Frederiksborg
Om 3F Frederiksborg Som medlem af 3F Frederiksborg er du medlem af en stærk fagforening, der varetager dine interesser. Du får altid den bedste faglige hjælp.

Vi kender dit fag, din overenskomst og reglerne på arbejdsmarkedet, og vi har Forbundet i ryggen, hvis der skal føres sag.

3F sørger for, at der er overenskomst med arbejdsgiverne, så dine løn- og arbejdsforhold er sikret.

Du er altid velkommen til at spørge, om tingene er i orden – og du får hjælp, hvis der er problemer. Vi har tillidsfolk og arbejdsmiljøfolk ude på arbejdspladserne, og vi har fagfolk til at løse opgaverne på kontoret. Vi har branchegrupper for Bygge/anlæg, Transport, Privat Service/gartnere, Industri og Offentlige arbejdspladser.

Er du arbejdsløs, hjælper vi dig med at finde job eller uddannelse. Vores socialrådgiver hjælper dig, hvis du kommer til skade eller er nedslidt.

Gennem vores lokale fagforeningsblad Fuld Fart Frem, hjemmesiden og Facebook kan du følge med i fagforeningens arbejde.

Kom og vær med – vi har altid brug for flere aktive.

3F Frederiksborg består af:

 • Faglig afdeling - opbygget af 5 branchegrupper
 • A-kasse
 • Økonomi- og medlemsadministration
 • Socialrådgivere
Værd at vide

Du kan altid hente hjælp i fagforeningen, hvis du får et fagligt problem.

Vi hjælper bl.a. med:

 • Faglige sager
 • Efterbetaling
 • Manglende ansættelsesbevis
 • Manglende feriepenge
 • Uberettiget opsigelse
 • Virksomhedslukninger (LG-sager)
 • Chikane og mobning
 • Lønforhandling
 • Opmåling af akkordarbejde
 • Problemer med arbejdsmiljøet

Det betaler sig at have kendskab til prislisten og få sit arbejde målt op.

Kontakt fagforeningens opmålere

Du kan tage kurser i opmåling og akkord både i fagforeningen og i forbundet
Hvert år holder vi f.eks. kurser i prislisten for veludført tømrer/snedkerarbejde, hvor du gennem praktiske opgaver kan lære at bruge prislisten i dit daglige arbejde.

Vi gennemgår, hvordan der beregnes priser på vægge, lofter, gulve, vinduer, døre og tagkonstruktioner. Efter kurset kan du bedre beregne priser på dit eget arbejde og du har fået en bedre forståelse af overenskomsten. Alle kan deltage!

Sammen med de andre afdelinger i Nordsjælland holder vi akkordkurser indenfor jord-, beton- og kabelarbejde. Her gennemgår vi f.eks. overenskomsten og akkordreglerne.

Det betaler sig at få arbejdet målt op, fordi det som regel giver en bedre indtjening end timelønnen.

Har du skiftet arbejdsplads, så tilmeld arbejdspladsen i fagforeningen, så vi ved hvor du arbejder og hvilke virksomheder, der er igang i området.

Fagforeningen kigger gerne forbi, så vi kan få en snak om:

 • Hvad tjener I?
 • Hvad tjenes der på andre pladser?
 • Hvad med akkord?
 • Har I brug for opmåling?
 • Har I valgt en tillidsrepræsentant?
 • Overvejer I en firmaklub?
 • Skal I have tjekket jeres pensionsindbetaling?
 • – eller andre spørgsmål om løn og arbejdsforhold.

Tilmeld pladsen elektronisk eller ring på tlf.: 70 300 808.

Omregningstabel fra minutter til decimaler/hundrededele – bruges ved timeløns arbejde, når dagpengekortet skal udfyldes.

Omregningstabel ved timelønsarbejde
 • Mikkel Tornehave Andersen, formand, tlf. 70300808
 • Morten Christensen, næstformand, tlf. 70300808, e-mail: m.christensen@3f.dk 
 • Michael Drachmann, organisationssekretær, tlf. 70300808, e-mail: michael.drachmann@3f.dk 
 • Michael Hemming Nielsen, faglig sekretær for offentlig og post, mail: michael.nielsen@3f.dk 
 • Peter Bøgh Kjærulff, formand for byggegruppen, faglig sekretær, tlf. 70300808
 • Anders Svane, Byggegruppen
 • Andreas Fabricius Rasmussen, Byggegruppen
 • Stefan Nielsen, Byggegruppen
 • Lai Cheung, Byggegruppen
 • Niels Ludvigsen, Byggegruppen
 • Birger Pedersen, faglig sekretær i industrigruppen, tlf: 40348609
 • John Cunliffe, Industrigruppen
 • Maria Saust Andersen, Industri, tlf.  60863223
 • Peter Henning, Industrigruppen
 • Elaine Larsen, faglig sekretær i Transportgruppen, tlf. 70300808
 • Jens-Christian Rasmussen, Transportgruppen
 • Pia Vetling, Transportgruppen, tlf. 24856683
 • Karsten Bendix Jakobsen, Transportgruppen mail: karj@falck.dk
 • Bjarne Larsen, Transportgruppen, bjarne@3f-transportgruppen.dk
 • Gudmundur Jónasson, faglig sekretær
 • Hans-Henrik Steckhahn, Gruppen for Offentlig og postansatte, mail: hhst@hillerod.dk
 • Jimmi Madsen, Gruppen for Offentlig og postansatte 
 • Kenn Salling, Gruppen for Offentlig og Postansatte, mail: kenn.salling@gmail.com
 • Stig Hansen, Gruppen for Offentlig og Postansatte
 • Steen Mikkelsen, Privat service
 • Karsten Wichmann Nielsen, Privat service
Vedtægter for 3F Frederiksborg gældende fra september 2020.

Vedtægterne besluttes og revideres på fagforeningens generalforsamling.
De nuværende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 30. september 2020.

Vedtægter
Branchegrupper Branchegruppen dækker 
Fabriksarbejdere og industrioperatører.

I 3F Frederiksborg arbejder faglig sekretær Birger Pedersen med og har ansvaret for industriområdet.
Vi hjælper bl.a. med spørgsmål om overenskomst, lokale forhandlinger om løn- og arbejdsforhold, oprettelse af faglige klubber på arbejdspladserne, sager om afskedigelse, uddannelse og med tjek af din lønseddel.
Du er altid velkommen i fagforeningen eller til at kontakte os på telefonen 70 300 808.

Deltag i fagforeningens aktiviteter - der er altid brug for flere aktive!

I branchegruppen for industriområdet er der valgt en bestyrelse med repræsentanter fra en række virksomheder i Nordsjælland. 
I gruppebestyrelsen mødes vi  4 - 6 gange årligt, hvor vi diskuterer, hvad der sker på arbejdspladserne i området, og hvad vi kan gøre for at bakke op om fagforeningen og hinanden som tillidsfolk. 

Derudover er det besluttet at invitere alle tillidsfolk med til bestyrelsesmøde 2 gange om året.

I branchegruppen for industriområdet er der valgt en bestyrelse med repræsentanter fra en række virksomheder i Nordsjælland. 
I gruppebestyrelsen mødes vi ca. 4-6 gange årligt, hvor vi diskuterer, hvad der sker på arbejdspladserne i området, og hvad vi kan gøre for at bakke op omkring fagforeningen og hinanden som tillidsfolk. Derudover er det besluttet at invitere alle tillidsfolk med til bestyrelsesmøde 2 gange om året.

I industri-branchegruppen holder vi medlemsmøder om aktuelle temaer f.eks. ferielov og krav til overenskomsten, samt at vi i samarbejde med de andre nordsjællandske 3F-afdelinger arrangerer, lokale kurser og konferencer.

Den 22. september 2021 består Industrigruppens bestyrelse af følgende:

Formand Birger Pedersen, faglig sekretær i 3F Frederiksborg, valgt september 2021
Næstformand Maria Andersen, Fujifilm, valgt september 2021

Bestyrelsesmedlemmer:
Lene Jakobsen, Elos-Medtech, valgt september 2021
John Cunliffe, Wienerberger, valgt september 2021
Peter Henning, Fujifilm, valgt september 2021
Jette Hansen, valgt september 2021
Vakant plads

Bestyrelsessuppleanter:
Suppleant: Vakant
Suppleant: Vakant

Vedtægter for Industrigruppen

Branchegruppen dækker 
Tømrer - snedker - træindustri - glarmester - gulvlægger og de andre træfag.
Jord - beton - kabel - kloak - murerarbejdsmand - nedriver - anlægsgartner.

Bygge- og anlægsgruppen dækker alle, som arbejder inden for træ-, bygge- og anlægsområdet, samt anlægsgartnere.

Vi hjælper bl.a. med spørgsmål om overenskomsten, med lokale forhandlinger om løn- og arbejdsforhold, med opmåling, med oprettelse af faglige klubber i virksomhederne, med sager om afskedigelse, med lærlingeuddannelse, med konkurssager eller med sager om udnyttelse af underbetalt udenlandsk arbejdskraft.

Du er altid velkommen i fagforeningen eller til at kontakte os på telefonen:
Peter Bøgh Kjærulff: tlf. 21974871
Lars Gottschalck: tlf. 21211440
Daniel Dyhrberg: tlf. 22244484
Karin Stuhr: tlf. 21211446

Branchebestyrelsen:

I branchegruppen for Bygge-, Træ- og Anlægsgruppen er valgt en bestyrelse med repræsentanter for de forskellige områder.
Gruppen har til formål at binde medlemmerne sammen på tværs af brancherne inden for gruppen.

Udover hjælp til faglige sager, så afholder vi bl.a. temamøder og kurser for medlemmerne. Derudover hjælper vi de faglige klubber i virksomhederne og i fagforeningen.

Ved gruppegeneralforsamlingen i 2021 blev branchegruppen sammensat således:

Formand: 
Peter Bøgh Kjærulff, tømrersvend

Næstformand: 
Gudmundur Heimir Jónasson, Møbelsnedkersvend

Bestyrelsesmedlemmer:
Paul Staunstrup, jord- og betonarbejder
Niels Ludvigsen, tømrersvend
Andreas Fabricius Rasmussen, tømrersvend
Jens Jonasen, Nedriver
Louie Luske Haarbye, tømrersvend

Suppleanter
Jørgen Berg-Olsen, 1. suppleant

 

 

 

 

Vedtægter og Bygge- og Anlæg
Uddannelseskort

Privat service og Den grønne gruppe
Rengøring - Lagerarbejde - vinduespudsere - fødevareindustrien - landbrug - rideskoler - vaskerier - avisbude.

I fagforeningen er vi to faglige sekretærer, Michael Drachmann og Karsten Wichmann Nielsen, der arbejder med gruppen Privat service, Hotel og Restauration og Den Grønne Gruppe m.m.

Vi hjælper bl.a. med spørgsmål om overenskomsten herunder uddannelse, barsel, opsigelser, løn, oprettelse af faglige klubber, arbejdsforhold og lokale forhandlinger med virksomhederne i samarbejde med tillidsrepræsentanterne.

Gruppen arbejder også med udenlandsk arbejdskraft.

Kig forbi med din lønseddel, så giver vi den et grundigt tjek!

Du er altid velkommen i fagforeningen eller til at kontakte os på telefonen 7030 0808.

 

Branchegruppen dækker
Bus - lastbil - sygetransport - redder - taxa - og hvad der ellers er på hjul.

I fagforeningen er vi 3 faglige sekretærer, Morten Christensen, Jan Ibsen og Elaine Larsen, der arbejder på transportområdet.

Vi hjælper bl.a. med spørgsmål om overenskomsten, herunder uddannelse, barsel, opsigelser, løn, oprettelse af faglige klubber, arbejdsforhold og lokale forhandlinger med virksomhederne i samarbejde med tillidsrepræsentanterne.

Du er altid velkommen til at kigge ind i afdelingen, eller du kan kontakte os på telefonen 70 300 808.

Branchegruppen

I branchegruppen for transportområdet er valgt en bestyrelse af repræsentanter fra lokale arbejdspladser på overenskomstområdet.
I gruppebestyrelsen mødes vi 4-6 gange årligt, hvor vi diskuterer hvad der sker på arbejdspladserne i området og hvad vi kan gøre for at bakke medlemmer, tillidsrepræsentanter og hinanden op i faglige spørgsmål/problemer.
I branchegruppen holder vi også fyraftensmøder og medlemsmøder med aktuelle temaer, f.eks. krav til overenskomsten.

Følgende er medlemmer af branchebestyrelsen:

Valgt i 2019:
Gruppeformand:
Morten Christensen 

Bestyrelsesmedlemmer:
Mikkel Andersen 
Bjarne Larsen 
Tommy Bentsen
Tommy Johansen

Valgt i 2020:
Bestyrelsesmedlemmer:
Frank Trampedach
Karsten Bendix Jakobsen 
Pia Vetling
Erik Kromann

Bestyrelsessuppleanter:                          
Leif Pagaard
Yvonne Gjerlufsen
Ole Andersen

 

 

 

Vedtægter for transport
Branchegruppen dækker
Ansatte i region - stat - kommuner - institutioner med driftsoverenskomst - Post Danmark. Navnet Gruppen for offentlig og post dækker rigtigt godt, hvem vi repræsenterer, nemlig alle ansatte i kommunerne, regionen, staten og Post Nord. Vores medlemmers arbejdsopgaver er mange:
 • gartnere og vejfolk
 • rengørings og serviceassistenter
 • pedeller, teknisk service og skolebus chauffører
 • offentligt ansatte tømrere og snedkere
 • skov arbejdere og kirkegårdsansatte
 • ansatte ved forsyningsselskaberne (Hillerød Forsyning og GribVand)
 • omsorgsmedhjælpere
 • plus ansatte på institutioner med tiltrædelse til en offentlig overenskomst
 • og ved Post Danmark er det mest brevbærere og pakkebude, men også andre grupper, både tidligere tjenestemænd og overenskomstansatte.

Er der nogle, der føler sig oversete, er det ikke med vilje, men vi spænder bredt i vore arbejdsområder.

Vi har en gruppebestyrelse, der mødes ca. 8 gange om året og drøfter, hvad der sker på vores arbejdspladser, samt hvad afdelingen skal gøre for at støtte op om vores medlemmer og tillidsfolk.

Samtidig drøfter vi også input til forbundets arbejde, fx krav til overenskomsterne, når der skal forhandles.

Alle aktive, der ønsker at deltage i gruppebestyrelsens arbejde, får som regel mulighed for at deltage i møderne med taleret. Og det er sjældent, vi stemmer om tingene, da vi som regel er enige, når vi har drøftet et problem færdigt.

Gruppebestyrelsen
Den 15. september 2020 holdt vi generalforsamling i gruppen, hvor vi drøftede nogle af de sager, fagforeningen har kørt i det forløbne år.

Hvis du vil have et eksemplar af beretningen, så ring til Michael Nielsen på tlf. 88 92 22 25 eller mail: michael.nielsen@3f.dk

Gruppebestyrelsen ser således ud:

 • Formand Michael H. Nielsen, 3F Frederiksborg
 • Næstformand Hans Henrik Steckhahn, Hillerød Kommune, ejendomme
 • Jimmy Lykkestrand, Nordsjælland Hospital
 • Erik Christensen, Hillerød Forsyning, renovation
 • Jan Skat Nielsen, Hillerød Kommune Ejendomme
 • Jimmy Madsen, Nordsjællands hospital Hillerød
 • Kenn Salling, Post Nord Hillerød
 • Malene Svendsen, Nordsjælland Hospital – Hillerød
 • Michael Hansen, Nordsjællands hospital Hillerød
 • Stevan Krcadinac, Post Nord Hillerød
 • Stig Jørgen Hansen, Hillerød Forsyning, spildevand

Suppleanter  

 • Daniel Saunders, Nordsjællands hospital Hillerød
 • Randi Andersen, Nordsjællands hospital Hillerød
 • Martin Pedersen, Nordsjællands hospital Hillerød

Vi holder bestyrelsesmøder ca. 8-10 gange årligt.

Har du lyst til at deltage i vores møder, så er du velkommen.

Ring til Michael Nielsen på tlf. 88 92 22 25 eller mail: michael.nielsen@3f.dk 

Vedtægter for Offentlig og Post
Socialrådgiverne

I fagforeningen er ansat 2 socialrådgivere, Pernille Schmidt Høi og Gurli Nielsen, som tager sig af:

- arbejdsskade

- sygedagpenge

- erstatningssager efter arbejdsskade

- følger efter arbejdsskade indenfor det sociale område, f.eks. klage- og ankesager.

Kontakt socialrådgiverne på tlf: 70 30 08 08 og aftal en tid, hvis du skal have hjælp i f.eks. en arbejdsskadesag.
Arbejdsskadesager kan være langvarige. Derfor er det vigtigt, også i mindre sager, at vi kommer hurtigt i gang og får de rigtige oplysninger.

• At Arbejdstilsynet bliver tilkaldt. 

• At arbejdsgiveren skal anmelde ulykken til sit forsikringsselskab.

• At arbejdsmiljø/tillidsrepræsentant eller fagforeningen får besked.

• Dokumenter ulykken og tilkald ambulance, så bliver der skrevet rapport, og politiet får automatisk besked – det er mere sikkert for dig!

• At du selv eller din kollega straks skriver op, hvad der er sket og tegner en skitse. Det bedste er fotografier, – brug mobilen!

• Fejl og mangler ved maskiner, redskaber og adgangsveje skal noteres præcist. - Skriv navn, adresse og telefonnummer op på vidner.

• At du får genpart af alle oplysninger, rapporter og skriftlige beviser af enhver art , læser og gemmer dem omhyggeligt.

   Kontakt altid fagforeningen!

Seniorklubber Er du efterlønner, førtidspensionist eller folkepensionist, så har du mulighed for at mødes med andre medlemmer i 3F Frederikborgs efterløns- og pensionistklubber. Kom og vær med, selvom du måske ikke synes, at du kender nogle. Du lærer hurtigt nogle at kende, og opdager måske, at gamle kollegaer fra tidligere arbejdspladser også er med i klubben.

Klubberne er oprettet for dem, som ikke mere er på arbejdsmarkedet og har lyst til at være sammen med andre 3F’ere en gang om ugen og måske gøre noget for andre. Der betales et lille kontingent, der fastsættes på klubbens generalforsamling, hvor der også vælges bestyrelse.

Klubberne får tilskud fra 3F Frederiksborg. Vi glæder os til at se dig!

Kom ned og hyg dig sammen med tidligere kollegaer, ­efterlønnere og pensionister til hygge, skurhistorier fra det virkelige liv, billard, kortspil, kaffe, øl og vand.

Vi mødes hver tirsdag fra kl. 13.00 til 16.00 


Forår 2022:
Aktiviteter 

Tirsdag den 4. januar
Vi mødes igen.

Torsdag den 27. januar
Hyggeeftermiddag for damer.

Tirsdag den 8. februar
Generalforsamling, Seniorklubben HPF/3F-TIB.

Tirsdag den 22. februar
Fastelavnssild.

Torsdag den 31. marts
Damefrokost.

Dato oplyses senere:
Forårsfest.

Tirsdag den 31. maj
Sidste dag før ferien.

Vi holder klubmøderne i Svingelport 8A i Helsingør, (indgang i porten).

Har du spørgsmål så ­kontakt Bent Rasmussen, formand på tlf. 2121 1441 eller mail: pedmus@rasmussen.mail.dk

Specielle arrangementer adviseres i god tid på tirsdagsmøderne.

Kom og hyg dig/jer sammen med tidligere kollegaer, efterlønnere og pensionister.

Alle er velkomne til at deltage og blive medlemmer af klubben.

Aktiviteter 
Forår 2022:

Billard i Frederikssund Bowlingcenter
tirsdage ulige uger.
Kl. 14.00 - 16.00
Opstart: den 4. januar.
Afslutning: den 16. april.


Vi bowler i Frederikssund Bowlingcenter
tirsdage i lige uger, kl. 14.00 - 16.00 
Opstart: den 11. januar.
Afslutning: den 19. april.
Der afsluttes med forloren skildpadde efter spillet.

 

Erik står for undervisning i EDB hver onsdag, ligeledes i Frederikssund bowlinghal.
Opstart: den 5. januar
Afslutning: den 16. marts.
Medbring selv computer.
Interesserede kontakt:
Erik tlf.: 20 26 44 02.

Hvis du har spørgsmål 
kontakt: formand
Torben Christiansen  
tlf. 2186 7978
marbekalle@email.dk

 

 

 

Vi, gamle TIB’ere, mødes hver tirsdag kl. 13.00-16.00

Vi holder klubmøderne på Vinkelvej i Hillerød under FO Byg og Bo.


Aktiviteter 
Forår 2022:

Tirsdag den 4. januar

1. mødedag i det nye år.

Tirsdag den 8. februar
Generalforsamling i kælderen kl. 13.00


Har du spørgsmål, kontakt:
Henning Pedersen, formand tlf. 2537 2511
email: hlp.jespervej@privat.dk


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt