Midtvendsyssel
Om 3F Midtvendsyssel

3F Midtvendsyssel, er en lokal afdeling af Fagligt Fælles Forbund (3F), med tilhørende Arbejdsløshedskasse (3FA).

Det er en sammenslutning af de 3 tidligere SID afdelinger Brovst, Aabybro og Brønderslev.

Afdeling har hovedkontor i Brønderslev og 2 satellitkontorer.

Satellitkontorerne er bemandet med fortrinsvis A-kassemedarbejdere. Nærmere information om åbningstider, kan findes her på hjemmesiden.

Læs mere Vedtægter 111 KB PDF Hent vedtægt Værd at vide

Faglig
Vores faglige medarbejdere sidder klar til at hjælpe dig med spørgsmål vedrørende løn, arbejdsvilkår, overenskomst, arbejdsmiljø mm. Du kan også få besøg af os på din arbejdsplads, vi kommer gerne forbi. Husk også at aftale det med din chef.

Vi tegner selvfølgelig også overenskomster, skulle du/i have brug for det, så kontakt os, så laver vi en aftale.

A-kassen 
I A-kassen kan du få gode råd og kompetent vejledning omkring ledighed, dagpenge, uddannelse, efterløn mm. Vi er altid til rådighed på kontorene og i særlige tilfælde også på virksomheden hvis det ønskes. Kontakt afdelingen og lav en aftale. Husk også at aftale det med din chef.

 • Afdelingsformand     Per Kjeldsen
 • Næstformand           Preben Wiese
 • Bestyrelsesmedlem Lars Rueskov
 • Bestyrelsesmedlem Per K.  Christensen
 • Bestyrelsesmedlem Mona Henriksen
 • Bestyrelsesmedlem Peer Jensen
 • Bestyrelsesmedlem Mogens Pedersen
 • Bestyrelsesmedlem Morten Jensen
 • Bestyrelsesmedlem Per Vad
 • Bestyrelsesmedlem Michael Thomsen
 • Bestyrelsesmedlem Christina Nielsen
 • Bestyrelsesmedlem Trine Budolfsen
 • Bestyrelsesmedlem Kris H Andreasen 
 • Bestyrelsesmedlem Lolitta Jensen
 • bestyrelsesmedlem Thomas B Kappel

 • Suppleant Pia Hansen
 • Suppleant Stanley Jensen
 • Suppleant Jes Møller Larsen 
Afdelingens øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes ordinært en gang om året, i første kvartal.

Her kan du deltage, og gøre dine ønsker og holdninger gældende.

Du kan også indsende forslag til generalforsamlingen, ifølge afdelingens vedtægter.

På den ordinære generalforsamling vælges en afdelingsformand. Udover formanden vælges bestyrelsesmedlemmer, som i samarbejde med formanden skal være ansvarlige for de beslutninger der bliver truffet gennem året.

Miljøudvalget er åbent for alle 3F Midtvendsyssels medlemmer.

Miljøudvalget konstituerer sig med formand og sekretær.

3F Midtvendsyssels miljøudvalg skal bidrage til et sikkert og sundt arbejdsmiljø og et ydre miljø vi kan være stolte af, at aflevere til vore efterkommere.

Miljøudvalget skal styrke sammenholdet blandt de valgte arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter under 3F Midtvendsyssel, gennem at holde møder og sende løbende information til arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanterne.

Udvalget arrangerer møder for arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter.

Nedenstående er den årlige målsætning:

 • 1 eller 2 møder for arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter. Man indleder med et aktuelt emne.
 • 1 virksomhedsbesøg, hvor arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter selv sørger for betaling af frihed og afdelingen betaler transport og forplejning.
 • 1 socialt arrangement for alle tillidsvalgte
 • Motiverer arbejdsmiljørepræsentanterne til at gennemføre relevante kurser.

Miljøudvalget vil tilstræbe at gå ind i miljødiskussioner og projekter, såvel indenfor arbejdsmiljø som ydre miljø.

Følgende samarbejdspartnere er naturlige at etablere samarbejde med, ved konkrete projekter:

Arbejdstilsynet, Arbejdsmedicinsk Klinik, praktiserende læger, miljømyndigheder, lokale politikere, naturfredningsforening, fiskeriforeninger, andre miljøudvalg og andre der er relevante for udvalget.

Udvalget ansøger bestyrelsen om økonomisk finansiering ved arrangementer/aktiviteter, som ligger udover de faste arrangementer. (Hvis beløbet er under 2.000 kroner, ansøges der ikke).

Vedtaget på bestyrelsesmødet d. 24.11.2015

Leje
På kontoret i Brønderslev, har vi lokaler der kan lejes, af afdelingens medlemmer. Udlejningslokalet kan rumme 68 personer - og der findes 17 borde og tilsvarende antal stole.

Leje af lokaler koster kr. 1.250, - uanset antal gæster. Prisen er inkl.. lys og varme og slutrengøring, samt leje af det tilstedeværende service. (der tages forbehold for prisændringer)

Beløbet på kr. 1.250,00 betales kontant ved afhentning af nøgle. Yderligere skal der lægges et depositum på kr. 1.000,00. - Dette depositum vil blive tilbagebetalt, når lokaler m.v. er afleveret i samme stand, som ved overtagelsen.

Nøglen kan afhentes efter aftale med afdelingskontoret i Brønderslev, dog senest tirsdag kl. 17.00 forud for lejemålet. Samme tidspunkt gives der besked om antallet af borde/stole der ønskes benyttet.

Yderligere info
Lejer er erstatningspligtig for skader på ejendom, installationer, inventar, service m.v. som tilhører 3F Midtvendsyssel. Lejer er selv ansvarlig for forsikringsdækning af egne medbragte genstande.

Ved fejl- eller manglende betjening af alarm betaler lejer det af vagtselskabet opkrævede gebyr.

Affald - udover der, der kan være i de kommunale renovationscontainere - må IKKE henstilles ved redskabsskuret. Overholdes dette ikke, modregnes der i depositummet.

Lejeaftalen er først gældende ved underskrift. Det vil sige, at såfremt lejeaftalen ikke er underskrevet kan den i mellemtiden udlejes til anden side.
 

Rabatordning

3F er jo en fagforening, og vi skal derfor være i spidsen for gode og fornuftige arbejdsvilkår.

Vi skal sikre vores medlemmer, at der er overenskomstdækket på de arbejdspladser hvor vi har medlemmer, men også gerne på alle andre arbejdspladser.

3F arbejder på 6 hovedområder: Industri – Byggeri – Transport – Offentlige – Grønne områder – Hotel og restauration og privat rengøring.

 

Disse områder forsøger vi at sikre overenskomstdækning. Alle steder hvor der ikke er overenskomst kan der være risiko for social dumping.

Da I er i en fagforening og lejer fagforeningslokaler, vil vi gerne sikre os mod social dumping i vores egne lokaler.

Vi opfordrer jer til at bruge en overenskomstdækket virksomhed i vores lokale område når I bestiller mad til jeres arrangement. I sikre Jer derved også mod social dumpning og kan nyde maden.

Vi opfordrer derfor til at følgende virksomheder bruges:

 

CL-Party Service www.clpartyservice.dk

Hotel Phønix www.hotelphonix.dk

Slagter Krabbe www.slagterkrabbe.dk

Hotel Søparken www.soparken.dk

Sport og kulturcenter Brovst www.brovsthallen.dk

Cafe Kox www.cafekox.dk

Landboskolen www.landboskolen.dk

Brønderslevhallen www.broenderslevhallen.dk

Slettens Køkken www.slettens.net

 

 

Der gives 250 kr. i rabat på lejen, hvis ovenstående navne bruges som leverandører.

Du kan finde alle de 3F overenskomstdækkede restauranter på www.okforhold.dk/

Som formand for 3F Midtvendsyssel, tager jeg gerne mod henvendelser vedr. ovennævnte skrivelse.

Med venlig hilsen, og godt arrangement i 3F Midtvendsyssels lokaler

Per Kjeldsen, Formand 3F MidtvendsysselMasser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt