Skive-Egnen
Om 3F Skive-Egnen

3F Skive-egnen er en moderne fagforening, som organiserer inden for Industri, Transport, Bygge- og anlæg, Landbrug, Gartneri, Skovbrug, Mejeri, Rengøring Hotel og Restauration og Offentlige arbejdspladser inden for Stat, Region og Kommune samt lærlinge inden for områderne

Afdelingen har ca. 4.800 medlemmer.

Vi overenskomstdækker arbejdspladser i Skive Kommune og Fjends. Samt Murerne i det tidligere Viborg Amt

Kontor
Afdelingen har kontor i Skive, på Jægervej 12.

Værd at vide

Det vil vi være kendt for i 3F Skive-Egnen

Det vil vi i 3F Skive-Egnen:

I forhold til medlemmer og potentielle medlemmer ønsker 3F Skive-Egnen, at være kendt:

 • for en høj faglighed
 • for en god service.
 • for, at medlemmerne altid kan komme i kontakt med en medarbejder, der kan behandle henvendelsen.
 • som den naturlige fagforening at være/blive medlem af.
 • for effektivt at gøre noget ved de problemer/spørgsmål, medlemmerne har.
 • for at holde medlemmer med sager i afdelingen velinformeret i hele forløbet.
 • for at inddrage medlemmerne som ambassadører for afdelingen.
 • på markant fysisk synlighed på arbejdspladserne.
 • for at være i dialog med medlemmerne med mulighed for indflydelse og et levende demokratisk miljø.

I forhold til tillidsvalgte ønsker 3F Skive-Egnen, at være kendt: 

 • for, at de ved nyvalg oplever en hurtig, effektiv og ensartet opfølgning fra afdelingen i form af introduktion og plan for uddannelse inden for FIU-systemet
 • for, at de generelt oplever, at afdelingen gennem uddannelse og systematisk tilpasset information styrker dem over for de udfordringer, de til enhver tid står over for
 • for gennemsigtighed bla. ved at informere om bestyrelse(-ernes)ns arbejde, beslutninger og debatter.
 • for at medvirke til, at de i det daglige er bevidste om deres rolle som afdelingens repræsentanter på arbejdspladsen
 • være kendt for også at motivere og prioritere medlemmer med interesse for det faglige arbejde, men som endnu ikke er valgt til en tillidspost.

I forhold til virksomhederne ønsker 3F Skive-Egnen, at være kendt:

 • for at ville samarbejdet.
 • for at have indsigt i de enkelte virksomheders drift og produktion.
 • som en fagforening, der mestrer en konfliktsituation, uden det går ud over samarbejdet med virksomheden (gå på to ben). som en fagforening, der har noget at tilbyde. 
 • og anerkendt som den naturlige fagforening for virksomheden og dens medarbejdere.
 • for at være nærværende.

I forhold til lokalsamfundet ønsker 3F Skive-Egnen, at være kendt:

 • som "fagforeningen" i Skive og omegn.
 • som en naturlig del af lokalsamfundet.
 • som "den lokale" fagforening.
 • for fysisk at være til stede ved de forskellige arrangementer, der falder naturligt for afdelingen.
 • for en høj medieprofil, hvor der lægges vægt på det, vi er gode til, det vi gerne vil ændre, det vi gerne vil sætte i gang osv.
 • som en respekteret og vægtig samarbejdspartner, der deltager i lokale samarbejdsrelationer.

Kommunikation mellem det politiske niveau og virksomhedsniveau 

 • der sikres et højt informationsniveau, således der flyder informationer om bestyrelsens beslutninger og drøftelser til medarbejderne og tilsvarende den modsatte vej via samarbejdsudvalg o.l.

Organisering og udvikling af arbejdet i "virksomheden" 3F Skive-egnen 

 • afdelingsbestyrelsen træffer de overordnede beslutninger og Daglig Ledelse sikrer, at de gennemføres
 • der anvendes i stigende omfang handlingsplaner i det daglige med henblik på at målsætte og målrette indsatsen.
 • der sikres fleksibilitet hos den enkelte medarbejder og i opgaveløsningen med henblik på at forbedre serviceringen af medlemmer og udnyttelsen af ressourcerne.
 • der arbejdes målbevidst med "afdelingen som enhed" bla. ud fra den betragtning, at a-kasse og forbund skal udgøre en enhed i det daglige.
 • medarbejderudvikling sikres gennem medarbejdersamtaler og løbende uddannelsesplanlægning.
 • afdelingen udvikles fortsat i retning af teambaseret drift, hvor den enkelte medarbejder oplever, at ansvar og kompetence følges ad.

Den politiske struktur 

 • gruppebestyrelsernes rolle som inspirator og politikudvikler inden for brancherne styrkes.
 • afdelingsbestyrelsens rolle som bestyrelse for afdelingen styrkes og bestyrelsen træffer overordnede beslutninger om økonomi (budget), målsætninger mm. Samt behandler personsager og økonomiske dispositioner i øvrigt.
 • Afdelingsbestyrelsen sikrer, at afdelingens aktiviteter og fremtid løbende debatteres.

Der er rigtig meget, man kan have lyst til at skrive om 3F og 3F`erne. Fordi der knytter sig så mange spændende vinkler til fagforeningen 3F og den mangfoldighed, som 3F`erne repræsenterer.

Uanset hvor man færdes i dagens Danmark kan man ikke undgå at støde på en 3F`er. Det er 3F`erne der holder Danmark i gang. Mange af de jobs, 3F`erne bestrider kræver i dag, at man har ”papir på det”. Og faktisk så er det sådan, at der er ca. 60 uddannelser, hvor 3F som fagforening har et medansvar for, at de eksisterer og afvikles. Dette sker i et tæt samarbejde med arbejdsgiverne.

Selvom 3F rummer ca. 60 uddannelser, så er der naturligvis også andre faggrupper. De fleste af os oplever med mellemrum at skulle have vores bil på værksted. I de situationer er det betryggende, at en udlært automekaniker kan tage hånd om reparationen. Det kunne egentlig lige så godt være en 3F-uddannelse, men nu er det en uddannelse, som Dansk Metal har ansvaret for.

3F`erne møder du overalt og det er også årsagen til, at 3F har indgået overenskomster inden for alle de brancheområder, medlemmerne arbejder inden for. Det betyder desværre ikke, at alle arbejdsgivere har indgået overenskomst og dermed accepteret, at der fastlægges nogle minimumsrettigheder for de ansatte.

Overenskomsterne er en vigtig del af ”den danske model”, hvor lønmodtagere og arbejdsgivere aftaler rammerne for arbejdsvilkårene. Det er f.eks. overenskomsterne, der sikrer, at der er en mindsteløn på langt de fleste virksomheder. Der er ganske vist en del, som tror, at den slags er besluttet ved lov i Folketinget eller i EU. Det er altså ikke tilfældet. Når de fleste af os i dag holder 6 ugers ferie, tænker vi ikke længere over, at den 6. ferieuge faktisk blev gennemført via overenskomsterne – på samme måde som arbejdsmarkedspensionen også er en del af overenskomsterne. Er der ikke en rigtig overenskomst for din arbejdsplads kan du altså ikke regne med at have mere end 5 ugers ferie.

Sådan er der egentlig så meget.

Overenskomsterne er i høj grad tilpasset de brancher, som de dækker. Derfor kan de også være ret forskellige. Denne forskellighed fra branche til branche og fra virksomhed til virksomhed er også en del af årsagen til, at 3F har rigtig mange overenskomster. Faktisk er antallet af 3F overenskomster i øjeblikket 12.878. Det er immervæk en del at holde styr på.

Det gør vi så i 3F og det betyder, at der hvert år føres rigtig mange faglige sager. Herunder sager hvor medlemmer kommer til skade på arbejdet. Nogle sager løses ved en telefonsamtale – andre kræver noget ekstra. Gør din pligt og kræv din ret – det er det gamle fagforeningsslogan. Man skal altså yde før man kan nyde – men så skal man også stå på sin ret.

Det bliver over tid til mange penge, som 3F henter hjem. Alene i 2015 hentede 3F på landsplan ca. 1,1 milliard kroner hjem til medlemmerne.

Det er naturligvis gode penge for medlemmerne, men derudover er der de mange ting, som opstår til dagligt på den enkelte arbejdsplads. De skal også løses – til gavn for både medarbejdere og arbejdsgiver.

Derfor giver overenskomsterne også mulighed for at vælge tillidsrepræsentanter, som har til opgave dels at varetage deres kollegers interesser på arbejdspladsen og dels at fremme samarbejdet med arbejdsgiveren. Overenskomsterne sikrer dem en ekstra beskyttelse – med det formål at skærme dem mod afskedigelse, hvis arbejdsgiveren synes, de bliver lidt ”for trælse”. På samme måde er de valgte arbejdsmiljørepræsentanter via overenskomsten også beskyttede. Arbejdsmiljørepræsentanterne har til opgave at sikre kollegernes arbejdsmiljø.

De mange tilids- og arbejdsmiljørepræsentanter gør hver dag en stor forskel på de danske arbejdspladser og i 3F giver vi de ca. 11.437 valgte 3F`ere mulighed for at komme på efteruddannelse og ad den vej klæde dem på til at varetage deres tillidshverv.

Mange 3F`ere har prøvet er være ledige. Det er en del af det danske system. Det er nemt at ”hyre og fyre” siger man. Heldigvis oplever de fleste, at der i løbet af kort tid er arbejde til dem igen. 2008-krisen kastede mange ud i ledighed og desværre mistede alt for mange også deres dagpenge.

Dagpengesystemet er også en del af vores ”danske model” – og den skal gøre arbejdsmarkedet fleksibelt. Desværre har politikerne over år forringet værdien af dagpengene i forhold til lønnen. Således er den maksimale dagpengesats eksempelvis 836 kr om dagen her i 2016. Og det er en del under den gennemsnitlige timeløn på arbejdsmarkedet.

Lønmodtagerne har i de senere år stået for skud på mere end èn måde. Der var det med forkortelsen af dagpengeperiode. Men også efterlønnen er det gået ud over. For mange med mange års fysisk arbejde har efterlønnen været en nødvendighed for at kunne forlade arbejdsmarkedet på en ordentlig måde. Det var den tidligere Løkke-regering, der også hævede efterlønsalderen. Er man født i sidste halvdel af halvtredserne, er man blandt dem, der har mærket mest til ændringerne – eksempelvis kan man i dag først få efterløn, når man er 62½ år, hvis man er født i det første halvår 1956.

Vi lever længere og det har politikerne brugt som begrundelse for at hæve pensionsalderen. Problemet er blot, at det er meget forskelligt, hvor meget ens arbejde slider. Hårdere fysisk arbejde slider også hårdere på kroppen. Derfor giver det ikke megen mening at kæmme alle over samme kam. Den nuværende regering vil gerne hæve pensionsalderen endnu mere, end det allerede er besluttet. Med den nuværende aftale i Folketinget vil den officielle pensionsalder i 2040 være 70 år. Den grænse vil Løkke-regeringen hæve yderligere. Om han kommer igennem med det, vil tiden vise.

Dagpenge, efterløn, pensionsalder og lignende er gode eksempler på, at det er vigtigt for 3F også at beskæftige sig med det, der foregår i Folketinget. Overenskomsterne er vores daglige hjerteblod, men meget af det politikerne beslutter har også stor betydning for 3F`ernes dagligdag. Derfor bruger 3F også ressourcer på at påvirke politikerne. Til gavn for medlemmerne. Til gavn for den ”danske model”.

Med venlig hilsen
Gert Ringgaard
Formand.

Der er særlige regler, hvis du har arbejdet i udlandet og nu ønsker at vende tilbage til Danmark. Her kan du læse mere. Så skal du altid huske at få en PDU1 med oplysninger om medlemsperioder i en udenlandsk a-kasse med hjem fra udlandet. Fra a-kassens side har vi mulighed for at dispensere for manglende medlemsperioder i udlandet i op til 6 mdr. Når denne dispensation ophører, vil du ikke længere kunne få dagpenge.

Specielt fra Norge har vi erfaringer med at NAV arbejder langsomt, og heller ikke nødvendigvis indenfor de 6 mdr. med dispensation fra a-kassen. Det kan derfor være en fordel at tage forbi en af NAV’s kontorer. Se på linket hvor den nærmeste afdeling er i Norge. www.sua.no

Alternativ er det meget vigtigt at når du ophører arbejdet i udlandet, at du altid medbringer følgende til os:

 • PDU1 med medlemsperioder
 • Udenlandsk CPR-nr.
 • Arbejdsgivererklæringer fra alle ansættelser
 • Kontrakter for alle ansættelser
 • Samtlige lønsedler for alle ansættelser
 • Opsigelser fra alle ansættelser
 • Udenlandsk skattekort
 • Brugernavn og password til udenlandsk a-kasse

Er du det mindste i tvivl om hvad du skal gøre, så kontakt os enten på afdelingens mail skive@3f.dk eller på afdelingens tlf. nr. 70 300 928.

Vi henviser i øvrigt til EURES - hvor du kan finde mere om udrejse fra Danmark til andre lande.

Besøg SUA

Landsklub for murersvende
På hjemmesiden finder du overenskomster, du kan lave løntjek og hente mange nyttige værktøjer blandt andet elektronisk skurbog og links til tekniske skoler

Landsklub for tagdækkere
På hjemmesiden kan du læse klubbladet og finde link til uddannelse og arbejdsmiljø.
Du finder også opmålerprogrammet til tagpap (Nederst her på siden). Den skal gemmes på egen computer, inden den åbnes. Minutfaktoren er gældende indtil 1. marts 2011, hvorefter den skal rettes. På forsiden, til 238.73 kr.

Landsklub for murerarbejdsmænd
På hjemmesiden kan du se løn og arbejdsforhold, elektronisk skurborg og omregningsskema for 1 meter løft, samt meget andet.

BAR
Arbejdsmiljøregler og branchevejledninger (Arbejdsmiljøloven "oversat til dansk")

Arbejdsmiljøbus
Vores arbejdsmiljøbus, kan bestilles til at komme på din arbejdsplads, hvis der er problemer med arbejdsmiljøet, eller demonstrere brug af tekniske hjælpemidler

Byggegruppens nyhedsbrev Maj 2021
 • Servicemedarbejder Erik Boll, tlf. 70300928
 • Henry Toft Andersen (Transport)
 • Benny Bjørn (GOPSHR)
 • Bjørn Munch (Transport)
 • Jan Christiansen (Industri)
 • Dorte Nørgaard (Gruppeformand Transport)
 • Casper Søndergaard ( Øko. Ansvarlig)
 • Tina Bak Hansen (Næstformand)
 • Lars Sørensen (Byg)
 • Klaus Helmin Poulsen (A-Kasseleder)
 • Gert Ringgaard (Formand)
 • Erik Brogaard (Industri)
 • Henrik Juhl (Industri)
 • Dick Nielsen (GOPSHR)
 • Keld Brogaard (Byg),
  Nissim Koren (Gruppeformand Industri)
 • Claus Christensen (Gruppeformand Byggegruppen)
Efterløns- og pensionist klubben

Efterløns- og pensionist klubben er stiftet af TIB-efterlønnere og ved sammenlægningen med 3F er efterløns- og pensionist klubben også blevet sammenlagt med 3F.

Det koster det 10 kroner om måneden at være medlem.

 • Formand (På valg 2025) Anders B. Christiansen
  Skivevej 38, Balling, 7860 Spøttrup
  Tlf. 40 42 47 44, mail: andersbc.48@gmail.com
 • Kasserer (På valg 2024) Erling Bentsen
  Skrænten 17, 7800 Skive
  Tlf. 22 17 80 88, mail: bentsen.skive@os.dk
 • Næstformand (På valg 2024) Bente Pedersen
  Nyvej 16, 7860 Spøttrup
  Tlf. 97 51 35 62/29 40 12 15
 • Bestyrelse (På valg 2025) Jette Jeppesen
  Toftevej 13, 7840 Højslev
  Tlf. 61 27 64 86
 • Bestyrelse (På valg 2025) Hans K Hansen
  Huginsvej 21, 7800 Skive
  Tlf. 29 92 74 37
 • Suppleant (På valg 2024) Mona S. Nørgaard
  Vandværksvej 5, 7850
  Tlf. 51 22 22 53
 • Suppleant (På valg 2024) Erik Boll
  Bakken 24, Hvidbjerg, 7800 Skive
 • Bilagskontrollant (På valg 2024) Karen M. Møller
  Brårupvej 65, 7800 Skive
  Tlf. 97 52 18 96
 • Bilagskontrollant (På valg 2025) Joan Christensen
  Lyngtoften 37, 7800 Skive
  Tlf. 97 52 71 54
 • Suppleant (På valg 2024) Mona Haahr
  Toustrupvang 8, 7870 Roslev
  Tlf. 28 26 13 89
 • Suppleant (På valg 2024) Kaj Ove Sørensen
  Nymøllevej 3, Rødding, 7860 Spøttrup
  Tlf. 20 11 64 43

3F Skive-egnen
Efterløn/pensionistklubben

  

Torsdag d. 16. marts 2023

Hyggeeftermiddag i Fagforeningshuset, Jægervej 12, Skive kl. 13.30

Vi skal hygge med den næsten lokale trio 3 x Hans. De vil underholde med sange såvel solo, samt syng med, historier mm. Imens får vi kaffe/te, øl/vand og brød. Kom og vær med på slap line og hyg jer.

Alt dette koster Gratis

Tilmelding til dette af hensyn til kaffen og brød, d.10. marts 2023

 

Torsdag d. 20. april 2023

Lotterispil kl. 14.00

Vi mødes i Fagforeningshuset, Jægervej 12, Skive og spiller 12 spil med forskellige gevinster. Der vil være en øl eller vand under spillet. I pausen midtvejs i spillet vil der være kaffe, te og kage. Af hensyn til bestilling af kaffe, brød mm. er tilmelding nødvendigt.

Husk det er gratis at deltage for medlemmer og en ledsager.

Tilmelding til dette SENEST d. 14. april 2023, af hensyn til kaffe og brød.

 

Torsdag d. 11.maj 2023

Bowling kl. 16.30

Vi mødes i Bowlinghallen i Skive, hvor vi starter med holdinddeling, finde sko mm, så vi kan være klar til, at spille kl. kl. 17. Der spilles 1 time, hvorefter vi går op og nyder maden og hygger os med diverse bortforklaringer og undskyldninger om, hvorfor lige der manglede lidt point i regnskabet denne gang. Der vil være 2 kupon til enten en øl, (Alm. øl eller lille Grimbergen)  1 vand eller 1 glas vin.

Pris for medlemmer 250 - kr. og ledsagere 350 - kr.   MAX 36 spillere ( 9 baner)

Husk ved tilmelding at sige, hvis du IKKE ønsker at Bowle.

Tilmelding til dette SENEST d. 27. april 2023

 

Torsdag d. 15. juni 2023

På tur til Vejle Kolding området Kl. 8.00  

FULD BOOKET (muligt at komme på venteliste)

Vi mødes ved Fagforeningshuset, Jægervej 12, Skive og kører så mod Vejle Kolding Undervejs får vi formiddagskaffe med rundstykker og kage samt en lille en til halsen. Videre mod Vejle hvor vi starter med besøg i bl.a. Legohus byggeriet ved havnen. Ca. 11.30 kører vi videre til Kolding, hvor vi skal have frokost på Koldinghus, efterfølgende rundvisning på det gamle slot med guide. Efter Koldinghus kører vi ud og finder et godt sted til eftermiddagskaffen, inden hjemturen.

Pris for dette for medlemmer 300 kr. og for ledsagere 400 kr.  Max 55 deltagere

Tilmelding til dette,  SENEST d. 26. maj 2023

 

Sommerferie

 

Torsdag d. 10. august  2023

Lotterispil Kl. 14.00

Vi mødes ved Fagforeningshuset, Jægervej 12,

Her spiller vi 12 spil med forskellige gevinster. Der vil være en øl eller vand under spillet. I pausen midtvejs i spillet vil der være kaffe, te og brød. Af hensyn til bestilling af kaffe, te og brød er tilmelding nødvendig.

Husk det er gratis at deltage for medlemmer og en ledsager.

Tilmelding til dette SENEST d. 4. august 2023 af hensyn til kaffe og brød

 

Torsdag d. 24. august 2023

Besøg på vingård afgang kl. 8.00

Vi mødes ved fagforeningshuset,  Jægervej 12, Skive. Herfra kører vi med bus mod Hedegården Skødstrup, hvor vi ud over frokost og rundvisning, både i vinmarkerne og i selve vinproduktionen med smagsprøver evt. køb af produkter. Undervejs til Skødstrup holder vi pause ved Ans sø, hvor vi indtager vores kaffe/te rundstykker og basser samt en lille skarp.

Efter besøget kører vi via Dollerup bakker, hvor eftermiddagskaffen indtages inden vi igen er i Skive.

Pris for denne tur er for medlemmer 300 kr. og for ledsagere 400  kr.

Sidste frist for tilmelding d. 11. august 2023 - MAX 55 DELTAGERE

 

Torsdag d. 14. september 2023

Åletur til Gullerup Kro kl. 13.00

Vi mødes ved Fagforeningshuset, Jægervej 12, Skive

Herfra kører vi ud i det blå, evt. via Roslev og  Durup, hvis der er ønske herom ved tilmelding. Vi har medbragt kaffe/te og brød samt lidt drikkevarer, som vi så kigger på et eller andet sted alt afhængigt af vejret.

Kl. ca. 17.30 er vi ved Gullerup Kro, hvor vi skal ha ål, men men men skulle der  være nogen, som gerne vil have Wienerschnitzel i stedet for, skal det oplyses ved tilmelding.

Pris for medlemmer 300 kr. og for ledsagere 400 kr.

Tilmelding SENEST d. 31. aug. 2023 - MAX 55 personer

 

Torsdag d. 5. okt. 2023

Lotterispil kl. 14.00

Vi mødes i Fagforeningshuset, Jægervej 12, Skive og spiller 12  spil med forskellige gevinster. Der vil være en øl eller vand under spillet. Midtvejs i spillet vil der være pause med kaffe, te og brød. Af hensyn til bestilling af dette er tilmelding nødvendig.

Tilmelding SENEST d. 29. september 2023.

 

Torsdag d. 26. oktober  2023

Indkøbstur til Tyskland kl. 7.00

Vi mødes ved Fagforeningshuset, Jægervej 12, Skive og kører sydpå, hvor vi selvfølgelig holder rast lige efter Vejle for, at indtage kaffe rundstykker og basser samt en lille skarp. Derefter videre ned for indkøb ved Duborg og Poetzsch, eller efter en lille gåtur til en af de andre. Når vi så har købt det, vi mangler, kører vi op til HOLBØL LANDBOHJEM, hvor der igen er dækket op til os.

Efter god tid til maden kører vi mætte hjemad, hvor vi er hjemme ca. 18.30

Pris for dette er for medlemmer 300 kr. og for ledsagere 400 kr.

Tilmelding SENEST d. 12. oktober 2023 - MAX 55 PERSONER

 

Torsdag d. 16. november 2023

Bowling kl. 16.30

Vi mødes i Bowlingcentret i Skive  og starter med inddeling af hold, finde sko mm., så vi er klar til at spille kl. 17. Efter 1 times spil er der buffet med lækker mad. Forhåbentlig masser af hygge og godt humør. Hvis du ikke skal Bowle, men kun spise/hygge med, så giv besked ved tilmelding.

Prisen for dette er for medlemmer 250 kr. og for ledsagere 350 kr.

Tilmelding SENEST d.2. november 2023 - MAX 36 BOWLERE

 

Lørdag d. 2. december 2023

Julefrokost kl. 12.00

Julefrokost i Fagforeningshuset, Jægervej 12, Skive, er jo ved at være en tradition.  Igen i år skal vi hygge os med god mad og drikke, samt hyggelig musik. Lad os få en god afslutning på årets arrangementer og hygge lige så længe, energien er der.

Prisen for dette er 200 kr. for medlemmer og 300 kr. for ledsagere

TILMELDING SENEST d 18. november2023

 

 

GODT NYTÅR

 

Torsdag d.  11. Januar 2024   Lotterispil

Torsdag d. 15. Februar 2024 Generalforsamling

 

OBS: Da vores arrangementer skal planlægges lagt ud i fremtiden, kan det for nogle af destinationerne være svært at fastsætte en pris allerede nu. Derfor tages der forbehold for små ændringer, som vi naturligvis nok skal opdatere på hjemmesiden, hvor i løbende kan følge med.

TILMELDING:   til disse arrangementer sendes til: 3F Skive-Egnen’s kontor      

              Tlf.  70300928     eller mail  Skive@3f.dk

Af hensyn til koordineringen af tilmeldinger, kan tilmeldingen og afbud kun foregå, gennem ovenstående muligheder, og ikke til medlemmer af bestyrelsen.                                                          Dog skal afbud på dagen ringes/sms til 40424744

   

Gode idéer og forslag modtages gerne løbende, så derfor lige en opdatering af bestyrelsen - ellers send disse til 3F Skive, og vi får dem derfra.

Du kan også finde kontaktinfo og bestyrelsesmedlemmer på afdelingens hjemmeside.

Formand     Anders Christiansen, Skivevej 38, Balling, 7860 Spøttrup

Næstformand  Bente Pedersen, Nyvej 16, Balling, 7860 Spøttrup

Kasserer     Erling Bentsen, Skrænten 17, 7800 Skive

Bestyrelse  Hans K Hansen, Huginsvej 21,  7800 Skive

Bestyrelse  Jette Jeppesen, Toftevej 13, 7840 Højslev

Her kan du hente referat af generalforsamlingen for de seneste år.
Referat fra generalforsamling 2022
Referat af Generalforsamling 2021
Referat af generalforsamlingen 2020
Referat af generalforsamlingen 2019
Nyhedsbreve og beregnere  Byggegruppens nyhedsbrev juli 2022 PDF Hent dokument Byggegruppens nyhedsbrev marts 2022 PDF Hent dokument Byggegruppens nyhedsbrev december 21 PDF Hent dokument Industrigruppens nyhedsbrev juli/2020 PDF Hent dokument

Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt