Opsigelse
Fyret – hvad skal jeg gøre? Her kan du få overblikket over alle dine rettigheder og muligheder, hvis du er blevet fyret fra dit job. Du kan også se, hvilke opsigelsesvarsler der gælder for dig, og hvordan du kommer godt videre i dit arbejdsliv.

Det kan være en hård omgang at blive fyret, uanset hvordan det er sket. Der sker mange ting på meget kort tid. Heldigvis kan 3F hjælpe dig med overblikket og med at finde rundt i alle reglerne og dine rettigheder.

Vi hjælper dig også med at komme videre i dit arbejdsliv, uanset om det handler om jobformidling, kompetenceafklaring eller rådgivning.

Jeg er blevet opsagt

Først og fremmest skal du kontakte din lokale 3F fagforening, hvis du bliver fyret. 3F hjælper dig bl.a. med:

 • Uberettiget fyring
 • Forkert opsigelsesvarsel
 • Karantæne fra a-kassen
 • At melde dig ledig – så du kan få dagpenge hurtigst muligt. 
Opsigelsesvarsel Det er din overenskomst, som afgør, hvor langt et varsel du og din arbejdsgiver har ved opsigelse. Bliver du fyret, er din arbejdsgivers varsel typisk længere end det opsigelsesvarsel, du har pligt til at give arbejdsgiveren.

Hvis du ikke er omfattet af en overenskomst, kan din ansættelseskontakt indeholde opsigelsesvarsler.  

Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale 3F fagforening, hvis du er i tvivl om dit opsigelsesvarsel.
Regler ved fyring Hvis du er blevet fyret, er der flere ting, du skal være opmærksom på.

For det første skal din arbejdsgiver meddele dig, at du er blevet fyret – og begrunde opsigelsen – helst skriftligt. Begrundelsen skal du bruge, når du skal melde dig ledig i din lokale 3F fagforening.

Du har som regel en opsigelsesfrist, men den er afhængig af, hvor længe du har været ansat, og hvilken overenskomst du arbejder under. Hvis din arbejdsgiver ikke overholder fristen, skal du kontakte 3F. Du skal arbejde i opsigelsesperioden. Ellers risikerer du, at arbejdsgiveren bortviser dig og stopper lønudbetalingen og kræver en bod, fordi du er udeblevet. 

Afskedigelser skal være saglige og begrundede. Det står som en del af Hovedaftalen og funktionærloven, hvis du er funktionær. Lovgivningen forbyder i øvrigt , at du for eksempel afskediges på grund af dit køn, på grund af graviditet, barselsorlov, handicap, alder eller race. En klage over en afskedigelse skal ske hurtigt, i visse tilfælde allerede inden for 14 dage.

Du kan læse om, hvilke regler der gælder specifikt for din overenskomst.

Find din overenskomst
Læs også om regler, når du selv siger dit job op
Andre forhold ved fyring

Det er din overenskomst, som afgør, om du har ret til en fratrædelsesgodtgørelse, hvis du bliver sagt op.

En fratrædelsesgodtgørelse gives for eksempel som en belønning til ansatte, der har arbejdet i det samme firma i mange år.

Det kan også være en form for erstatning, hvis arbejdsgiveren ikke overholder de opsigelsesfrister, som er beskrevet i overenskomsten.Hvis du ikke er omfattet af en overenskomst, kan din ansættelseskontakt indeholde regler om fratrædelsesgodtgørelse. Så husk at kigge den godt efter.

Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale 3F fagforening, hvis du er i tvivl om dine rettigheder.

Fratrædelsesgodtgørelse - Funktionærloven
Fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærloven afhænger udelukkende af ansættelsesanciennitet. Det har ingen betydning, om du går på pension eller efterløn.

Du er berettiget til én måneds løn, hvis du er blevet opsagt og har været beskæftiget uafbrudt i samme virksomhed i 12 år eller mere. Du er berettiget til tre måneders løn, hvis du er blevet opsagt og har været beskæftiget uafbrudt i samme virksomhed i 17 år eller mere.

Er du i tvivl om, hvad der gælder for dig, kan du henvende dig i din lokale 3F fagforening eller hos din tillidsrepræsentant.

Fratrædelsesgodtgørelse - Industrien 
Hvis du er ansat under Industriens Overenskomst, kan du finde ud af din fratrædelsesgodtgørelse i Fratrædelsesberegneren for Industrien.

Den særlige fratrædelsesgodtgørelse i industrien beregnes som forskellen på dagpengene og lønnen fratrukket 15 procent. Og udgør minimum 2.500 kroner pr. måned, og max 15.000 kroner pr. måned.

Fratrædelsesgodtgørelsen beregnes ud fra den løn, du ville få under sygdom. Hvis din gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er en anden end 37 timer, fx ved deltid eller skiftehold, ændres forholdstallet tilsvarende.

De første 8.000 kroner er skattefri, resten skal der betales skat af.

Prøv Fratrædelsesberegneren, hvor du skal indtaste et par oplysninger og derefter se, hvad du kan få i fratrædelsesgodtgørelse.

Læs funktionærloven her
Fratrædelsesberegner Industrien

Hvis du er en del af en massefyring, skal du hurtigst muligt kontakte din lokale 3F-fagforening. 

Der er tale om masseafskedigelser, hvis din arbejdsgiver inden for et tidsrum på 30 dage afskediger:

 1. Mindst 10 medarbejdere i virksomheder, som normalt beskæftiger over 20 og færre end 100 lønmodtagere.
 2. Mindst 10 pct. af antallet af lønmodtagere i virksomheder, som normalt beskæftiger mindst 100 og under 300 lønmodtagere.
 3. Mindst 30 medarbejdere i virksomheder, som normalt beskæftiger mindst 300 lønmodtagere.

Der er særlige regler ved massefyringer, som du skal være opmærksom på. Kontakt derfor altid din tillidsrepræsentant eller din lokale 3F fagforening, hvis du mener, at der er tale om en masseafskedigelse på din arbejdsplads.

Hos 3F mener vi ikke, at en fyring pr. sms er den rigtige måde at afskedige på. Men det er ikke ulovligt.

Det har ikke betydning for, om afskedigelsen gælder eller ej, uanset hvilket medie (e-mail, sms, telefon) arbejdsgiveren bruger, når en arbejdsgiver afskediger en medarbejder – medmindre andet er aftalt.

Hvis du bliver afskediget på sms, så bed din arbejdsgiver om at give dig en opsigelse på papir eller på e-mail. Du har nemlig brug for bevis for opsigelsen i forhold til a-kasse, jobcenter og andre myndigheder.

Få hjælp til at komme videre med dit arbejdsliv eller til at starte på en uddannelse, hvor du kan få nye muligheder i dit arbejdsliv.

En kompetenceafklaring kan være rigtig god, mens du er i job. Og det er særligt relevant, hvis du mister dit job.

3F kan bl.a. hjælpe med at:

 • Tjekke din opsigelse for at vurdere, om den er saglig.
 • Sammen med dig lægge en plan, så du kommer tættere på et nyt job.
 • Hjælpe dig med uddannelse og opkvalificering. 
Læs mere på artiklen om kompetenceafklaring

Det kan ende i en fyring eller bortvisning, hvis du for eksempel tager en kuglepen eller et frimærke med hjem fra jobbet. Tyveri er en grov form for misligholdelse af ansættelsen, fordi det anses for at være illoyalt.

Det betyder, at den mindste ting, du tager på jobbet - som for eksempel slik eller kuglepenne - kan tolkes som tyveri, og det kan koste dig en bortvisning og en fyring. Dette gælder også, selvom du har handlet i god tro. Derfor – pas på, hvad du tager med hjem.

3F anbefaler, at man altid får klare skriftlige retningslinjer for, hvad man må tage på jobbet, og altid spørger sin arbejdsgiver, hvis man er i tvivl.

Læs mere Ret til vejledningssamtale i din opsigelsesperiode Hent pjece Uddannelse og opsigelse (Industriens overenskomst) Hent pjece Uddannelse og opsigelse (Træ- og møbeloverenskomst) Hent pjece
Bliv medlem og få hjælp 3F hjælper dig med at holde overblik og sikrer, at alt er i orden ved din fratrædelse. Vi kan også hjælpe dig videre i et nyt job.
Læs mere
Læs mere


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt