Hvornår kan jeg få dagpenge?

Som ledig og medlem af 3FA har du mulighed for at få udbetalt dagpenge, hvis du opfylder en række betingelser. Du finder dit dagpengekort på www.mit3f.dk.

Arbejdsfordeling

Læs mere her Din arbejdsgiver kan forhandle sig frem til en aftale om at fordele arbejdet, hvis der i en periode er få ordrer.

Beregn dagpenge

Satser

Nyuddannet: Få dagpenge med det samme

Læs mere her Har du meldt dig ind i 3F's a-kasse senest 1 år inden du afslutter din uddannelse, kan du få dagpenge fra din første ledighedsdag.

Karantæne - mistet ret til dagpenge i en periode

Stå til rådighed

Læs mere her Du kan kun få dagpenge, hvis du står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Hvordan får jeg dagpenge?

Læs mere her For at kunne modtage dagpenge skal du blandt andet have været medlem af en a-kasse i mindst et år.

Udbetaling af dagpenge og efterløn

Læs mere her Du finder dit dagpengekort, efterlønskort og kort til arbejdsmarkedsydelse på www.mit3f.dk. (Husk NemID).

Første ledighedsdag - meld dig ledig

Læs mere her For at du kan modtage dagpenge, skal du melde dig ledig på din første ledighedsdag.

Fradrag i dagpenge

Læs mere her Løn- og arbejdstimer trækkes fra dine dagpenge.

Supplerende dagpenge

Læs mere her Hvis du arbejder mindre end fuld tid (maks.29,6 timer per uge), har du mulighed for at få udbetalt supplerende dagpenge.

G-dage

Læs mere her Din arbejdsgiver har pligt til at betale arbejdsgivergodtgørelse (G-dage), hvis du bliver afskediget eller hjemsendt.

Hvor længe kan jeg få dagpenge?

Læs mere her Du har mulighed for at modtage dagpenge i sammenlagt to år inden for en treårig periode.

Dagpenge ved konflikt

Læs mere her Du kan ikke få  dagpenge, hvis du er omfattet af en konflikt på dit arbejde.

Selvstændig bibeskæftigelse

Læs mere her Driver du en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, er der særlige regler for udbetaling af dagpenge.

Genoptjening af ny dagpengeperiode

Læs mere her Er din ret til dagpenge udløbet, har du mulighed for at optjene en ny periode.