3F Frederiksborg
Om 3F Frederiksborg Som medlem af 3F Frederiksborg er du medlem af en stærk fagforening, der varetager dine interesser. Du får altid den bedste faglige hjælp.

Vi kender dit fag, din overenskomst og reglerne på arbejdsmarkedet, og vi har Forbundet i ryggen, hvis der skal føres sag.

3F sørger for, at der er overenskomst med arbejdsgiverne, så dine løn- og arbejdsforhold er sikret.

Du er altid velkommen til at spørge, om tingene er i orden – og du får hjælp, hvis der er problemer. Vi har tillidsfolk og arbejdsmiljøfolk ude på arbejdspladserne, og vi har fagfolk til at løse opgaverne på kontoret. Vi har branchegrupper for Bygge/anlæg, Transport, Privat Service/gartnere, Industri og Offentlige arbejdspladser.

Er du arbejdsløs, hjælper vi dig med at finde job eller uddannelse. Vores socialrådgiver hjælper dig, hvis du kommer til skade eller er nedslidt.

Gennem vores lokale fagforeningsblad Fuld Fart Frem, hjemmesiden og Facebook kan du følge med i fagforeningens arbejde.

Kom og vær med – vi har altid brug for flere aktive.

3F Frederiksborg består af:

 • Faglig afdeling - opbygget af 4 faglige teams
 • A-kasse
 • Økonomi- og medlemsadministration
 • Socialrådgivere
Værd at vide

Du kan altid hente hjælp i fagforeningen, hvis du får et fagligt problem.

Vi hjælper bl.a. med:

 • Faglige sager
 • Efterbetaling
 • Manglende ansættelsesbevis
 • Manglende feriepenge
 • Uberettiget opsigelse
 • Virksomhedslukninger (LG-sager)
 • Chikane og mobning
 • Lønforhandling
 • Opmåling af akkordarbejde
 • Problemer med arbejdsmiljøet

Det betaler sig at have kendskab til prislisten og få sit arbejde målt op, fordi det som regel giver en bedre indtjening end timelønnen.

Kontakt Opmålerforeningen, tlf.: 70 30 08 26


Har du skiftet arbejdsplads, så tilmeld arbejdspladsen i fagforeningen, så vi ved hvor du arbejder og hvilke virksomheder, der er i gang i området.

Fagforeningen kigger gerne forbi, så vi kan få en snak om:

 • Hvad tjener I?
 • Hvad tjenes der på andre pladser?
 • Hvad med akkord?
 • Har I brug for opmåling?
 • Har I valgt en tillidsrepræsentant?
 • Overvejer I en firmaklub?
 • Skal I have tjekket jeres pensionsindbetaling?
 • – eller andre spørgsmål om løn og arbejdsforhold.

Ring på tlf.: 70 300 808.

Omregningstabel fra minutter til decimaler/hundrededele – bruges ved timeløns arbejde, når dagpengekortet skal udfyldes.

Omregningstabel ved timelønsarbejde
 • Daniel Dyhrberg, formand, tlf. 70300808
 • Michael Hemming Nielsen, næstformand, michael.nielsen@3f.dk

  Anders Svane, Byggeteamet
  Tim Güth Larsen, Byggeteamet
  Stig Glygaard, Byggeteamet
  Torben Simonsen, Transportteamet
  Jens Christian Rasmussen, Transportteamet
  Michael Vilebæk, Transportteamet
  Randi Sys Andersen
  Erik Jacobsen, Industriteamet
  Andrew Murray, Industriteamet
  Stig Jørgen Hansen, Det offentlige, grønne- og serviceteamet
  Jimmi Madsen, Det offentlige, grønne- og serviceteamet
  Frank Jensen, Det offentlige, grønne- og serviceteamet
  Morten Theilsborg, medarbejderrepræsentant
Vedtægter for 3F Frederiksborg gældende fra april 2024

Vedtægterne besluttes og revideres på fagforeningens generalforsamling.
De nuværende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 25. april 2024.

Vedtægter 2024

4 faglige teams

Industriteamet dækker Dansk Industri, samt Træindustrien.

 • Industriarbejdere
 • Teglværksarbejder
 • Procesoperatører
 • Vikarer indenfor industrien
 • Lærlinge i industrien
 • Plastmagere
 • Medico-operatører
 • Træindustri

Vi hjælper bl.a. med spørgsmål om overenskomst. lokale forhandlinger om løn- og arbejdsforhold, oprettelse af faglige klubber på arbejdspladserne, sager om afskedigelse, uddannelse og med tjek af din lønseddel.

Du er altid velkommen i fagforeningen eller til at kontakte os på telefon eller email.

Faglig sekretær for industriområdet:

Ole Jespersen
Mobil: 9215 72491
Direkte: 8892 2264
ole.jespersen@3f.dk 

 

Byggeteamet dækker 

 • Tømrer - snedker  - glarmester - gulvlægger og de andre træfag.
 • Jord - beton - kabel - kloak - murerarbejdsmand - nedriver - anlægsgartner.

Byggeteamet dækker

 • Alle, som arbejder inden for træ-, bygge- og anlægsområdet, samt anlægsgartnere.

Vi hjælper bl.a. med spørgsmål om overenskomsten, med lokale forhandlinger om løn- og arbejdsforhold, med opmåling, med oprettelse af faglige klubber i virksomhederne, med sager om afskedigelse, med lærlingeuddannelse, med konkurssager eller med sager om udnyttelse af underbetalt udenlandsk arbejdskraft.

Du er altid velkommen i fagforeningen eller til at kontakte os på telefonen:

 • Maassannguaq Christensen: tlf: 9215 7785
 • Morten Theilsborg: tlf: 6176 4394
 • Karin Stuhr: tlf: 2121 1446
 • Ken Jørgensen: tlf: 7030 0808

Teamet dækker

Ansatte i region - stat - kommuner - institutioner med driftsoverenskomst - Post Danmark, samt ansatte i privat service og Den grønne gruppe:

 • rengørings- og serviceassistenter
 • pedeller, teknisk service og skolebus chauffører
 • offentligt ansatte tømrere og snedkere
 • skovarbejdere og kirkegårdsansatte
 • ansatte ved forsyningsselskaberne (Hillerød Forsyning og GribVand)
 • omsorgsmedhjælpere
 • plus ansatte på institutioner med tiltrædelse til en offentlig overenskomst
 • og ved Post Danmark er det mest brevbærere og pakkebude, men også andre grupper, både tidligere tjenestemænd og overenskomstansatte.
 • lagerarbejde
 • vinduespudsere
 • fødevareindustri
 • landbrug
 • rideskoler
 • vaskerier
 • avisbude

Vi hjælper bl.a. med spørgsmål om overenskomsten herunder uddannelse, barsel, opsigelser, løn, oprettelse af faglige klubber, arbejdsforhold og lokale forhandlinger med virksomhederne i samarbejde med tillidsrepræsentanterne.

Du er altid velkommen i fagforeningen eller kontakt os på telefon og email:

Michael Hemming Nielsen
Mobil: 2285 7363
michael.nielsen@3f.dk

Karsten Wichmann Nielsen
Mobil: 2622 9929
karsten.nielsen@3f.dk

Hanne Gram
Mobil: 2041 4824
hanne.gram@3f.dk

Thomas Mateusiak
Mobil: 2779 0602
thomas.mateusiak@3f.dk


Teamet dækker
Bus - lastbil - sygetransport - redder - taxa - og hvad der ellers er på hjul, samt ansatte på lager.

I fagforeningen er vi 2 faglige sekretærer, Jan Ibsen og Elaine Larsen, der arbejder på transportområdet.
Niels Gyldenlund Mikkelsen arbejder med organisering af buschauffører.

Vi hjælper bl.a. med spørgsmål om overenskomsten, herunder uddannelse, barsel, opsigelser, løn, oprettelse af faglige klubber, arbejdsforhold og lokale forhandlinger med virksomhederne i samarbejde med tillidsrepræsentanterne.

Du er altid velkommen til at kigge ind i fagforeningen, eller du kan kontakte os på telefonen 70 300 808.

Socialrådgiveren

Socialrådgiveren tager sig af:

- arbejdsskade

- sygedagpenge

- erstatningssager efter arbejdsskade

- følger efter arbejdsskade indenfor det sociale område, f.eks. klage- og ankesager.

Kontakt socialrådgiverne på tlf: 70 30 08 08 og aftal en tid, hvis du skal have hjælp i f.eks. en arbejdsskadesag.

Arbejdsskadesager kan være langvarige. Derfor er det vigtigt, også i mindre sager, at vi kommer hurtigt i gang og får de rigtige oplysninger.

 • At Arbejdstilsynet bliver tilkaldt. 
 • At arbejdsgiveren skal anmelde ulykken til sit forsikringsselskab.
 • At arbejdsmiljø/tillidsrepræsentant eller fagforeningen får besked.
 • Dokumenter ulykken og tilkald ambulance, så bliver der skrevet rapport, og politiet får automatisk besked – det er mere sikkert for dig!
 • At du selv eller din kollega straks skriver op, hvad der er sket og tegner en skitse. Det bedste er fotografier, – brug mobilen!
 • Fejl og mangler ved maskiner, redskaber og adgangsveje skal noteres præcist. - Skriv navn, adresse og telefonnummer op på vidner.
 • At du får genpart af alle oplysninger, rapporter og skriftlige beviser af enhver art , læser og gemmer dem omhyggeligt.

Kontakt altid fagforeningen!

Seniorklubber

Er du efterlønner, førtidspensionist eller folkepensionist, så har du mulighed for at mødes med andre medlemmer i 3F Frederikborgs Seniorklubber. Kom og vær med, selvom du måske ikke synes, at du kender nogle. Du lærer hurtigt nogle at kende, og opdager måske, at gamle kollegaer fra tidligere arbejdspladser også er med i klubben.

Klubberne er oprettet for dem, som ikke mere er på arbejdsmarkedet og har lyst til at være sammen med andre 3F’ere en gang om ugen og måske gøre noget for andre. Der betales et lille kontingent, der fastsættes på klubbens generalforsamling, hvor der også vælges bestyrelse.

Klubberne får tilskud fra 3F Frederiksborg. Vi glæder os til at se dig!

Kom ned og hyg dig sammen med tidligere kollegaer, ­efterlønnere og pensionister til hygge, skurhistorier fra det virkelige liv, billard, kortspil, kaffe, øl og vand.

Vi mødes hver tirsdag fra kl. 13.00 til 16.00 

Aktiviteter  2024 

Tirsdag den 16. april
Foredrag ved John Brødbæk, tidligere direktør for August Jørgensen/Mr. August, byrådspolitiker og medlem i Helsingør Erhvervsråd.

Emne: Helsingør Handels- og Erhvervsliv, betalt parkering, fremtiden for handelslivet set med positive perspektiver.
                     

 

Torsdag den 25. april

Damefrokost

 

Lørdag den 27. april 

Forårsfest 

 

Tirsdag den 7. maj

Foredrag ved Gunde Odgaard, har tidligere gennem 23 år været chef for sekretariatet i Bygge-, Anlægs og Trækartellet (BAT-kartellet), nu ansat i 3F Frederiksborg.
Emne: Problemstillinger ved udenlandsk arbejdskraft, social dumping, arbejdsmiljø/arbejdsulykker mm.  

 

Tirsdag den 28. maj

Sidste dag før ferien

 

Tirsdag den 6. august

Første dag efter ferien

 

PS!

Specielle arrangementer adviseres i god tid på tirsdagsmøderne.

 

Vi holder klubmøderne i Svingelport 8A i Helsingør, (indgang i porten).

Har du spørgsmål, så ­kontakt:
Bent Rasmussen, formand
på tlf. 2121 1441
e-mail: pedmus@rasmussen.mail.dk

Specielle arrangementer adviseres i god tid på tirsdagsmøderne.

Kom og hyg dig/jer sammen med tidligere kollegaer, efterlønnere og pensionister.

Alle er velkomne til at deltage og blive medlemmer af klubben.

Aktiviteter i foråret 2024:

Billard i Frederikssund Bowlingcenter, kl. 14.00 - 16.00
Start den 9. januar.
Herefter den 23. januar, 6. februar, 27. februar, 12. marts, 26. marts, 9. april, 23. april og 7. maj.


Bowling i Frederikssund Bowlingcenter, kl. 14.00 - 15.00

Start den 16. januar.

Herefter den 30. januar, 13. februar, 20. februar, 5. marts, 19. marts, 2. april, 16. april og 30. april.


Hvis du har spørgsmål kontakt:

formand Torben Christiansen  
tlf. 2186 7978
marbekalle@email.dk

 

 

 

Vi, gamle TIB’ere, mødes hver tirsdag kl.13.00-16.00

Vi holder klubmøderne på Vinkelvej i Hillerød under FO Byg og Bo.

Aktiviteter efterår 2024:

Tirsdag den 6. august: 

Opstart. 

 

Onsdag  den. 4. september: 

Medlemstur: Besøg jesuskirken / Carlsberg. 

 

Tirsdag den 24. september: 

Fødselsdagsfrokost. 

 

Onsdag  den 9. oktober: 

Bustur til Vestsjælland. 

 

Torsdag den 5. december: 

Julefrokost. 

 

Tirsdag den 17. december: 

Juleafslutning. 


Endelige steder og tider vil komme. 


Har du spørgsmål, kontakt:

Henning Pedersen, formand tlf. 2537 2511
email: hlp.jespervej@privat.dk


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt