Nyheder
Opklaringsarbejdet fortsætter Task force Scandinavian Star Den 12. maj 2021 vedtog et enigt folketing at iværksætte en uvildig undersøgelse af reder-, ejer- og forsikringsforholdene vedrørende Scandinavian Star.

Medlemmerne af den Uafhængige Task Force vedr. Scandinavian Star blev udpeget i oktober 2021 og sekretariatet antaget i december 2021 og januar 2022. Derefter påbegyndte Task Forcen sit arbejde. Task Force Scandinavian Star formål er at undersøge og klarlægge spørgsmålene vedrørende reder-, ejer- og forsikringsforholdene omkring Scandinavian Star.

Task Force Scandinavian Star forventes at være færdig med sin redegørelse efter cirka halvandet år. I redegørelsen skal det begrundes, om der er grundlag for at iværksætte en politimæssig efterforskning af forhold, der ikke er strafferetligt forældet. Task Force

Scandinavian Star kan også undervejs i undersøgelsen vurdere, at der er grundlag for at iværksætte en politimæssig efterforskning, som vil kunne foregå parallelt med task forcens arbejde.

Task forcens medlemmer og medarbejdere er udpeget på baggrund af deres kendskab til f.eks. økonomisk kriminalitet, efterforskning, strafferet og forsikringsret.

Task force Scandinavian Star, opfordrer alle, der måtte være i besiddelse af relevant viden, til at kontakte Task Force Scandinavian Star. Herefter vil man hurtigst muligt blive kontaktet af en af undersøgere.

Politisk Følgegruppe
Folketinget har udpeget en følgegruppe til den uafhængige task force, som Justitsministeriet har nedsat til at undersøge reder-, ejer- og forsikringsforholdene vedrørende »Scandinavian Star«. Følgegruppen opfordrer personer, som har relevant viden om »Scandinavian Star«-sagen, til at henvende sig til task forcen eller følgegruppen. 

Følgegruppen består af følgende medlemmer:

 • Kasper Sand Kjær (S)
 • Christoffer Aagaard Melson (V) 
 • Peter Skaarup (DF) 
 • Tommy Dinesen (repræsentant for SF)
 • Stig Nielsen (repræsentant for RV)
 • Søren Søndergaard (EL)
 • Britt Bager (KF)
 • Peter Seier Christensen (NB)
 • Henrik Dahl (LA)
 • Jens Rohde (KD)

Søren Søndergaard (EL) og Peter Skaarup (DF) vil koordinere arbejdet i følgegruppen. På deres vegne udtaler Søren Søndergaard (EL):
»At reder-, ejer- og forsikringsforholdene aldrig er blevet politimæssigt efterforsket i relation til den påsatte brand på »Scandinavian Star«, er en af de største skandaler i nyere danmarkshistorie. Vi er derfor utrolig glade for, at denne taskforce er blevet nedsat, så det kan afklares, om der er grundlag for en egentlig politiefterforskning af reder-, ejer- og forsikringsforholdene. Vi opfordrer alle med informationer om sagen til at henvende sig til taskforcen eller følgegruppen«.


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt