Forside Fordele Få hjælp Bliv medlem Søg Log ind Graviditet og barsel Regler og rettigheder under graviditet og barsel Læs om dine rettigheder, som sikrer dig en god og tryg graviditet og barsel. Og husk, at din overenskomst giver dig bedre vilkår end lovens minimumskrav.

Hvis du er i den lykkelige situation, at du snart skal være forælder, er der mange nye ting, som du skal sætte dig ind i. Ud over din nye rolle skal du også forholde dig til en række regler om graviditet, barsel og adoption.

Alle 3F’s overenskomster indeholder bestemmelser, der giver dig bedre vilkår end lovens minimumskrav.

Lovens regelsæt vil være suppleret med lokalaftaler eller aftaler, der gælder for din arbejdsplads. Derfor skal du tale med din tillidsrepræsentant eller din lokale 3F fagforening om dine rettigheder, når du skal holde barselsorlov.

Overblik over barsel
Ifølge lovgivningen har forældre tilsammen ret til 52 ugers orlov med dagpenge.

 

Før fødslen:

Det er kun den vordende mor, der har ret til orlov før fødslen. Hun kan gå på graviditetsorlov fire uger før forventet fødsel med ret til dagpenge.

 

Efter fødslen:

Den nybagte mor har ret til 14 ugers barselsorlov med dagpenge efter det faktiske fødselstidspunkt. De første to uger har hun pligt til at holde orlov.

 

Forældreorlov:

Efter de første 14 uger har de to forældre ret til i alt 32 ugers forældreorlov med dagpenge. De 32 uger kan fordeles efter ønske. Den nybagte forælder kan vælge at holde én eller flere af de 32 uger i løbet af de første 14 uger efter fødslen.

Læs mere om forældreorlov
Dagpenge under orlov

Er du i arbejde, har du ret til barselsdagpenge, hvis du:

 • er i beskæftigelse dagen før fraværet eller på første fraværsdag.
 • har været beskæftiget i mindst 160 timer inden for de seneste fire afsluttede kalendermåneder forud for den første fraværsdag.
 • har været beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned.
 • i mindst 3 af disse måneder.

Du har også ret til barselsdagpenge, hvis du opfylder én af disse betingelser:

 • Du ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet herfor, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., hvis der ikke havde været ret til dagpenge efter denne lov. 
 • Du ville have været berettiget til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., hvis der ikke havde været ret til dagpenge efter denne lov.
 • Du har inden for den seneste måned afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed.
 • Du er elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret ved lov.
 • Du er ansat i et fleksjob.
Du får nu pengene fra Udbetaling Danmark

Det er Udbetaling Danmark, som udbetaler dine barselsdagpenge.

Har du spørgsmål, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

For at få den løn, din overenskomst giver dig ret til, skal arbejdsgiveren have dagpengene. Herudover dækker arbejdsgiveren din lønomkostning ind via en barselsfond.

Kontakt Udbetaling Danmark
Undervisning og andet arbejde under graviditet og orlov

Under din graviditetsorlov, barselsorlov og forældreorlov kan du frit deltage i undervisning.

Det har ingen indflydelse på din ret til dagpenge, hvis du deltager i undervisning. Du behøver heller ikke at informere din arbejdsgiver om det.

Deltager du i erhvervsrettet undervisning, er det vigtigt, at undervisningen ikke sker som led i dit arbejde. Så kan det tolkes som en genoptagelse af dit arbejde. En genoptagelse af dit arbejde kan medføre, at din orlov afbrydes.

Under din orlov kan du frit varetage borgerligt ombud – for eksempel som tilforordnet ved valg, som domsmand eller lignende. Det har ingen indflydelse på din ret til dagpenge eller orlovsydelse.

Under din orlov kan du også frit deltage i fagpolitisk arbejde, foreningsarbejde med mere i det omfang, du har tid og lyst. Det har ingen indflydelse på din ret til dagpenge eller orlovsydelse.

Værd at vide

 • Hvis du deltager i undervisning, der giver ret til SU (Statens Uddannelsesstøtte), skal du henvende dig til skolens SU-kontor for at få afklaret, om du kan få SU og barselsdagpenge på samme tid. 
 • Henvend dig til din tillidsrepræsentant eller din lokale 3F fagforening, hvis du er i tvivl om dine rettigheder.
Spørgsmål og svar til rettigheder under graviditet og barsel Bliver du gravid, og skal du på barsels/forældreorlov, mens du er i lære, har du ret til at få forlænget din uddannelse, så du kan gøre den færdig efter din orlov. Du kan altid kontakte din lokale 3F fagforening, hvis du har spørgsmål. Hvis du føder før tid, bliver din orlov ikke tilsvarende forlænget efter fødslen. Hvis du føder senere end terminsdatoen, forkortes din orlov heller ikke.

Dit arbejdsmiljø skal være sikkert for din graviditet.

Hvis arbejdet derimod har en farlig karakter med risiko for fostret eller graviditeten, så skal din arbejdsgiver tilbyde andre passende arbejdsopgaver. Er det ikke muligt, kan du blive hjemsendt med fuld løn, indtil du overgår til den ordinære graviditetsorlov.

Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for at sikre din arbejdsplads og beslutter, om du skal omplaceres.


OK20: Til dig der skal stemme Vores partner Assembly Voting sender lige nu mails ud om OK20-afstemning fra 3f@mail.aion.dk. De mails kan du trygt åbne. 3F sender også mails ud fra en adresse, som ender på @3f.dk.
Vi advarer mod at åbne fup-mails, der udgiver sig for at være 3F, der ikke er sendt fra de to mails, som vi har omtalt.
Kø til at komme på Mit3F Der er i øjeblikket mange besøgende på Mit3F. Der kan derfor være ventetid, inden du får adgang til at komme på Mit3F. Vi anbefaler, at du eventuelt prøver at logge på senere.
Kontakt