Byggegruppen
Undervisningsforløb: Det (u)retfærdige arbejdsmarked Se undervisningsforløbet, der arbejder didaktisk og fagfagligt varieret med temaer som den danske model, social dumping og retfærdighed.

Om undervisningsforløbet

Undervisningsforløbet kombinerer videns- og færdighedsøvelser med praktiske refleksionsøvelser og er inddelt i 3 kapitler:

 1. Det (u)retfærdige arbejdsmarked (2 lektioner)
  Kapitlet introducerer til drøftelse af arbejdsmarkedets regler. Med udgangspunkt i filmen "Den sorte økonomi i byggebranchen" drøfter eleverne retfærdighed/uretfærdighed på det danske arbejdsmarked. Kapitlet afsluttes med en kort kildekritisk analyse.
 2. Den danske model (3-4 lektioner)
  Kapitlet beskriver kort den historiske baggrund for dannelsen af den danske model og dens betydning for velfærdsstaten. Eleverne arbejder med arbejdsmarkedets fagsprog og får indsigt i regler og rettigheder. Eleverne stifter bekendtskab med Jobpatruljen.
 3. Det retfærdige arbejdsmarked (1 lektion)
  Gennem case-eksempler reflekterer eleverne over arbejdsmarkedets vilkår og dilemmaer.

Formål:

 • At eleverne kendskab til og kan anvende arbejdsmarkedets terminologi
 • At eleverne får viden om kollektive arbejdsmarkedsrettigheder, deres historiske sammenhæng og de forhold, som kan true dem
 • At øge elevernes bevidsthed om den danske models betydning for det danske velfærdssystem
 • At eleverne får indsigt i forhold, de muligvis ofte tager for givet
 • At eleverne kommer til at kende egne arbejdsmæssige rettigheder

Fag:

Samfundsfag, historie, dansk, uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering, UUV.

Alderstrin:

7.-9. klasse samt 10. klasse og EUD.

Tidsforbrug i alt:

Ca. 10 lektioner.

Download hele undervisningsforløbet

Download spilleplader

Læs mere om de enkelte lektioner

Den sorte økonomi i byggebranchen
Du skal acceptere marketing cookies for at se denne video.
Watch documentary in English
Materialer

Kapitlet introducerer til drøftelse af arbejdsmarkedets regler. Med udgangspunkt i filmen "Den sorte økonomi i byggebranchen" drøfter eleverne retfærdighed/uretfærdighed på det danske arbejdsmarked. Kapitlet afsluttes med en kort kildekritisk analyse.

Lektioner: 3 lektioner

Materialer:

 • Et åbent rum (et ryddet lokale, en mindre gymnastiksal eller udendørs)
 • 1 stykke kridt
 • 1 eksemplar af Bilag 1 pr. elev
 • Elevcomputer eller mobil

Lærerens forberedelse:

 • Inddel lokalet i 4 lige store felter vha. kridtet
 • Skriv et af følgende ord i hvert felt: Altid - Ofte - Indimellem - Aldrig
 • Kopi af Bilag 1. 1 eksemplar pr. elev

OBS! Facitlisten for alle udsagn er ALTID.
Ift. spørgsmål 1 gælder dog ferieloven om 5 ugers ferie jf. ferieloven og 5 feriefridage jf.
overenskomsten. Ferien optjenes i løbet af arbejdsåret (såkaldt ”samtidighedsferie”)

Download Kapitel 1
Download spørgsmål til "Den sorte økonomi i byggebranchen" (Bilag 1)
Se dokumentaren "Den sorte økonomi i byggebranchen"
Se video: "Introduktion til social dumping og arbejdskriminalitet i Danmark"
Se video: "Opfølgning på Tecnoscavi-sagen"

Kapitlet beskriver kort den historiske baggrund for dannelsen af den danske model og dens betydning for velfærdsstaten. Eleverne arbejder med arbejdsmarkedets fagsprog og får indsigt i regler og rettigheder. Eleverne stifter bekendtskab med Jobpatruljen.

Lektioner: 3-4 lektioner

Om kapitlet: 

a) arbejder eleverne mere indgående med fagtermer. I øvelse 1c er spillets regler således:

 • deltagerne slår om, hvem der starter.
 • deltager A slår terningen. Den/de andre spillere oplæser begrebernes definition. Kan deltager A besvare spørgsmålet, flyttes det antal felter, terningen viser. Ellers bliver vedkommende stående. Den/de som når først i mål har vundet spillet.

b) arbejdes med rettigheder og vilkår for fritidsjobbere

c) ses nærmere på præmisserne på det danske arbejdsmarked - den danske models historiske afsæt og dets betydning for det arbejdsmarked, vi kender i dag.

Udgangspunktet er en kort tegnefilm, som beskriver flexicurity-modellen, og hvor det historiske forløb skitseres på knap 5 minutter.

TIP: Ønskes en mere tilbundsgående, historisk analyse, brug da fx podcast’en ”Dig og den danske model”, kap. 1 og 2.

Lærerens forberedelse:

 • 1 linjeret ark papir til hver elev eller lad dem notere på computeren
 • 1 udklippet ark af ”Gæt et arbejdsmarkedsbegreb (bilag 2) til øvelse 1.
 • 1 spilleplade til hver gruppe (2-max 3 spillere i hver gruppe) + 1 terning til hver spilleplade + 1 udklippet ark af Gæt et arbejdsmarkedsbegreb (bilag 2) pr. gruppe til øvelse 2 inkl. bagsiden (?). Arket kopieres altså med både forside og bagside.
Download Kapitel 2
Download Bilag 2 - "Gæt et arbejdsmarkedsbegreb"-spilleplade
Download Bilag 2 - "Gæt et arbejdsmarkedsbegreb"-spillekort

Gennem case-eksempler reflekterer eleverne over arbejdsmarkedets vilkår og dilemmaer.

Lektioner: 1 lektion

Om kapitlet:

Gennem case-eksempler skal eleverne

 • reflektere over, hvordan overenskomstmæssige rettigheder kan sikre den enkelte
 • forstå at arbejdsmarkedets rettigheder også kan rumme vanskelige dilemmaer, jf. rumænernes vilkår "Den sorte økonomi i byggebranchen".

Lærerens forberedelse:

Kopiering af 1 dilemma-ark pr. 2-3 elever (bilag 3). Klippes ud og kopieres med hvid tekst som bagside, blå tekst som forside.

Download Kapitel 3
Download Bilag 3 - spilleplade
Download Bilag 3 - dilemmakort
Du skal acceptere marketing cookies for at se denne video.
Du skal acceptere marketing cookies for at se denne video.

Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt