3F's Medie- og Kulturfond

Formålet med 3F’s Medie- og Kulturfond er at fastholde og udvikle den kultur, som fagbevægelsen altid har været en del af.

Det gør fonden ved at støtte medie- og kulturprojekter, som 3F’s medlemmer kan have glæde af, og hvor de selv har mulighed for at deltage. Bevillingerne spænder vidt – blandt andet teater, bøger, musik og andre kulturelle arrangementer - og skal fremme fagbevægelsens kulturelle indhold og mål.

Kulturfonden støtter typisk

  • Teater, revy og skuespil
  • Musiske arrangementer som for eksempel sang, musik og dans
  • Film og billedserier
  • Bogudgivelser
  • Billedkunst

Der ydes ikke støtte til studierejser eller ophold. Ansøgninger, der udelukkende har et snævert lokalt sigte, kan ikke forvente støtte. Fonden støtter normalt ikke med det fulde ansøgte beløb, og bevillinger er typisk maksimalt 10.000 kroner.

For at søge om tilskud skal I udfylde et ansøgningsskema eller benytte vores online formular.

Vær opmærksom på, at eventuelle vedhæftede dokumenter max. må fylde 4 sider.

Møder i 2019

10. september 2019
Ansøgningsfrist 16. august 2019

10. december 2019
Ansøgningsfrist 15. november 2019

Send ansøgningen til

3F 's Medie-og Kulturfond
Kampmannsgade 4
Postboks 392
1790 København V
Telefon: 88 92 13 62
privat.service@3f.dk

Fondens bestyrelse

  • Ellen Lykkegård, formand 
  • Jonas Højlund, næstformand 
  • Søren Heisel
  • Kim Lind Larsen
  • Mads Andersen

Bestyrelsens beslutninger er endelige og kan ikke ankes.
For fondens daglige ledelse står Ellen Lykkegård og Bente Henriksen.

Dokumenter
Ansøgningsskema Medie- og kulturfonden 47 KB PDF