Ledig
Løntilskud, uddannelse eller praktik: Bliv klogere på aktivering Når du er ledig, har du pligt til at deltage i aktivering én gang. Overordnet er der tre typer af aktivering: uddannelse, praktik og løntilskud.

Når du er arbejdsløs, har du pligt til at deltage i ét tilbud om aktivering, som jobcentret kommer med. Hvornår du skal i aktivering kommer blandt andet an på din alder.

 • Over 50 år: Du skal aktiveres senest efter 13 ugers arbejdsløshed.
 • Mellem 30 og 50 år: Du skal aktiveres senest efter 26 ugers arbejdsløshed.
 • Under 25-30 år: Du skal aktiveres senest efter 13 ugers arbejdsløshed.
 • Under 25 år: Du skal aktiveres efter højst 13 uger. Er du ung under 25 år og uden uddannelse, kan jobcentret beslutte, at du skal gå i gang med en uddannelse.

Mens du er i aktivering, skal du søge arbejde, som man skal, når man er arbejdsløs. Du kan også blive tilbudt et arbejde fra jobcentret, som du skal tage.

Efter 16 måneders arbejdsløshed  Efter 16 måneders arbejdsløshed skal jobcentret desuden tilbyde dig en samtale og give et tilbud om en særligt intensiv indsats, nu hvor du nærmer dig udløb af dagpengene. Det kan for eksempel være en personlig jobformidler, et nyt tilbud eller hyppigere samtaler. Søg om befordringsgodtgørelse

Når du er ledig og deltager i aktivering som nævnt ovenfor, kan du søge a-kassen om befordringsgodtgørelse, altså tilskud til transport.

Du kan søge om befordringsgodtgørelse, hvis du deltager i følgende:

 • Vejledning og opkvalificering
 • Offentligt løntilskud
 • Virksomhedspraktik
 • Nyttejob
 • Uddannelsesløft
 • Regional uddannelsespulje
 • Seks ugers jobrettet uddannelse. 

Befordringsgodtgørelsen er på 0,99 (2022) kroner pr. kilometer, skattefrit.

Du kan kun få godtgørelse for de kilometer, der ligger ud over de første 24 kilometer. Blanketten til ansøgning om befordringsgodtgørelse finder du i linket nedenfor.

Desuden: Deltager du i seks ugers jobrettet uddannelse, kan du få tilskud til kost og logi, hvis der er mere end 120 kilometer tur/retur til uddannelsesstedet.

Tilskuddet betales af jobcentret.

Søg befordringsgodtgørelse
Der er tre overordnede typer af aktivering: virksomhedspraktik, uddannelse og løntilskud 

Ansættelse med løntilskud i en offentlig eller privat virksomhed kan være vejen til fast arbejde. 

Du kan komme i aktivering efter seks måneders arbejdsløshed. Der er dog undtagelser. Du kan få et løntilskudsjob allerede fra første dag, hvis:

 • du er kort uddannet, det vil sige ikke har uddannelse ud over folkeskole eller lignende
 • du er over 50 år
 • du er enlig forsørger.

Et løntilskudsjob i en privat virksomhed er på højst seks måneder, og højst fire måneder i en offentlig virksomhed. Mens du er i løntilskudsjob, får du løn fra virksomheden, og virksomheden får tilskud til din løn. 

Kommer du i løntilskudsjob i en privat virksomhed, får du den almindelige løn for området.

Er du ansat i en offentlig virksomhed får du det samme, som du ellers ville få i dagpenge.

For at undgå misbrug er der et loft over, hvor mange personer med løntilskud, der må være i en virksomhed. Du må heller ikke komme i løntilskud i en virksomhed, der ejes af din mand, kone eller samlever. 

Det er vigtigt at huske, at selv om du ikke får dagpenge imens, bruger du stadig af din dagpengeperiode. 

Du skal stadig aktivt søge arbejde og være til rådighed, med mindre du er blevet fritaget for det af jobcentret.

Formålet med at komme i virksomhedspraktik er, at du får afklaret, om arbejdet er noget for dig. Virksomhedspraktikken kan også styrke din mulighed for at få foden indenfor i virksomheden.  

Du kan ikke komme i praktik i den virksomhed, hvor du senest har været ansat. 

Virksomhedspraktik varer normalt fire uger. Mens du er i praktik, får du stadig dagpenge, og ikke løn. 
Du kan også få tilbud om uddannelse. Det kan være alt fra et kort vejledningskursus, til et kursus i dansk, ordinær uddannelse, erhvervsrettet uddannelse eller uddannelse til faglært. 

Er du fyldt 30 år og ufaglært, kan du få vurderet dine kompetencer, en såkaldt ”realkompetencevurdering”. Det betyder, at du får et bevis på det, du kan, og du får et overblik over, hvad der skal til, hvis du for eksempel kunne tænke dig at blive faglært. 

Mens du er under uddannelse, fortsætter dine dagpenge. 
Læs mere Virksomhedspraktik og Løntilskud Hent pjece
Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt