Nyheder
Demokratiet lever Generalforsamling 2022: Stemningen var god. Debatten livlig. Og 3F Frederiksborgs vedtægter har fået et demokratisk løft, for demokratiet levede i den grad på årets generalforsamling.

Scenen var sat i FrederiksborgCentret, hvor medlemmer af 3F Frederiksborg var mødt op for at deltage i debatten, give deres stemme, vælge ny bestyrelsen og blive klogere på regnskabet, vedtægterne og fagforeningen.
Efter alle formalia omkring valg af dirigent, stemmetællere og lignende var på plads bød programmet på første beretning, der kom fra A-kassen, hvor Dorthe Larsen gav deltagerne en grundig gennemgang af nye regler på ledighedsområdet, a-kassens økonomi og tiltag omkring Joblog. Salen kvitterede hende for det gode arbejde med en grundig applaus.

Formandens beretning
Derefter var det tid til at formand for 3F Frederiksborg, Mikkel Andersen, tog ordet. På vegne af bestyrelsen i fagforeningen tog formanden salen med på en rejse. Forud for generalforsamlingen havde bestyrelsen udarbejdet den skriftlige beretning, der også var udleveret til deltagerne.
Heri  var året gennemgået. I den mundtlige beretning gik Mikkel Andersen i dybden med de vedtægtsændringer, der var fremsat af bestyrelsen, og hvorfor, at de er gavnlige og nødvendige for fagforeningen. I sin beretning kom formanden også ind på social dumping og udfordringer, når vores arbejde sendes i udbud.
Beretningen fik efterfølgende tre talere på stolen, der alle kunne bakke op både beretning og den nye kurs, som bestyrelsen havde sat på valg.

Færre formænd og flere fodfolk
Inden aftenens helt store emne kom på, gennemgik Helle Osther årsregnskabet for 3F Frederiksborg. Et regnskab, der gik igennem uden be- eller anmærkninger.

Efter at have arbejdet på vedtægtsændringer i de seneste 18 måneder var bestyrelsen endelig klar til at modtage medlemmernes dom. Man kan sige, at bestyrelsen har sat forandring og fornyelse på dagsordenen, som Mikkel Andersen i sin beretning formulerede det.
Bestyrelsen lagde op til en ny organisering af fagforeningen, som skal skabe større fokus på medlemmerne og det faglige arbejde. En struktur med færre formænd og flere fodfolk.

Du kan læse om forslaget her.

Debatten om de nye vedtægter bød på gode indspark og et konkret ændringsforslag om, at 3F Frederiksborg er mod krig og krigsførelse i hele verden og for fred. Forslaget måtte dirigenten desværre sende retur, da det ikke var indleveret i rette tid op til generalforsamlingen, men der var bred opbakning fra salen til at tage det op igen i 2023.
Efter spørgsmål og tanker fra salen om kongres, valg og ansatte i bestyrelsen var det tid til afstemning.

Samtlige ændringer og de nye vedtægter blev vedtaget. De nye vedtægter samt et punkt blev vedtaget med en stemme i mod, mens resten blev enstemmigt vedtaget.

Længe leve medlemsdemokrati
Efter en sandwich og lidt at drikke var det tid til punkt 5 i dagsordenen; valg. Her skulle de nye vedtægter stå sin første prøve, da der skulle vælges medlemmer til bestyrelsen i 3F Frederiksborg. Det skete på demokratisk vis i de respektive teams, hvor de fremmødte valgte ny bestyrelse.

Det gav en summen og liv i salen, da de forskellige teams på demokratisk og saglig vis skulle finde frem til deres repræsentanter. Et soleklart bevis på, at demokratiet lever.

Tak for alt
Aftenens sidste punkt var et af de sværeste at komme igennem. Mange af os både kender og holder utrolig meget af Helle Osther, der gennem mange år har gjort en forskel for medlemmerne af 3F.
Helle har valgt nye og spændende udfordringer i sit arbejdsliv og forlader derfor sin stilling som kasserer i 3F Frederiksborg. Helle fik overrakt blomster og lige så pæne ord fra Mikkel Andersen akkompagneret af et bragende bifald fra salen.

Med den rørende afslutning og adskillige beviser på, at medlemsdemokrati på alle måder lever kunne dirigenten takke for en generalforsamling afholdt i god ro og orden.


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt