Skive-Egnen
Om 3F Skive-Egnen

3F Skive-egnen er en moderne fagforening, som organiserer inden for Industri, Transport, Bygge- og anlæg, Landbrug, Gartneri, Skovbrug, Mejeri, Rengøring Hotel og Restauration og Offentlige arbejdspladser inden for Stat, Region og Kommune samt lærlinge inden for områderne

Afdelingen har ca. 4.800 medlemmer.

Vi overenskomstdækker arbejdspladser i Skive Kommune og Fjends. Samt Murerne i det tidligere Viborg Amt

Kontor
Afdelingen har kontor i Skive, på Jægervej og Kirkebakken i Roslev.

Værd at vide

Det vil vi være kendt for i 3F Skive-Egnen

Det vil vi i 3F Skive-Egnen:

I forhold til medlemmer og potentielle medlemmer ønsker 3F Skive-Egnen, at være kendt:

 • for en høj faglighed
 • for en god service.
 • for, at medlemmerne altid kan komme i kontakt med en medarbejder, der kan behandle henvendelsen.
 • som den naturlige fagforening at være/blive medlem af.
 • for effektivt at gøre noget ved de problemer/spørgsmål, medlemmerne har.
 • for at holde medlemmer med sager i afdelingen velinformeret i hele forløbet.
 • for at inddrage medlemmerne som ambassadører for afdelingen.
 • på markant fysisk synlighed på arbejdspladserne.
 • for at være i dialog med medlemmerne med mulighed for indflydelse og et levende demokratisk miljø.

I forhold til tillidsvalgte ønsker 3F Skive-Egnen, at være kendt: 

 • for, at de ved nyvalg oplever en hurtig, effektiv og ensartet opfølgning fra afdelingen i form af introduktion og plan for uddannelse inden for FIU-systemet
 • for, at de generelt oplever, at afdelingen gennem uddannelse og systematisk tilpasset information styrker dem over for de udfordringer, de til enhver tid står over for
 • for gennemsigtighed bla. ved at informere om bestyrelse(-ernes)ns arbejde, beslutninger og debatter.
 • for at medvirke til, at de i det daglige er bevidste om deres rolle som afdelingens repræsentanter på arbejdspladsen
 • være kendt for også at motivere og prioritere medlemmer med interesse for det faglige arbejde, men som endnu ikke er valgt til en tillidspost.

I forhold til virksomhederne ønsker 3F Skive-Egnen, at være kendt:

 • for at ville samarbejdet.
 • for at have indsigt i de enkelte virksomheders drift og produktion.
 • som en fagforening, der mestrer en konfliktsituation, uden det går ud over samarbejdet med virksomheden (gå på to ben). som en fagforening, der har noget at tilbyde. 
 • og anerkendt som den naturlige fagforening for virksomheden og dens medarbejdere.
 • for at være nærværende.

I forhold til lokalsamfundet ønsker 3F Skive-Egnen, at være kendt:

 • som "fagforeningen" i Skive og omegn.
 • som en naturlig del af lokalsamfundet.
 • som "den lokale" fagforening.
 • for fysisk at være til stede ved de forskellige arrangementer, der falder naturligt for afdelingen.
 • for en høj medieprofil, hvor der lægges vægt på det, vi er gode til, det vi gerne vil ændre, det vi gerne vil sætte i gang osv.
 • som en respekteret og vægtig samarbejdspartner, der deltager i lokale samarbejdsrelationer.

Kommunikation mellem det politiske niveau og virksomhedsniveau 

 • der sikres et højt informationsniveau, således der flyder informationer om bestyrelsens beslutninger og drøftelser til medarbejderne og tilsvarende den modsatte vej via samarbejdsudvalg o.l.

Organisering og udvikling af arbejdet i "virksomheden" 3F Skive-egnen 

 • afdelingsbestyrelsen træffer de overordnede beslutninger og Daglig Ledelse sikrer, at de gennemføres
 • der anvendes i stigende omfang handlingsplaner i det daglige med henblik på at målsætte og målrette indsatsen.
 • der sikres fleksibilitet hos den enkelte medarbejder og i opgaveløsningen med henblik på at forbedre serviceringen af medlemmer og udnyttelsen af ressourcerne.
 • der arbejdes målbevidst med "afdelingen som enhed" bla. ud fra den betragtning, at a-kasse og forbund skal udgøre en enhed i det daglige.
 • medarbejderudvikling sikres gennem medarbejdersamtaler og løbende uddannelsesplanlægning.
 • afdelingen udvikles fortsat i retning af teambaseret drift, hvor den enkelte medarbejder oplever, at ansvar og kompetence følges ad.

Den politiske struktur 

 • gruppebestyrelsernes rolle som inspirator og politikudvikler inden for brancherne styrkes.
 • afdelingsbestyrelsens rolle som bestyrelse for afdelingen styrkes og bestyrelsen træffer overordnede beslutninger om økonomi (budget), målsætninger mm. Samt behandler personsager og økonomiske dispositioner i øvrigt.
 • Afdelingsbestyrelsen sikrer, at afdelingens aktiviteter og fremtid løbende debatteres.

Der er rigtig meget, man kan have lyst til at skrive om 3F og 3F`erne. Fordi der knytter sig så mange spændende vinkler til fagforeningen 3F og den mangfoldighed, som 3F`erne repræsenterer.

Uanset hvor man færdes i dagens Danmark kan man ikke undgå at støde på en 3F`er. Det er 3F`erne der holder Danmark i gang. Mange af de jobs, 3F`erne bestrider kræver i dag, at man har ”papir på det”. Og faktisk så er det sådan, at der er ca. 60 uddannelser, hvor 3F som fagforening har et medansvar for, at de eksisterer og afvikles. Dette sker i et tæt samarbejde med arbejdsgiverne.

Selvom 3F rummer ca. 60 uddannelser, så er der naturligvis også andre faggrupper. De fleste af os oplever med mellemrum at skulle have vores bil på værksted. I de situationer er det betryggende, at en udlært automekaniker kan tage hånd om reparationen. Det kunne egentlig lige så godt være en 3F-uddannelse, men nu er det en uddannelse, som Dansk Metal har ansvaret for.

3F`erne møder du overalt og det er også årsagen til, at 3F har indgået overenskomster inden for alle de brancheområder, medlemmerne arbejder inden for. Det betyder desværre ikke, at alle arbejdsgivere har indgået overenskomst og dermed accepteret, at der fastlægges nogle minimumsrettigheder for de ansatte.

Overenskomsterne er en vigtig del af ”den danske model”, hvor lønmodtagere og arbejdsgivere aftaler rammerne for arbejdsvilkårene. Det er f.eks. overenskomsterne, der sikrer, at der er en mindsteløn på langt de fleste virksomheder. Der er ganske vist en del, som tror, at den slags er besluttet ved lov i Folketinget eller i EU. Det er altså ikke tilfældet. Når de fleste af os i dag holder 6 ugers ferie, tænker vi ikke længere over, at den 6. ferieuge faktisk blev gennemført via overenskomsterne – på samme måde som arbejdsmarkedspensionen også er en del af overenskomsterne. Er der ikke en rigtig overenskomst for din arbejdsplads kan du altså ikke regne med at have mere end 5 ugers ferie.

Sådan er der egentlig så meget.

Overenskomsterne er i høj grad tilpasset de brancher, som de dækker. Derfor kan de også være ret forskellige. Denne forskellighed fra branche til branche og fra virksomhed til virksomhed er også en del af årsagen til, at 3F har rigtig mange overenskomster. Faktisk er antallet af 3F overenskomster i øjeblikket 12.878. Det er immervæk en del at holde styr på.

Det gør vi så i 3F og det betyder, at der hvert år føres rigtig mange faglige sager. Herunder sager hvor medlemmer kommer til skade på arbejdet. Nogle sager løses ved en telefonsamtale – andre kræver noget ekstra. Gør din pligt og kræv din ret – det er det gamle fagforeningsslogan. Man skal altså yde før man kan nyde – men så skal man også stå på sin ret.

Det bliver over tid til mange penge, som 3F henter hjem. Alene i 2015 hentede 3F på landsplan ca. 1,1 milliard kroner hjem til medlemmerne.

Det er naturligvis gode penge for medlemmerne, men derudover er der de mange ting, som opstår til dagligt på den enkelte arbejdsplads. De skal også løses – til gavn for både medarbejdere og arbejdsgiver.

Derfor giver overenskomsterne også mulighed for at vælge tillidsrepræsentanter, som har til opgave dels at varetage deres kollegers interesser på arbejdspladsen og dels at fremme samarbejdet med arbejdsgiveren. Overenskomsterne sikrer dem en ekstra beskyttelse – med det formål at skærme dem mod afskedigelse, hvis arbejdsgiveren synes, de bliver lidt ”for trælse”. På samme måde er de valgte arbejdsmiljørepræsentanter via overenskomsten også beskyttede. Arbejdsmiljørepræsentanterne har til opgave at sikre kollegernes arbejdsmiljø.

De mange tilids- og arbejdsmiljørepræsentanter gør hver dag en stor forskel på de danske arbejdspladser og i 3F giver vi de ca. 11.437 valgte 3F`ere mulighed for at komme på efteruddannelse og ad den vej klæde dem på til at varetage deres tillidshverv.

Mange 3F`ere har prøvet er være ledige. Det er en del af det danske system. Det er nemt at ”hyre og fyre” siger man. Heldigvis oplever de fleste, at der i løbet af kort tid er arbejde til dem igen. 2008-krisen kastede mange ud i ledighed og desværre mistede alt for mange også deres dagpenge.

Dagpengesystemet er også en del af vores ”danske model” – og den skal gøre arbejdsmarkedet fleksibelt. Desværre har politikerne over år forringet værdien af dagpengene i forhold til lønnen. Således er den maksimale dagpengesats eksempelvis 836 kr om dagen her i 2016. Og det er en del under den gennemsnitlige timeløn på arbejdsmarkedet.

Lønmodtagerne har i de senere år stået for skud på mere end èn måde. Der var det med forkortelsen af dagpengeperiode. Men også efterlønnen er det gået ud over. For mange med mange års fysisk arbejde har efterlønnen været en nødvendighed for at kunne forlade arbejdsmarkedet på en ordentlig måde. Det var den tidligere Løkke-regering, der også hævede efterlønsalderen. Er man født i sidste halvdel af halvtredserne, er man blandt dem, der har mærket mest til ændringerne – eksempelvis kan man i dag først få efterløn, når man er 62½ år, hvis man er født i det første halvår 1956.

Vi lever længere og det har politikerne brugt som begrundelse for at hæve pensionsalderen. Problemet er blot, at det er meget forskelligt, hvor meget ens arbejde slider. Hårdere fysisk arbejde slider også hårdere på kroppen. Derfor giver det ikke megen mening at kæmme alle over samme kam. Den nuværende regering vil gerne hæve pensionsalderen endnu mere, end det allerede er besluttet. Med den nuværende aftale i Folketinget vil den officielle pensionsalder i 2040 være 70 år. Den grænse vil Løkke-regeringen hæve yderligere. Om han kommer igennem med det, vil tiden vise.

Dagpenge, efterløn, pensionsalder og lignende er gode eksempler på, at det er vigtigt for 3F også at beskæftige sig med det, der foregår i Folketinget. Overenskomsterne er vores daglige hjerteblod, men meget af det politikerne beslutter har også stor betydning for 3F`ernes dagligdag. Derfor bruger 3F også ressourcer på at påvirke politikerne. Til gavn for medlemmerne. Til gavn for den ”danske model”.

Med venlig hilsen
Gert Ringgaard
Formand.

Der er særlige regler, hvis du har arbejdet i udlandet og nu ønsker at vende tilbage til Danmark. Her kan du læse mere. Så skal du altid huske at få en PDU1 med oplysninger om medlemsperioder i en udenlandsk a-kasse med hjem fra udlandet. Fra a-kassens side har vi mulighed for at dispensere for manglende medlemsperioder i udlandet i op til 6 mdr. Når denne dispensation ophører, vil du ikke længere kunne få dagpenge.

Specielt fra Norge har vi erfaringer med at NAV arbejder langsomt, og heller ikke nødvendigvis indenfor de 6 mdr. med dispensation fra a-kassen. Det kan derfor være en fordel at tage forbi en af NAV’s kontorer. Se på linket hvor den nærmeste afdeling er i Norge. www.sua.no

Alternativ er det meget vigtigt at når du ophører arbejdet i udlandet, at du altid medbringer følgende til os:

 • PDU1 med medlemsperioder
 • Udenlandsk CPR-nr.
 • Arbejdsgivererklæringer fra alle ansættelser
 • Kontrakter for alle ansættelser
 • Samtlige lønsedler for alle ansættelser
 • Opsigelser fra alle ansættelser
 • Udenlandsk skattekort
 • Brugernavn og password til udenlandsk a-kasse

Er du det mindste i tvivl om hvad du skal gøre, så kontakt os enten på afdelingens mail skive@3f.dk eller på afdelingens tlf. nr. 70 300 928.

Vi henviser i øvrigt til EURES.DK - hvor du kan finde mere om udrejse fra Danmark til andre lande.

Besøg SUA

Landsklub for murersvende
På hjemmesiden finder du overenskomster, du kan lave løntjek og hente mange nyttige værktøjer blandt andet elektronisk skurbog og links til tekniske skoler

Landsklub for tagdækkere
På hjemmesiden kan du læse klubbladet og finde link til uddannelse og arbejdsmiljø.
Du finder også opmålerprogrammet til tagpap (Nederst her på siden). Den skal gemmes på egen computer, inden den åbnes. Minutfaktoren er gældende indtil 1. marts 2011, hvorefter den skal rettes. På forsiden, til 238.73 kr.

Landsklub for murearbejdsmænd
På hjemmesiden kan du se løn og arbejdsforhold, elektronisk skurborg og omregningsskema for 1 meter løft, samt meget andet.

BAR
Arbejdsmiljøregler og branchevejledninger (Arbejdsmiljøloven "oversat til dansk")

Arbejdsmiljøbus
Vores arbejdsmiljøbus, kan bestilles til at komme på din arbejdsplads, hvis der er problemer med arbejdsmiljøet, eller demonstrere brug af tekniske hjælpemidler

Nyhedsbrev Maj 2021
Nyhedsbrev januar 2020
 • Servicemedarbejder Erik Boll, tlf. 70300928
 • Henry Toft Andersen (Transport)
 • Benny Bjørn (GOPSHR)
 • Allan Henriksen (Transport)
 • Jytte Bak Filtenborg (Industri)
 • Dorte Nørregaard (Gruppeformand Transport)
 • Casper Søndergaard ( Øko. Ansvarlig)
 • Tina Bak Hansen (Næstformand)
 • Lars Sørensen (Byg)
 • Klaus Helmin Poulsen (A-Kasseleder)
 • Gert Ringgaard (Formand)
 • Anette Jacobsen (Industri)
 • Niels Bøgild Jensen (Industri)
 • Stinne Pedersen (GOPSHR)
 • Keld Brogaard (Byg), Nissim Koren (Gruppeformand Industri)
 • Claus Christensen (Gruppeformand Byggegruppen)
Efterløns- og pensionist klubben

Efterløns- og pensionist klubben er stiftet af TIB-efterlønnere og ved sammenlægningen med 3F er efterløns- og pensionist klubben også blevet sammenlagt med 3F.

Det koster det 10 kroner om måneden at være medlem.

 • Formand (På valg 2021) Anders B. Christiansen
  Skivevej 38, Balling, 7860 Spøttrup
  Tlf. 40 42 47 44, mail: andersbc.48@gmail.com
 • Kasserer (På valg 2020) Erling Bentsen
  Skrænten 17, 7800 Skive
  Tlf. 22 17 80 88, mail: bentsen.skive@os.dk
 • Næstformand (På valg 2020) Bente Pedersen
  Nyvej 16, 7860 Spøttrup
  Tlf. 97 51 35 62/29 40 12 15
 • Bestyrelse (På valg 2021) Kaj O. Sørensen
  Nymøllevej 3, Rødding, 7860 Spøttrup
  Tlf. 97 56 12 27
 • Bestyrelse (På valg 2021) Hans K Hansen
  Huginsvej 21, 7800 Skive
  Tlf. 29 92 74 37
 • Suppleant (På valg 2021) Evald Sørensen
  Engvang 20, 7800 Skive
  Tlf. 24 45 02 67
 • Suppleant (På valg 2021) Frank Stubkjær
  V Lybyvej 10, 7800 Skive
  Tlf. 97 58 42 63
 • Bilagskontrollant (På valg 2020) Karen M. Møller
  Brårupvej 65, 7800 Skive
  Tlf. 97 52 18 96
 • Bilagskontrollant (På valg 2021) Joan Christensen
  Lyngtoften 37, 7800 Skive
  Tlf. 97 52 71 54
 • Suppleant (På valg 2021) Tommy Lind
  Kirsebærvej 35, 7800 Skive
  Tlf. 30 95 47 04
 • Suppleant (På valg 2021) Erling N Pedersen
  Slugten 5, 7870 Roslev
  Tlf. 23 98 76 64

Arrangementer

 • Torsdag d. 17. juni 2021

  På tur til Ebeltoft, Fregatten Jylland og Ree Park, Kl. 7.45 (vi prøver igen)

  Vi mødes ved Fagforeningshuset, Jægervej 12, Skive og kører så mod Ebeltoft. Undervejs får vi vores sædvanlige formiddagskaffe m brød mm. Herfra videre til besøget på Fregatten Jylland, hvis den da ikke er på togt igen. Her får vi en guidet rundvisning. Alt efter vejret og tiden, ser vi om der er tid til et kig oppe i byen, inden vi kører til Ree Park hvor vi skal spise.  Til maden vil der være 2 genstande, øl vand eller vin. Efter maden vil vi blive kørt rundt i parken og efterfølgende mulighed for egen udforskning. Hjemtur med kaffe og Bentes hjemmebag.

  Faktisk kostpris for turen er 550.- Kr.  plus prisen for bus 8500 kr.

  Coronapas/engangstilbud for medlemmer kr. 300 og for ledsagere kr. 400

  Tilmelding til dette, senest d. 27. maj 2021


  Torsdag d. 12. August

  Sommerudflugt til TV 2 i Odense, afg. kl. 07.00  er desværre aflyst PGA Corona, men fortvivl ikke

  Torsdag d. 12 August 2021

  Sommerudflugt til Als

  Vi mødes ved Fagforeningshuset, Jægervej 12, Skive og kører herfra mod Als, undervejs skal vi have kaffe med brød mm. Inden vi skal på oplevelse i Danfoss Univers museet, i Nordborg. Efter et par timer her, kører vi til Skovby Kro og nyder middagsmaden. Herfra til Sønderborg slot, og rundtur i Sønderborg på egen hånd, inden vi igen kører hjemad, eftermiddagskaffe på et passende tidspunkt.

  Alt dette for medlemmer, kun 300, - kr. og for ledsagere kun 400, - kr.

  Tilmelding til dette, SENEST 23. Juli 2021           MAX 54 Personer


  Torsdag d. 9. september 2021

  Besøg på egnsmuseet Apotekergården, Søndbjerg, afgang kl. 12.15

  Vi mødes ved Fagforeningshuset, Jægervej 12, Skive, og kører herfra over Struer til Thyholm, til Søndbjerg, hvor vi får en guidet rundvisning i museets 5 bygninger som rummer bl.a. den gamle fødestue fra Hvidbjerg sygehus, Simons snedker værksted, Apoteket og meget mere fra den 1000 år gamle landsby. Efter besøget der kører vi til den berømte kro, Tambohuse, hvor vi drikker eftermiddagskaffe med kringle og lagkage, inden vi kører tilbage til Skive ad finurlige små veje.

  Pris for dette for medlemmer kr. 100, - og for ledsagere kr. 200, -

  Sidste frist for tilmelding 29. August 2021           

   Max. 54 personer

   

  Torsdag d. 7. oktober

  Lotterispil kl. 14.00

  Vi mødes i Fagforeningshuset, Jægervej 12, Skive. Her spiller vi 12 spil med forskellige gevinster. Der vil være kaffe, te og brød, samt en øl eller vand under spillet. Af hensyn til bestilling af kaffe, te, brød mm, er tilmelding nødvendig.

  Husk det er GRATIS at deltage for medlemmer og en ledsager.

  Tilmelding til dette senest d. 4. oktober 2021

   

  Torsdag d. 28. oktober

  Indkøbstur til Tyskland afgang 07.00

  Vi mødes Ved fagforeningshuset, Jægervej 12, Skive, Herfra kører vi mod Tyskland for i år, at handle ved Duborg og Poetzsch, med mulighed for selv at gå videre til andre tæt på. Undervejs sydover skal vi selvfølgelig have vores sædvanlige rundstykker kaffe og kage mm. Efter 2 timers indkøb, kører vi som noget anderledes over og spiser julefrokostmenu på Ballumhus,  incl. 3 genstande ( de som var med til sort sol vil vide hvor det er) her skal vi så nyde maden på denne tur, inden vi kører hjemad, forhåbentlig både mætte og trætte.

  Prisen for dette er for medlemmer kr. 300, - og for ledsagere kr.  400, -

  Tilmelding til denne tur er SENEST 7. oktober 2021   MAX 54 personer

  Torsdag d.  18.november

   

  Bowling kl.16.30

  Vi mødes i Bowlingcentret i Skive og starter med inddeling af hold og baner og får fundet sko mm, så vi er klar til at spille kl. 17. Efter 1 times spil skal vi op og nyde en gang buffet, og så ellers hygge og snakke om alt det der er sket eller burde være sket, både  på dagen eller bare generelt. Der vil være 2 kuponer til drikkevarer.

  Prisen for dette er for medlemmer kr. 200, - og for ledsagere kr. 300, -

  Tilmelding til dette er SENEST 4. november 2021 Max 36 bowlere.

  Husk ved tilmelding, at sige hvis du IKKE ønsker at Bowle

  Lørdag d. 4. december

  Julefrokost kl. 12.00

  Igen i år er Fagforeningshuset, Jægervej 12, Skive, rammen om vores årlige julefrokost, hvor vi skal hygge og nyde noget godt mad, og drikke og være fuldstændig på slap line, eller gulv. Bare have en hyggelig afslutning på årets arrangementer og forhåbentlig også svinge benene. Der er igen fri bar med øl, vin, vand og fantastisk høflig selvbetjening.

  Alt det fås for medlemmer til kr. 200, - og for ledsagere til kr. 300, -

  Tilmelding til dette SENEST d. 20. november         Ingen MAX antal 

  Torsdag d. 13. januar 2022

  Lotterispil kl. 14.00

  Vi mødes i Fagforeningshuset, Jægervej 12, Skive og spiller 12 spil, med forskellige gevinster. Undervejs i spillet vil der være kaffe, te og brød, samt en øl eller vand, så væskebalancen ikke tager skade. Det er GRATIS at deltage for medlemmer og en ledsager. Tilmelding er nødvendig af hensyn til bestilling af Kaffe og brød.

  Tilmelding senest d. 10. januar 2022

  Fredag d. 11. februar 2022

  3F Skiveegnens Efterløns og Pensionistklubs ordinære Generalforsamling kl. 10.00

  Generalforsamlingen afholdes i Fagforeningshuset, Jægervej 12, Skive. Dagsordenen

  ifølge klubbens vedtægter. Forslag som ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 3. februar 2022.

  Efter generalforsamlingen vil klubben gerne være vært ved et mindre traktement,

  deltagelse i dette kræver tilmelding senest d. 3. februar 2022

  TILMELDING:   til disse arrangementer sendes til 3F Skive-Egnens kontor      

                Tlf.  70300928     eller mail  Skive@3f.dk

  Af hensyn til koordineringen af tilmeldinger, kan tilmeldingen og afbud kun foregå, gennem ovenstående muligheder, og ikke til medlemmer af bestyrelsen.                                                          Dog skal afbud på dagen ringes/sms til 40424744

  Hvis vi i klubben får tilbud om deltagelse i forskellige andre arrangementer, vil de også blive lagt ind på denne side, dette er desværre nødvendig, da det nogen gange er med meget kort tidsfrist der kommer tilbud til bestyrelsen.
  Gode ideer og forslag modtages gerne løbende.
Her kan du hente referat af generalforsamlingen for de seneste år.
Referat af Generalforsamling 2021
Referat af generalforsamlingen 2020
Referat af generalforsamlingen 2019
Nyhedsbreve og beregnere  Industrigruppens nyhedsbrev juli/2020 PDF Hent dokument
Kontakt