3F Holbæk-Odsherred
Om 3F Holbæk-Odsherred

3F Holbæk-Odsherred er en del af Fagligt Fælles Forbund, som blev stiftet 1. januar 2005.

3F Holbæk-Odsherred har kontorer i to byer:

 • Holbæk:Tåstruphøj 54
 • Nykøbing Sj: Havnegade 5. 

3F Holbæk-Odsherred har ca. 2.900 medlemmer og vi overenskomstdækker arbejdspladser i Holbæk og Odsherred.

Vi har hjemsted i Holbæk.

Værd at vide

I bestyrelsen arbejder vi på, at kunne tilbyde 3F Holbæk-Odsherreds medlemmer:

 • Velkvalificeret personale i overenskomstspørgsmål.
 • Sagsbehandling i faglige spørgsmål - bl.a. ved afskedigelse, manglende lønudbetaling eller feriepenge.
 • En god og velfungerende a-kasse.
 • Sagsbehandling omkring arbejdsskader, arbejdsulykker eller arbejdsbetingede lidelser.
 • Et godt og højt informationsniveau gennem bl.a. hjemmeside og aktiviteter.
 • Vejledning omkring forsikringsspørgsmål.
 • Rådgivning og hjælp til uddannelse og kursus.
 • Aktiviteter på arbejdspladsen og i fritiden for medlemmerne og deres familier.
 • Et godt og velfungerende fagforeningshus med faciliteter og lokaler der opfylder alle krav.
 • Et rimeligt kontingent som svarer til omkostningerne ved at drive en moderne fagforening.
Som medlem i 3F Holbæk-Odsherred kan du få hjælp med de faglige problemer, som du måtte have på din arbejdsplads. Er du blevet ledig skal du henvende dig i a-kassen. her vil fagligt dygtigt personale informere dig om de muligheder samt forpligtigelser, du har som ledig. Din lokale fagforening arrangerer forskellige aktiviteter. klik videre ind på hjemmesiden og se, hvad der sker lige nu og her.

Din fagforening er aldrig længere væk end nærmeste telefon - 70 300 914

3F Holbæk-Odsherred har omkring 2.900 medlemmer, to kontorer, kursus- og mødelokaler, ca. 100 tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, 15 ansatte og 13 bestyrelsesmedlemmer.

Det kræver en god og stabil administration at holde styr på en organisation af den størrelse.

Daglig leder af administrationen og A-kassen er næstformand Dorte Lindholt, og formand Allan Andersen, som har ansvaret for regnskabet og økonomien.

I den daglige administration møder du:

 • Susanne Vilhelmsen
 • Hanne Kamper

Bogholderen og administrationen kan hjælpe medlemmerne med blandt andet:

 • Kontingent
 • Efterlønsbidrag
 • Optagelse i 3F
 • Fritidsulykkesforsikring
 • Gruppelivsforsikring
 • Refusion af kiropraktor- og fysioterapi behandling
 • Udbetaling begravelseshjælp
 • Udbetaling af daglønstab mv. til tillidsvalgte
 • og meget, meget andet

Til at holde kontorer og mødelokaler rene og pæne, sørge for kaffe og brød til møder og kurser og meget andet har 3F Holbæk-Odsherred  servicemedarbejder  Louise  Højenvang til at servicerer afdelingen:

Den udvendige vedligeholdelse af parkeringspladser, græsplæner, oprydning, havepasning og meget andet foregår ved hjælp fra Efterlønsklubben.

Ved dødsfald skal de efterladte henvende sig i fagforeningen og medbringe følgende:

Dødsfald for gifte

 • Dødsattest
 • Vielsesattest
 • Dåbsattest for børn under 21 år
 • Gyldigt medlemsbevis, kontingentet skal være betalt ajour

Dødsfald for enlige

 • Dødsattest
 • Gyldigt medlemsbevis, kontingentet skal være betalt ajour
 • Dåbsattest på børn (alle). Hvis ikke der er børn, skal vi have dåbsattest på far/mor eller søskende.

Begunstigelsesattest
Bor du sammen med en partner uden at være gift, kan du sikre vedkommende ved at skrive en begunstigelsesattest, som skal underskrives her i afdelingen. Hvis der ikke foreligger en begunstigelsesattest, vil der ikke blive nogen udbetaling til din samlever.

Gruppeliv
Alle medlemmer af forbundet er omfattet af en kollektiv gruppelivsforsikring. For medlemmer over 65 år kræves det dog, at de fortsætter med at arbejde efter det fyldte 65 år. Dækningen opretholdes, så længe arbejdet fortsættes med dertil hørende medlemskab af forbundet.

Gruppelivsdækning til efterladte børn
Som børn regnes også stedbørn og adoptivbørn. Stedbørn dog kun, hvis de er optaget i husstanden. D.v.s. at de er registreret i folkeregistret på medlemmets adresse. I samlivsforhold med over 2 års varighed sidestilles samleverens børn med stedbørn. Dette gælder dog kun såfremt samleverens børn har samme adresse som medlemmet.

Begravelseshjælp
3F Holbæk-Odsherred yder begravelseshjælp til medlemmer som afgår ved døden. Betingelsen for at de efterladte kan få udbetalt hjælpen er, at den afdøde er Forbundsmedlem

 • 3F Holbæk-Odsherred's højeste myndighed er den årlige generalforsamling, som beslutter fagforeningens faglige og politiske aktiviteter.

På generalforsamlingen vælges bestyrelsen som har det politiske ansvar for fagforeningen. Bestyrelsen er sammensat ud fra en faglig og geografisk fordeling.

3F Holbæk-Odsherred bestyrelse m.m. valgt på generalforsamling 27. marts 2023

Afdelingsformand
Allan Andersen

Næstformand
Palle Carstensen

A-kasseleder
Dorte Lindholt

Øvrig bestyrelsesmedlemmer

 • Tonny Pedersen
 • Birgit Andreasen
 • Annelise Toft
 • Dolly Nielsen
 • Kurt Ryttergaard
 • Kim Bæver
 • Anneth Qvindbjerg
 • Søren Selle Jensen
 • Leif Petersen
 • Irene Madsen

Suppleanter for bestyrelsen

 • Ann-Margrethe Korsled
 • Lene Pedersen


Repræsentant for personalet

 • Mads Lond

Fanebærere

 • Kurt Ryttergaard
 • Jørgen Jensen


  Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
  Kontakt