3F Fredericia
Om 3F Fredericia Dygtige medarbejdere er godt organiseret

3F Fredericia er en rigtig fagforening
En del af Fagligt Fælles Forbund i Danmark - Danmarks stærkeste fagforening

Vi har ca. 4.050 medlemmer.
Vi har hele tiden medlemmerne i centrum, og arbejder for at overenskomstdække arbejdspladser i hele Fredericia kommune.

Din fremtid - Vores opgave

 • Vi varetager dine interesser
 • Vi kender dit fag, din overenskomst og reglerne på arbejdsmarkedet
 • Vi er en kvalificeret modpart til din arbejdsgiver


3FA Faglig Fælles A-kasse Fredericia
Vi hjælper med personlig vejledning om A-kasse.
Vi hjælper med ledighedserklæring, beregning, udbetaling af dagpenge, feriedagpenge, rådighedssamtaler, jobplaner m.m.

 

Bliver du ledig, vil vi gøre alt hvad vi kan, for at hjælpe dig i job
3F Jobformidling er Danmarks største jobdatabase, hvor du kan søge efter job og lægge dit CV ind. 3F Jobformidling har samlet alle ledige job, og kan benyttes af alle.
For at oprette en jobagent eller lægge dit CV ind, skal du logge ind på Mit3F.dk og gå til 3F Jobformidling.

 

Bliv medlem 
Send SMS 3F jatak til 1919 eller udfyld indmeldelsesblanketten på www.3f.dk/indmeldelse

 

 

 

Værd at vide

SAMMEN ER VI STÆRKE
Et medlemskab af 3F er reelt en forsikring.
Forsikringer ønsker man jo aldrig at få brug for, men er uheldet ude, er det godt at vide, at man kan regne med hjælp - og det kan du ved 3F.

VI KENDER DIT FAG - DIN OVERENSKOMST - OG REGLERNE PÅ ARBEJDSMARKEDET
og vi er en kvalificeret modpart til din arbejdsgiver

Vi varetager DINE interesser på arbejdsmarkedet.
Vi arbejder for gode uddannelses- og efteruddannelsesmuligheder for DIG.
Vi søger at indgå overenskomst med arbejdsgivere i 7000 Fredericia, for at sikre DIG højere løn og bedre arbejdsvilkår.
Vi bistår DIG ved uoverensstemmelser med din arbejdsgiver.
Vi søger at præge samfundsdebatten, og støtte faglige, politiske og kulturelle aktiviteter, der fremmer DINE interesser.
Vi arbejder for oprettelse af faglige klubber på arbejdspladserne i 7000 Fredericia.

3F Fredericia hjælper DIG, hvis du:

 • Ikke får korrekt løn og pension
 • Har problemer på jobbet, bliver fyret, bliver syg eller kommer til skade
 • Har problemer med arbejdsmiljøet
 • Bliver udsat for seksuel chikane eller mobning på din arbejdsplads
 • Bliver ramt af en arbejdsskade eller -ulykke
 • Er ansat på en virksomhed der går konkurs

Et medlemskab af en 3F fagforening er også et FÆLLESSKAB, hvor vi sammen passer på "Den danske Model", som gør det muligt at lave  overenskomster.
Det er meget vigtigt, at vi fastholder "Den danske Model" og overenskomsterne - både for dig og mig, men også for vores børns og børnebørns skyld. 

Et medlemskab af en rigtig fagforening indenfor dit brancheområde er meget vigtigt, for at fastholde de gode arbejdsvilkår der er i overenskomsterne.
Hvis medlemmerne fravælger fagforeningen - eller vælger at melde sig ind i en af de gule forretninger som bl.a. Krifa, bliver det umuligt at fastholde overenskomsterne og de goder som vi har i dag.


EN OVERENSKOMST ER VIGTIG
Det er din overenskomst og ikke lovgivning, der regulerer dine løn- og arbejdsvilkår

En overenskomst er en aftale mellem en arbejdsgiverforening og en eller flere fagforeninger om, hvilke regler der gælder for din ansættelse. Den giver rettigheder til ordentlig løn, pension, ferie, uddannelse, opsigelsesregler, tillæg, barsel, mulighed for at vælge tillidsrepræsentant og meget andet. Hvis der ikke er en overenskomst, skal dine rettigheder forhandles individuelt med din arbejdsgiver. Fagforeningen kender dit fag, og vi ved hvilken løn du skal have.

Hvis der ikke er en overenskomst, og det ikke står i din ansættelseskontrakt, så har du ikke automatisk ret til:

 • OVERTIDSBETALING - Ordnede lønforhold med et godt lønniveau
 • BARSEL - Gode rammer, når du er på barsel. Barsel med løn
 • ARBEJDSMARKEDSPENSION - Pensionsopsparing og forsikring ved død/ulykke. Indbetaling hver måned
 • EKSTRA FERIE - Sjette ferieuge. Feriefridage. Fritvalgsordning/Særlig opsparing
 • UDDANNELSE - Mulighed for uddannelse og kurser

Ved du ikke, om din arbejdsplads har en overenskomst? Spørg din 3F Fagforening


EN STÆRK FAGFORENING - DER VARETAGER DINE INTERESSER

3F er en rigtig fagforening, som laver overenskomster, og kæmper for gode løn- og arbejdsforhold for lønmodtagerne.
3F arbejder hver dag for at fastholde de goder der i dag er i mange overenskomster.
Hvert år henter 3F mere end 2 milliarder i erstatninger og inddrivelse af krav til medlemmerne.

Når vi står sammen og kæmper i flok, vil det være muligt at fastholde og at opnå flere gode resultater.


DEN DANSKE MODEL
Begrebet "den danske model" beskriver, hvordan det i Danmark er lønmodtagerne og arbejdsgiverne, som selv fastsætter lønnen på arbejdspladserne. Det sker helt konkrev ved forhandling af de kollektive overenskomster, hvor fagforeninger og arbejdsgiverforeninger bliver enige om løn og arbejdsvilkår som fritvalg, pension, overarbejde, uddannelse, arbejdstid m.m. Forhandlingerne foregår typisk hvert 3. år. Ønskerne til overenskomsterne kommer fra medlemmerne af fagforeningerne i en demokratisk proces.


KONFLIKT OG LOCKOUT
Hvis der ved overenskomstforhandlingerne ikke kan opnås enighed har fagforeningerne "konfliktretten" mens arbejdsgiverne har retten til at "lockout" lønmodtagerne. Det betyder, at lønmodtagerne bliver sendt hjem uden løn.


HVORFOR 1. MAJ
Arbejdernes internationale kampdag er ikke kun en tradition i Danmark, men en begivenhed, som bliver fejret over hele verden.

Dagen blev officielt besluttet på en stor international arbejder konference i 1889.
Verdens første internationale 1. maj blev holdt i 1890.
Allerede i 1840 havde arbejderne i Australien brugt 1. maj som festdag.
En gruppe af arbejderorganisationer i USA blev inspireret, og besluttede at demonstrere for 8 timers arbejde på 1. maj 1886.

UNGE I 3F FREDERICIA
Er du ung og under 30 år - så har du mulighed for at være med til at bestemme, hvilke aktiviteter afdelingen skal lave for unge medlemmer.
Vi ønsker at samle unge medlemmer i afdelingen til ungdomsfælleskaber - og søger unge, der vil være med til at gøre en indsats for at få det til at ske.
Kontakt afdelingen på 70 300 902 - hvis du vil være med

 

3F har styr på regler og aftaler
3F ved, hvad du skal have i løn. Som elev er du sikret den mindsteløn, som 3F har forhandlet - og det er uanset, om din virksomhed har overenskomst eller ej.

Lad 3F tjekke din uddannelsesaftale.
Så er du helt sikker på, at papirerne er i orden, og du ikke bliver snydt.
Får du problemer under uddannelsen kan 3F hjælpe dig.
Vi hjælper, hvis du fx bliver snydt for løn, tillæg, ferie eller pension.
Vi hjælper også, hvis du bliver dårligt behandlet eller ikke trives i din elevplads.
Kommer du til skade i arbejdstiden, eller går virksomheden konkurs - så hjælpe 3F også.

 

GRATIS 3F Studie medlemskab
Kender du en studerende?  Har dit barn fået et fritidsjob?
Fortæl dit barn, din ven / veninde om 3F Studie medlemskab - og lad os sammen sikre, at de studerende arbejder under ordnede forhold.

Modtager du SU og har et studiejob i en 3F branche som fx barista, bartender, bud, chauffør, lagerarbejder, opvasker, rengøringsassistent og mange andre jobs - Ja, så kan du få et GRATIS Studie medlemskab af 3F.

GRATIS 3F Studie medlemskab giver
• Tjek af lønsedler, ansættelseskontrakt og vagtplaner
• Råd og vejledning hos 3F’s faglige eksperter, som kender dit fag og din overenskomst
• Gruppelivsforsikring
• Fri adgang og ledsagerrabat til alle kampe i 3F Superliga
• 3F PlusKort, der giver rabatter til mere end 1.300 butikker og webshops i Danmark


For kun 65 kroner om måneden (2023) kan man opgradere sit gratis 3F Studie medlemskab til et 3F StudiePlus medlemskab


3F StudiePlus medlemskab til 65 kr. pr. måned giver
det samme som GRATIS samt

• Personlig hjælp, hvis du kommer til skade på arbejde
• Personlig rådgivning
• Juridisk og faglig hjælp
• Ret til konfliktstøtte
• Hjælp til at anmelde sager ved Lønmodtagernes Garantifond
• Hjælp hvis ens arbejdsgiver går konkurs


Kontakt 3F Fredericia på 70 300 902 for mere information.

BLIV MEDLEM NU

 

Ung i 3F - 3F Ungdom
For alle medlemmer af 3F, der er elever og lærlinge - eller under 31 år.
3F laver rigtig meget for de unge medlemmer - Kom og vær med :-)
Der er et helt KATALOG fyldt med gode aktiviteter for unge 3F'ere


Link til 3F Ungdom
Link til 3F Ungdoms Facebookside
Link til Fordele til unge i 3F

 

De kurser 3F tilbyder henvender sig primært til de tillidsvalgte og fagligt aktive medlemmer. Alle kurserne er GRATIS for dig som 3F medlem.
Grunduddannelsen (Modul 1-4) giver adgang til alle kurser.
Der tilbydes også webinarer og onlinemøder, som supplement til de øvrige uddannelsestilbud.

Uddannelse er vigtig. Det giver viden og redskaber til at være klædt ordentligt på i forhold til de kampe der skal kæmpes for kollegerne og for at overenskomsterne overholdes.

Tilmelding til kursus kan ske på www.fiu.dk eller ved at kontakte afdelingen.
Husk at installere APP'en "3F Kurser", som giver dig de informationer du skal bruge i forhold til det/de tilmeldte kurser.

3F FIU KURSUSKATALOG 2024-2025 

 

3F har valgt at sætte fokus på efteruddannelse af 3F's medlemmer, da det er vigtigt for 3F, at medlemmerne har mulighed for at uddanne sig med god økonomisk støtte fra de fleste kompetencefonde.
Et samarbejde mellem 3F Forbundets seks grupper, de lokale 3F afdelinger i Region Syddanmark og regionens uddannelsesinstitutioner har skabt det Fælles Uddannelseskatalog 2024.
Kontakt din gruppeformand eller tillidsrepræsentant, hvis du vil tilmeldes et kursus.

3F FÆLLES UDDANNELSESKATALOG 2024 for Region Syddanmark

 

Ud over de kurser 3F tilbyder, udbydes der også branchekurser 

Få tjek på det at arbejde på akkord og at forhandle lokalaftaler/timeløn.
Bliv klædt bedre på til at kunne håndtere arbejdsmiljøet.
Bliv god til at organisere dine kolleger og skabe bedre sammenhold på arbejdspladsen.

Der afholdes branchekurser inden for de forskellige brancher. Kontakt afdelingen for mere information.

 

Arbejdstab ved FIU-kurser, konferencer og møder

Her kan du finde gældende regler for dækning af arbejdstab og transport ved deltagelse i FIU-relaterede kurser, konferencer og møder.

 

 

I 2024 er den skattefrie rejsegodtgørelse 574,00 kr. pr. døgn (555,00 kr. i 2023) og 23,92 kr. pr. påbegyndt time herudover (23,13 kr. i 2023).

Hvis der modtages hel eller delvis fortæring, skal der i ovenstående beløb foretages reduktion/modregning med følgende beløb:

246,00 for kost pr. døgn (238,00 kr. i 2023)
 

Satserne for kørselsgodtgørelse
For de første 20.000 kilometer er satsen 3,79 kr. pr. km (2024)   3,73 kr. pr. km (2023)
For kilometer ud over 20.000 er satsen 2,23 kr. pr. km (2024)   2,19 kr. pr. km (2023)

IKKE LÆNGERE PÅ ARBEJDSMARKEDET?
Kom med i et nyt fællesskab!

Har du forladt arbejdsmarkedet, og vil du gerne bevare kontakten til dine gamle kollegaer og venner, så har du muligheden via 3F Fredericia Seniorklub, som er en hyggelig og velfungerende klub.
Vi håber du vil være med, og vi glæder os til at se dig i vores klub

Velkommen til 3F Fredericia Seniorklub

Klubbens formål er at samle efterlønsmodtagere, pensionister og førtidspensionister, samt medlemmer der er fyldt 60 år, som har lyst til at deltage i fagligt, sociale og kulturent samvær.

Alle efterlønsmodtagere, pensionister og førtidspensionister, samt medlemmer der er fyldt 60 år, er tilknyttet 3F Fredericia Seniorklub, og dermed automatisk medlem, når de er forbundsmedlem af 3F Fredericia.

Du er også altid velkommen til at deltage i afdelingens mange aktiviteter, og benytte de sammen fordele og rabatter som tidligere.

 

LÆS KLUBBENS FOLDER HER

 

Kontakt kan ske til:
Formand Leif Oversø - 40627907 - oversoe@live.dk
Næstformand Carsten Axø - 22912169
Kasserer Lars Rasmussen - 42304389
Bestyrelsesmedlem Mogens Nielsen - 20203824
Bestyrelsesmedlem Hans Fauerskov - 28527988
Bestyrelsesmedlem Annette Andersen - 26242951
Bestyrelsesmedlem Bjarne Ladegård - 53371812

 

KLUBBENS AKTIVITETER

 • BANKOSPIL i Klubben - Onsdage i lige uger, kl.14.00 - dog ikke juni, juli og december

  2024
  29. maj
  7. og 21. august
  4. og 18. september
  2. og 16. og 30. oktober
  13. og 27. november

  2025
  8. og 22. januar
  5. og 19. februar
  5. og 19. marts 
  2. og 16. og 30. april
  14. og 28. maj
  6. og 20. august
  3. og 17. september
  1. og 15. og 29. oktober
  12. og 26. november

  Tag konen/manden eller kæresten med til et par hyggelige timer i klubben.
  Der spilles om pengepræmier, og der er Amerikansk Lotteri samt puljespil.
  I pauserne serveres kaffe og brød.


 • BUSTUR, Torsdag 6. juni 2024 til Arbejdermuseet og mad på Bakken
  Kl. 8.30 præcis - er der afgang med bussen fra Venusvej 32
  Kl.11.00 Arbejdermuseet på egen hånd
  Kl.13.30 Afgang til Bakken
  Kl.18.00 Bussen kører mod Fredericia med forventet hjemkomst kl.21.00

  Der er plads til 50 i bussen og det koster 200 kr. pr. person inkl. transport og entre til Arbejdermuseet og Bakken samt mad. Drikkevarer er for egen regning.
  Tilmelding torsdag 23. maj 2024, kl.10.11 i afdelingen. Billetter kan kun købes ved personligt fremmøde.

 

 • SOMMERFEST, Torsdag 22. august 2024, kl.13.00
  Vi inviterer til stegt pattegris.
  Tilmelding kan ske 8. august, kl.10-11 i afdelingen, hvor klubben vil være til stede.

 

 • JULEFROKOST, Torsdag 28. november 2024, kl.12.00
  Tilmelding kan ske 14. november, kl.10-11 i afdelingen, hvor klubben vil være til stede.

 

 

 • CAFEAFTEN, Torsdag 20. marts 2025, kl.18.00-23.00
  Tilmelding kan ske 6. marts, kl.10-11 i afdelingen, hvor klubben vil være til stede.

 

Hold godt øje med siden her - og afdelingens Facebook og Instagram.

 

 

 

 

 

Bestyrelser
 • Bo Petersen, Formand - 88925306 - bo.petersen@3f.dk

 • Flemming S.B. Rasmussen, Næstformand og Gruppeformand Byg & Grøn - 88925307 - flemming.rasmussen@3f.dk
 • Robert Flensborg - Colas Danmark A/S
 • Flemming Toftegaard Andersen - CJ Anlæg Bolig Erhverv A/S
 • Flemming S.B. Rasmussen, Næstformand - 88925307 - flemming.rasmussen@3f.dk 

 • Lars Schultz, Gruppeformand Industri - 88925309 - lars.schultz@3f.dk
 • Turan Savas 
 • Jan Brødsgaard Poulsen - Post Nord, Brevproduktionsområde Fredericia
 • Christian Bro - Post Nord, Brevproduktionsområde Fredericia
 • Otto Christian Brinch Knudsen - Ball Beverage Packing Frederica
 • Gunvor Bæk Petersen - Post Nord, Brevproduktionsområde Fredericia
 • Lars Hansen - Carlsberg Supply Company DK A/S, Læsk
 • Britta Mejer - Post Nord, Brevproduktionsområde Fredericia
   
 • Birgitte Aagaard Østergaard, Gruppeformand Privat Service, Hotel og Restauration & Offentlig - 88925308 - birgitte.ostergaard@3f.dk
 • Tina Sekjær Kramer - Serviceafdelingen Rengøring
 • Vibeke Hanne Kongslev - ISS Facility Services A/S, Fredericia Kaserne
 • Uruthirangani Sasitharan (Theo) - Serviceafdelingens Rengøring (skoler)

 • Lars Thomsen, Gruppeformand Transport - 88925340 - lars.t@3f.dk
 • Niels Vilhelm Pedersen - Tibnor A/S
 • Jan Boysen Schau - Blue Water Stevedoring A/S
 • Lars Hansen - Associated Danish Ports A/S
 • Flemming S.B. Rasmussen, Næstformand og Gruppeformand Byg & Grøn - 88925307 / 28104419 - flemming.rasmussen@3f.dk
 • Flemming Toftegaard Andersen, Næstformand - CJ Anlæg Bolig Erhverv A/S
 • Per Henrik Toftegaard Andersen - Din entreprenør Partner A/S
 • Morten Østergaard, Suppleant - Tolstrup A/S
 • Thomas Damsted Thomsen - Jorton A/S
 • Kent Falkenstrøm - Hertag Fyn A/S 
 • Robert Flensborg - Colas Danmark A/S
 • Jan Nielsen - Pensionist
 • René Skou Pedersen - Hertag Fyn A/S
 • John Gustafsson - DMP Skydning ApS
 • Marc Enevold Nicolaisen Hald - MN Brolægning ApS

 • Patrick Kidholm Nielsen, Suppleant - BT Gulve og Gardiner Fredericia A/S
 • Søren Asmussen, Suppleant - Arla Foods Amba Taulov Mejeri
 • Lars Schultz, Gruppeformand Industri - 88925309 / 28208432 - lars.schultz@3f.dk 
 • Morten Jørgensen  - Carlsberg Supply Company DK A/S, Tap ØL
 • Lars Hansen - Carlsberg Supply Company DK A/S, Læsk
 • Ivan Nielsen - Carlsberg Supply Company DK A/S, Tap ØL
 • Brian Lærkenfeldt Knudsen - DS Smidth Packaging Denmark A/S
 • Kim Bøge Nielsen - Dynamica Ropes ApS
 • Birgitte Christensen - Lallemans Danmark A/S
 • Søren Laursen - Ball Beverage Packaging Fredericia A/S
 • Frank Gulev Fuglsang - Post Nord, Taulov Pakkecenter
 • Allan Pedersen - Carlsberg Supply Company A/S, Tap ØL
 • Jan Flemming Hansen - Post Nord, Distributionsdepot Taulov
 • Kim Heldgaard Pedersen - Carlsberg Supply Company DK A/S, Tap ØL
 • Doris Lundgreen - Post Nord, Brevproduktionsområde Fredericia
 • Turan Savas 
 • Britta Mejer - Post Nord, Brevproduktionsområde Fredericia
 • Dorthe Pedersen, Post Nord, Brevproduktionsområde Fredericia
 • Asger Bjerre Terkelsen - DS Smidth Packing Fredericia A/S
 • Jan Brødsgaard Poulsen - Post Nord, Brevproduktionsområde Fredericia
 • Gunvor Bæk Petersen - Post Nord, Brevproduktionsområde Fredericia
 • Henning Michael Kjær Nielsen - Post Nord, Brevproduktionsområde Fredericia
 • Johnny Noach Bertelsen - Carlsberg Supply Compagny Danmark A/S, Læsk
 • Otto Christian Brinch Knudsen - Ball Beverage Packing Fredericia A/S
 • Joan Mortensen - Carlsberg Supply Company DK A/S, Læsk
 • Gorm Hanrath, Suppleant - Nippon Gases Danmark A/S
 • Kim Aarosin, Suppleant - Randal Beton ApS


 • Birgitte Aagaard Østergaard, Gruppeformand PSHR og Offentlig - 88925308 / 40282924 - birgitte.oestergaard@3f.dk 
 • Tina Sekjær Kramer, Næstformand - Serviceafdelingen Rengøring
 • Leif Ejner Larsen - Vej & Park, Drift Fredericia Kommune
 • Charlotte Bøgholm Rask Sønderborg - Affald & Genbrug, Fredericia Kommune
 • Lone Rømer - Serviceafdelingen Rengøring, Egumvejens Skole
 • Vibeke Hanne Kongerslev - ISS Facility Services A/S, Fredericia Kaserne 
 • Kim Sylvester Olsen - Vej & Park, Drift, Fredericia Kommune
 • Uruthirangani Sasitharan (Theo) - Serviceafdelingen Rengøring (skoler)
 • Gert Petersen - Fredericia Spildevand & Energi A/S
 • Sonja Bæk Mortensen - Pensionist / Aktivitetsudvalg

 • Jens Skydt Larsen - Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste
 • Cecilie Qvist - Affald & Genbrug, Fredericia Kommune
 • Lars Thomsen, Gruppeformand Transport - 88925340 / 60588845 - lars.t@3f.dk 
 • Lars Hansen, Næstformand - Associated Danish Ports A/S
 • Jan Boysen Schau, Næstformand - Blue Water Stevedoring A/S
 • George Stochirlea - Schenker A/S
 • Carsten Iver Henriksen - Arla Foods AMBA, Kørselscenter Syd
 • Lars Julius - Skanol A/S
 • Dennis Juhl Ilskjær, Falck Danmark A/S
 • Franck Leon Frisdahl Jensen - Tide Bus Danmark A/S
 • Daniel Leon Löfvall - Fredericia Shipping A/S
 • Frank Laugesen - Falcks Redningskorps A/S
 • Nick Tarp Rasmussen - Fredericia Shipping A/S
 • Jan Steenberg - Falcks Redningskorps A/S
 • Niels Vilhelm Pedersen - Tibnor A/S
 • Lars Linnet Jeppesen - P. Fournaise A/S
 • Camilla Bangert Pedersen - Danske Fragtmænd Syd (Taulov)
 • Benny Fairfaks Jespersen - Pensionist

 • Palle Lomholt Jessen, Suppleant - Fredericia Shipping A/S
 • Vakant, Suppleant


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt