Nyheder
Nyt fra 3F Kastrup Det har været et travlt forår med overenskomster, forhandlinger og mange sager. Men også med mange nye medlemmer vi skal tage godt imod. Læs mere om hvad der rør sig i fagforeningen.

Vi bliver flere og flere

Medlemstallet stiger fortsat stille og roligt. Velkommen til alle jer nye! Mange af jer er unge, og det er dejligt. Vi er også jeres fagforening, så husk at bruge både os, og det faglige fællesskab på arbejdspladsen.

Højere dagpenge
Siden maj har der være været beskæftigelsestillæg til dagpengene, hvis man opfylder nogle kriterier. Tillægget er på 3.721 kr. i tre måneder. Se satser og kriterier her. 
Det er der allerede medlemmer, der har fået glæde af, men heldigvis er vores ledighed meget lav lige nu.

OK-23 og lokalforhandlingerne
Overenskomsten er for længst vedtaget og lokalforhandlingerne er godt i gang.
Generelt er de lokalaftaler med betydeligt bedre lønudvikling end der har været under Corona.
Men efterslæb netop fra Coronatiden er ikke nødvendigvis indhentet.
Særligt i SAS er der både et ophobet efterslæb og en dikteret lavere løn for nye ansatte. Dette er foruden konsekvenserne af de opsagte aftaler.
Lønstatistikken opdateres på hjemmesiden i løbet af uge 26.

3F i arbejdsret og voldgift
Vi er involveret i flere sager der er på vej mod faglig voldgift eller arbejdsret. To store sager er om Aftale A001 og om test via blod- og urinprøver. Begge i SAS.
Arbejdsretten er nok hurtigere end de civile domstole, men det går alt, alt for langsomt. Disse vigtige sager, hvor den ene har stor økonomisk betydning for den enkelte, har stadig ikke fået en dato.

Ny formand for FH
Vi skal have ny formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, efter Lizette Risgaard. Vores formand Henrik er blandt de delegerede, der skal vælge ny formand og han peger på, at vi skal have en formand, der kender det private arbejdsmarked, OK forhandlingssituationerne med mæglingsskitser osv. og som kender det fagretlige system til bunds. Trepartsforhandlinger og politisk påvirkning skal naturligvis også håndteres.
Ved samme lejlighed bør FH gå fra to til tre næstformænd, så der kan komme mere fokus på den vigtige fagretlige opgave.

Personalenyt
Vi har fået Nabil som stundentermedhjælp, hvor han hjælper vedrørende arbejdsskader og socialsager. Nabil er ansat frem til hans socialrådgiverstudie slutter i begyndelsen af næste år.
Lars Brogaard har meddelt at slutter i 3F Kastrup i løbet af året, og vi er ved at finde en ny faglig sekretær. Arbejdsmiljødelen overgår til Janne Hansen, der så gradvist skal af med arbejdsskade og socialdelen af hendes arbejde.

Feriehuset
Feriehuset i Sverige er booket hele sommeren, men der er plads igen til efteråret.
Det store gamle træ foran huset måtte lade livet på grund af skader og råd. Ved samme lejlighed er der tyndet ud i de mange grantræer, så der nu kommer mere lys og luft til grunden og til huset.

Det store møderum i kælderen samt Netcaféen opdateres med LED lys og nymalede lofter, samtidig renoveres kontorstolene. Alt til glæde for vores egne brugere og for de eksterne, der jævnligt lejer lokalerne.

OK-24
De offentligt ansatte, bl.a. kommunerne og ARC, skal til at forhandle overenskomst til 2024. Med eller uden lønkommissioner ved vi, at 3F’erne har behov for lønløft.
Der er OK24 konference for tillidsfolk den 19. september i Odense. 

 


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt