Arbejdstid

Den ugentlige arbejdstid er normalt på 37 timer og er fastsat i overenskomsten.

Din arbejdstid skal stå på dit ansættelsesbevis. Det gælder også, hvis der ikke er overenskomst på din arbejdsplads.

Arbejdstiden må aldrig blive på mere end 48 timer i gennemsnit pr. uge.  

Deltid

Er du ansat på deltid, skal dit timetal stå på dit ansættelsesbevis. Mange overenskomster indeholder regler om, at du mindst skal have 15 timer pr. uge.

Delt arbejdstid

Nogle overenskomster indeholder mulighed for delt arbejdstid.

Det vil sige, at det daglige arbejde kan deles op i to perioder.

Hvileperioden kan nedsættes, hvis du har delt arbejdstid, dog ikke til mindre end otte timer.

Hvileperiode

Arbejdstiden skal tilrettelægges, så du får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hvert døgn.  

Din daglige arbejdstid kan derfor maksimalt være 13 timer inklusiv pauser. Det står i arbejdsmiljøloven.

Hvileperioden kan nedsættes, hvis du arbejder i flerholdsdrift, dog ikke til mindre end 8 timer.

Overarbejde

Alt arbejde ud over din ugentlige arbejdstid skal normalt aflønnes som overtid.

Reglerne for overtidsbetaling og varsling er forskellige i overenskomsterne. Under dit fag kan du finde overenskomsten for dit fag. Du kan søge efter dit fag her.

Der kan desuden være regler for afspadsering.

Spørg din tillidsrepræsentant eller i din lokale 3F fagforening, hvilke regler der gælder på din arbejdsplads.

Fridage og pauser

Inden for hver periode på syv døgn skal du have et ugentligt fridøgn.

Ifølge arbejdsmiljøloven skal det ugentlige fridøgn så vidt muligt falde på søndage og så vidt muligt samtidig for alle, der er ansat i virksomheden.

Pauser

I mange overenskomster står der, at den effektive arbejdstid er 37 timer om ugen. Det betyder, at du selv skal betale dine pauser.

Mange virksomheder har dog egne regler for betalte pauser i løbet af arbejdsdagen. 

Søgne- og helligdage

Arbejder du på en fridag, skal du have kompensation efter overenskomsten.

Søgne- og helligdagsbetaling er en erstatning for tabt løn, hvis en helligdag falder på en hverdag.

Du får kun søgne- og helligdagsbetaling, hvis du arbejder under en overenskomst.

Spørg din tillidsrepræsentant eller i din lokale 3F fagforening om, hvordan reglerne er for dig.