal også:

 • kunne gå i arbejde næste dag, hvis du får anvist et arbejde af jobcentret eller a-kassen.
 • kunne tage et arbejde med en samlet, daglig transporttid på op til tre timer med offentlig transport.
 • møde op med dags varsel, hvis jobcenter, a-kasse eller “anden aktør” indkalder dig til samtale, tilbud eller aktivering.
 • senest to uger efter, du er blevet ledig, oprette et grundigt CV på jobnet.dk.
 • selv booke samtaler, som du er blevet bedt om af jobcentret eller din a-kasse.
Gå til Jobnet.dk

Hvis du for eksempel ikke møder op til en samtale i jobcentret, som du er indkaldt til, anses det som manglende rådighed, og dine dagpenge stopper, indtil du er til rådighed igen. Det vil sige, at du straks skal tage kontakt igen og oplyse om årsag til dit fravær. 

A-kassen kan også vurdere, at du ikke står til rådighed af andre grunde. Så kan du helt miste retten til dagpenge. For at få dagpenge igen, kræver det, at du (som fuldtidsforsikret) har:

 • enten 300 løntimer inden for tre sammenhængende måneder.
 • eller 276 løntimer inden for 12 sammenhængende uger.
 • eller – hvis du er deltidsforsikret – har fået indberettet 138-150 timer.

Kun ustøttet arbejde tæller med. Det vil sige, at for eksempel tæller virksomhedspraktik ikke med. Du kan også få ret til dagpenge igen ved at have indtægt fra selvstændig virksomhed. Hør nærmere om det i din lokale 3F a-kasse.

Nyuddannet? Få arbejdsløshedsdagpenge med det samme Som nyuddannet kan du få dagpenge fra første ledighedsdag, hvis du har været medlem af 3F’s a-kasse i mindst et år. For lærlinge er det gratis at være medlem.

Samtidig kræver det, at din uddannelse har varet mindst 18 måneder.
Gratis a-kasse medlemskab for lærlinge

Hvis du ikke har været medlem af a-kassen i et år, skal du søge om at blive medlem i a-kassen senest 14 dage efter, at du er uddannet, for at få ret til dagpenge. I givet fald kan du få dagpenge en måned efter, at du er færdig med uddannelsen.

Vær opmærksom på, at dagpenge for nyuddannede er lavere end for andre.

I særlige tilfælde vil det være muligt at få en særlig karensydelse fra forbundet, i den måned, hvor du ikke kan få dagpenge. Det er beregnet til personer, der har fået afslag på at blive gratis medlemmer af a-kassen i deres læretid (det kan blandt andet være voksenlærlinge). Det vil sige, at forbundsydelsen vil være en undtagelse.

Endeligt kan du muligvis få dagpenge, hvis du afbryder din uddannelse. Det kræver blandt andet et års medlemskab, at du opfylder indkomstkravet. Hvis a-kassen vurderer, at det er din egen skyld, at du er blevet ledig, får du dog tre ugers karantæne.

Her kan du se, hvor meget du skal betale i kontingent som lærling
Video: Sådan søger du dagpenge
Du skal acceptere marketing cookies for at se denne video.
Pjecer Værd at vide Hent pjece Værd at vide (UK) Hent pjece Sådan udfylder og sender du dit dagpengekort Hent pjece Ansøgning om dagpenge Hent pjece Dine muligheder for dagpenge som nyuddannet Hent pjece

Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt