Landsbrancheklubben for Skov- og Naturteknikere m.fl.
Om Landsbrancheklubben for Skov- og Naturteknikere m.fl. i Naturstyrelsen

Landsbrancheklubben skal fremme det indbyrdes samarbejde mellem ansatte, der arbejder under Naturstyrelsen, samt arbejde for at de ansatte får bedre løn, uddannelse/efteruddannelse og arbejdspladsforhold.

Alle skov- og naturteknikere, skovarbejdere, skovløbere, opsynsmænd med flere beskæftiget i Naturstyrelsen, som er medlem i 3F/FH forbund, betragtes som medlem af Landsbrancheklubben.

Du kan få yderligere oplysninger hos forhandlingssekretær
Louise Røssell Wredstrøm på telefon 88 92 01 35.

Læs mere Vedtægter for LBK Skoven 69,2 KB PDF Hent dokument
Værd at vide
Ledige job i Naturstyrelsen
Økonomistyrelsen
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
Skov- og Naturstyrelsen
Skovskolen
Feriekonto

Jubilæumsgratiale udbetales, når du har været ansat i staten i 25, 40 eller 50 år.

Jubilæumsancienniteten regnes fra den første ansættelse i den danske stat.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har udviklet en jubilæumsberegner, som kan hjælpe med at få overblik over, hvornår du har jubilæum.

Klik her for at gå til jubilæumsberegneren.

Du kan læse mere om Jubilæumsanciennitet i PAV:

Nyhedsbreve
Sampension - TR-Nyt 30.11.23
Sampension maj 2023 - Husk din pension når du skifter job
Sampension marts 2023 - Fortrinsret til boliger
Sampension 2023 - Skal du snart på pension?
Sampension februar/2023
Sampension TR Nyt 14.12.2022
Sampension TR Nyt 5 2022
Sampension januar/2021
Kom til webinar om sammenlægning af samarbejdsudvalget og arbejdsmiljøudvalget 19.3.24
Samarbejdssekretariatet - december 2023
Samarbejdssekretariatet - november 2023
Samarbejdssekretariatet - juni 2023
Samarbejdssekretariatet - maj 2023
Samarbejdssekretariatet - april 2023
Samarbejdssekretariatet - marts 2023
Samarbejdssekretariatet - webinar 27. april 2023
Samarbejdssekretariatet 19.1.2023
Samarbejdssekretariatet 15.12.2022
Samarbejdssekretariatet december 2022
Samarbejdssekretariatet 27.10.2022
Samarbejdssekretariatet oktober/2022
Samarbejdssekretariatet august/2022
Samarbejdssekretariatet juni/2022
Samarbejdssekretariatet maj/2022
Samarbejdssekretariatet april/2022
Samarbejdssekretariatet december/2021
Samarbejdssekretariatet november/2021
Samarbejdssekretariatet juli/2021
Samarbejdssekretariatet juni/2021
Samarbejdssekretariatet november/2020
Samarbejdssekretariatet september/2020
Samarbejdssekretariatet august/2020
Samarbejdssekretariatet maj/2 2020
Samarbejdssekretariatet maj/1 2020
Samarbejdssekretariatet april/2020
Samarbejdssekretariatet februar/2020
Arbejdsmiljø

Din arbejdsplads skal være sund og sikker. Du skal ikke komme til skade, slides ned eller blive ked af at gå på arbejde. Derfor skal dit arbejdsmiljø være i orden.

 • Løber du risiko for at komme til skade på dit arbejde?
 • Tager du piller hver dag, fordi du får smerter hver dag?
 • Snerrer I tit ad hinanden, eller bliver du tit stresset?

Hvis du eller dine kollegaer kan svare ja på et af disse spørgsmål, så skal arbejdsmiljøet hos jer forbedres.

Tag en snak med din sikkerhedsrepræsentant eller din arbejdsleder, eller kontakt din lokale 3F-afdeling og få hjælp til at løse problemerne i arbejdsmiljøet. Du kan få hjælp, når skaden er sket, men også – og helst  inden da.

Lad være med at acceptere, at "man kan kun arbejde her, hvis man kan klare mosten".

Husk, at du skal kunne holde til at arbejde hele livet!

APV-spillet om psykisk arbejdsmiljø

Hvis du er ansat eller arbejdsgiver indenfor det grønne område - landbrug, skovbrug, anlægsgartneri og gartneri – eller på slagteri og mejeri kan du på BAU Jord til Bords hjemmeside søge information om arbejdsmiljø og projekter som BAU Jord til Bord har gennemført.

BAU Jord til Bord er organiseret med et branchearbejdsmiljøråd, et formandskab og 3 underudvalg: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg og Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg.

Du kan også tilmelde dig BAU Jord til Bords nyhedsbrev.

BAU Jord til Bord Skovbruget
Her finder du en række gode vejledninger om arbejdsmiljø for det grønne område.
Sikkerhedshåndbog skovbruget
Psykisk arbejdsmiljø i skovbruget
Skimmelsvampe i flis
Støj i det grønne
Sikkerhed ved produktion af juletræer og pyntegrønt
Tunge løft i jordbruget

På Arbejdstilsynets hjemmeside kan man følge med i, om virksomheder har røde, gule eller grønne smileyer. På Arbejdstilsynets forside kan man enten søge på virksomhedens navn eller søge efter en gruppe af virksomheder.

Der er tre smileyer på arbejdsmiljøområdet:

 • Grøn smiley viser, at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet.

 • Gul smiley viser, at virksomheden har fået et strakspåbud, et påbud med frist eller "afgørelse uden handlepligt". Desuden vises de arbejdsmiljøemner, der har udløst den gule smiley - f.eks. støj, ergonomi eller arbejdspladsvurdering og den dato, hvor Arbejdstilsynet traf afgørelsen.

 • Rød smiley viser, at virksomheden har fået et forbud eller et kompetencebud.

 • Krone smiley viser, at virksomheden har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat. Det vil sige, at virksomheden arbejder systematisk og målrettet med arbejdsmiljøet.

Du kan se Arbejdstilsynets smiley-ordning Arbejdstilsynets smiley-ordning.

Overenskomst og løn Er du ansat i Naturstyrelsen, kan du læse om reglerne for dine løn- og ansættelsesforhold i

Er du elev under uddannelse til skov- og naturteknikere, er dine løn- og ansættelsesforhold også beskrevet i organisationsaftalen og Fællesoverenskomsten.

Generelle aftaler
Ved siden af OAO-fællesoverenskomsten og organisationsaftalen, står rettigheder som ansat i staten i en lang række generelle aftaler – for eksempel ferieaftalen, barselsaftalen, rammeaftalen om nye lønformer, tjenestemændenes arbejdstidsaftale.

De aftaler, der gælder for organisationsaftaler, der knytter sig til OAO-fællesoverenskomsten, står i bilag 1 i OAO-S fællesoverenskomsten.

De ansatte er omfattet af de til enhver tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og centralorganisationerne i pkt. 1-26. Aftalerne mellem Finansministeriet og centralorganisationerne i OAO-S Fællesoverenskomsten, bilag 1a er en del af det samlede overenskomstgrundlag.

Skovløberordningen af 1999
Se løn- og tjenesteordning for skovløbere i Skov- og Naturstyrelsen herunder.

Skovløberordningen af 1999
OK21 Skov- og Naturteknikere

Personale Administrative Vejledning (PAV) giver en samlet oversigt over reglerne om løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemænd og overenskomstansatte med flere i staten og er derfor et væsentligt værktøj for personaleadministrationer i staten.

Hvert kapitel består af en beskrivelse af regler og praksis på det pågældende område samt en bilags- og henvisningsoversigt med de relevante regelsæt.

PAV

3F'er i staten er omfattet af basislønsystemet, der består af én basisløn eller et basislønforløb med flere løntrin, der aftales centralt mellem Skatteministeriet og 3F - Den Offentlige Gruppe. Hertil kommer en tillægsoverbygning, som primært aftales lokalt.

Statslige lønninger og tillæg aftales i 31.03.2012-niveau, det såkaldte grundbeløbsniveau. Lønninger og tillæg reguleres til aktuelt niveau via den såkaldte procentregulering.

Her finder du oplysninger om

 • Generelle aftaler
 • Løntabeller over årsløn, månedsløn, timeløn og pension
 • Elevlønninger
Generelle aftaler
1. oktober 2023 Løntabel års-, måneds- og timeløn
1. oktober 2023 Løntabel elev og ungarbejdere
1. april 2023 Løntabel års-, måneds- og timeløn
1. april 2023 Løntabel elev og ungarbejdere
1. april 2022 Løntabel års-, måneds- og timeløn
1. april 2022 Løntabel elev og ungarbejdere
1. oktober 2021 Løntabel års-, måneds- og timeløn
1. oktober 2021 Løntabel elev og ungarbejder
1. april 2021 Løntabel års-, måneds- og timeløn
1. april 2021 Løntabel elev og ungarbejder
1. februar 2021 Løntabel års-, måneds- og timeløn
1. april 2020 Løntabel års-, måneds-, og timeløn
1. april 2020 Løntabel elev og ungarbejder
Her finder du de seneste løntabeller for ulempeydelser.
1. april 2021 Særlige ydelser
1. april 2020 Særlige ydelser
1. januar 2024 Cirkulære om satsregulering for tjenesterejser
1. januar 2023 Cirkulære om satsregulering for tjenesterejser
1. januar 2022 Cirkulære om satsregulering for tjenesterejser
1. januar 2021 Cirkulære om satsregulering for tjenesterejser
1. januar 2020 Cirkulære om satsregulering for tjenesterejser
Tjeneste- og lejeboliger
Flyttegodtgørelse
Varme, el, gas og vand
1. april 2023. Regulering af sats for boligopvarmning
1. april 2022 Regulering af sats for boligopvarmning
1. april 2021 Regulering af sats for boligopvarmning
1. januar 2024 Cirkulære om satsregulering for supplerende flyttegodtgørelse
1. januar 2023 Regulering af satser for supplerende flyttegodtgørelse
1. januar 2022 Regulering af satser for supplerende flyttegodtgørelse
1. januar 2021 Regulering af satser for supplerende flyttegodtgørelse
1. august 2023 Regulering af boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger
1. august 2022 Regulering af boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger
1. august 2021 Regulering af boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger
1. august 2020 Regulering af boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger
Uddannelse

For Den Offentlige Gruppe er det vigtigt, at ansatte inden for skovbrug løbende får udviklet deres kompetencer med baggrund i den enkeltes ønsker og arbejdspladsens behov.
Efter- og videreuddannelser er et afgørende parameter, når det gælder jobfastholdelse og udvikling af den ansatte på jobbet.

Som udgangspunkt vil du få fuld løn, mens du er på efteruddannelse. De fleste faggrupper har normalt ret gode muligheder for at deltage i efteruddannelse.
Som ansat i staten er dine rettigheder til kompetenceudvikling beskrevet i Aftalen om kompetenceudvikling mellem Finansministeriet og CFU.

Målet med uddannelsen er at få en grundlæggende viden om skov og natur.

 • Du lærer at plante områder til med de ønskede træer og at passe og pleje nyplantninger, for eksempel med gødning og ved at forhindre dyrs ødelæggelser.
 • Du lærer at tilrettelægge og udføre fældning af træer og at bruge og vedligeholde redskaber.
 • Du lærer meget om biologi, økologi og miljø og om vildtpleje, samt at pleje historiske levn som for eksempel gravhøje.

Du kan få mere at vide om uddannelsen som Skov- og Naturtekniker på Jordbrugets uddannelser

På Medarbejder- og Kompetencestyrelsens og Økonomistyrelsens hjemmesider kan du læse mere om tjenesterejser og -boliger, lejeboliger og flyttegodtgørelse med mere.Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt