Landsbrancheklubben for 3F kommunale og regionale specialarbejdere
Om Landsbrancheklubben for 3F kommunale og regionale specialarbejdere Målsætning for Landsbrancheklubben for 3F kommunale og regionale specialarbejdere:

Vi arbejder for, at

 • fremme de kommunale og regionale specialarbejderes sag – både fagpolitisk, lokalt i kommune og regioner og landspolitisk.
 • modvirke og bekæmpe privatisering og udlicitering.
 • udvikle og fremme uddannelsesmuligheder for specialarbejdere.
 • lytte til, tale med og værne om de kommunale og regionale tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter gennem klubbens regionsudvalg.
 • være et bindeled mellem arbejdspladser, klubber, afdelinger og forbundet.
 • samarbejde på tværs af landsklubberne.
 • opretholde og udvikle kontakten til de arbejdspladser, som bliver udliciteret
 • lære af vores fejl.
Landsbrancheklubbens Facebookside
Læs mere Vedtægter og landsbrancheklubben 225 KB PDF Hent dokument
Værd at vide

Om at være visionær?

"Den, som ikke har skabt sig et billede af fremtiden, er ikke i stand til erobre den"'

Når vi har genvundet troen og gejsten, tør vi så have en vision?

Den Kommunale Landsbrancheklubs vision

 • At vor tillidsfolk - via brug af aftaleretten - styrer anvendelsen af jobtræning, beskæftigelsesordninger, fleksjobs og servicejobs i vor arbejdsområder i samarbejde MED og I respekt for den enkelte aktiverede.
 • At have gode moderne lokalaftaler og forbundsoverenskomster, som indeholder de flest mulige positive elementer fra såvel private som offentlige overenskomster.
 • At have gode uddannelsesaftaler samt en fremadrettet rekrutteringspolitik, der tiltrækker mange nye unge kræfter.
 • At privatisering og udlicitering ikke længere anses for værende en løsning for offentlige virksomheder i Danmark.
 • At politikerne på Christiansborg og Rådhusene, den kommunale top og de kommunale mellemledere samt vort forbund syntes, at det er i deres interesse at interessere sig for vor interesser.
 • At vi tør tænke vor tanker højt og sætte dagsordenen! Tænke nyt.
Pension Danmark
Fagligt ansvar
Viden på Tværs
Arbejdstilsynet
OK Forhold
Kommunernes Landsforening
Danske Regioner
Regionsudvalg

Formand Kim Martin Hansen
Tlf. 26 31 85 23
kimh@gentofte.dk

Formand Ole Andersen
Tlf. 20 75 15 12
oa@norddjurs.dk

Næstformand Brian Bendtsen
Tlf. 86 40 45 31
brian.bendtsen@randers.dk

Formand Peter Skovbo
Tlf. 41 93 70 61

Næstformand Ole Ranum
Tlf. 20 90 24 85
olrs@frederikshavn.dk

 

Mødereferater

Referat regionsmøde 19. august 2021
Bilag 1: Lokalaftale om kompensation for varierende pausesteder
Bilag 2: Navneliste
Referat regionsmøde 20. august 2020
Bilag 1: Tidslinje for OK21
Referat regionsmøde 18. juni 2020
Referat regionsmøde 6. februar 2020

Formand Carsten Olesen
Tlf. 40 29 28 26
cole@vordingborg.dk

Næstformand Allan Gildhoff
Tlf. 88 92 59 61
allan.gildhoff@3f.dk

Formand Johnny Møller Jensen
Tlf. 27 24 17 16
jmj@esbjergkommune.dk

Næstformand Pia Strauss
Tlf. 26 28 73 05
piastrauss@privat.dk

Mødereferater
Landsmøde 2022
Landsmøde 2021
Landsmøde 2020
Ledelsesmøde 8. juni 2021
Uddannelse

Specialarbejdere i kommuner og regioner har en lang række muligheder for erhvervsuddannelser, efteruddannelse, korte kurser og kompetenceudvikling.

Som ansat i en kommune er dine rettigheder til kompetenceudvikling beskrevet i Aftale om kompetenceudvikling mellem Forhandlingsfællesskabet og KL. Du kan finde mere om aftalen her

Som ansat i en region er dine rettigheder til kompetenceudvikling bekrevet i Aftale om kompetenceudvikling mellem Forhandlingsfællesskabet og RTLN (regioner). Du kan finde mere om aftalen her

I 3F specialarbejderoverenskomst med KL ved OK11 blev det aftalt, at der for den enkelte medarbejder skal udarbejdes skriftlige udviklingsforløb.

Vi har her på siden lagt en række pjecer, hvor du kan hente inspiration til forskellige uddannelsesforløb, og oplysning om de forskellige ordninger, der er på uddannelsesområdet.

Efteruddannelse i øvrigt
Du kan også finde informationer om reglerne og uddannelsesmulighederne her.

Her finder du en beskrivelse af de mest brugte erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser inden for jobområdet. Der er også rigtigt mange nyttige og relevante links, som du kan bruge til at finde mere information.

Affald, genbrugspladser og deponi
Anlægsgartner
Regioner
Dyrepasser
Offentligt ansatte i 3F
Ejendomme, teknik og service
Forsyningsområdet
Jordbrug, skovbrug og å-mænd
Materielgårde og chauffør
Vej og kloak

Viden på Tværs kan du følge med i, hvad der sker omkring kompetenceudvikling. Målgruppen er ledere og medarbejderrepræsentanter i kommuner og regioner samt organisationsrepræsentanter, politikere og andre, der arbejder med eller interesserer sig for personalepolitiske emner eller de områder, der i øvrigt dækkes af Personaleweb.

Se desuden:

Uddannelsesguiden
Statens Uddannelsesstøtte (SU)
Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)
Er du ordblind? Læs mere om dine muligheder for hjælp og uddannelse her.
Få hjælp af 3F, hvis du er ordblind
Arbejdsmiljø

Din arbejdsplads skal være sund og sikker. Du skal ikke komme til skade, slides ned eller blive ked af at gå på arbejde. Derfor skal dit arbejdsmiljø være i orden.

 • Løber du risiko for at komme til skade på dit arbejde?
 • Tager du piller hver dag, fordi du får smerter hver dag?
 • Snerrer I tit ad hinanden, eller bliver du tit stresset?

Hvis du eller dine kollegaer kan svare ja på et af disse spørgsmål, så skal arbejdsmiljøet hos jer forbedres.

Tag en snak med din sikkerhedsrepræsentant eller din arbejdsleder, eller kontakt din lokale 3F-afdeling og få hjælp til at løse problemerne i arbejdsmiljøet. Du kan få hjælp, når skaden er sket, men også – og helst – inden da.

Lad være med at acceptere, at "man kan kun arbejde her, hvis man kan klare mosten".
Husk, at du skal kunne holde til at arbejde hele livet!

I alle virksomheder skal arbejdsmiljøet varetages gennem samarbejde mellem arbejdsgiveren, arbejdslederne og de øvrige ansatte.

Der er krav om en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse på tre dage, som alle skal have deltaget i inden for 3 måneder efter, man er indtrådt i arbejdsmiljøorganisationen.

Læs mere om arbejdsmiljørepræsentant.

Formand Peter Skovbo
Tlf. 41 93 70 61

Næstformand Ole Ranum
Tlf. 20 90 24 85
olrs@frederikshavn.dk

BAR Jord til Bord
Jord til Bord branchevejledninger


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt