Østfyn
Om 3F Østfyn 3F Østfyn dækker de gamle Nyborg, Kerteminde, Langeskov, Munkebo, Ringe, Ullerslev, Ørbæk og Årslev kommuner.

3F Østfyn organiserer alle lønmodtagere, der er beskæftiget under Fagligt Fælles Forbunds overenskomster indenfor afdelingens geografiske område. 

3F Østfyn er en demokratisk fagforening, hvor medlemmerne er fundamentet, og hvor medlemmerne bestemmer. En bredt sammensat bestyrelse sikrer, at der hele tiden er fin overensstemmelse mellem fagforeningens arbejde på den ene side, og medlemmernes individuelle og kollektive behov på den anden side.

3F Østfyn prioriterer nærheden til medlemmerne højt. Derfor har fagforeningen 3 kontorer. Der er hovedkontor i Nyborg og lokalkontorer i Munkebo og Ringe. Alle kontorer giver en hurtig og professionel betjening i alle spørgsmål. Medlemmerne kan derfor trygt henvende sig på det nærmeste kontor.

3F Østfyn har ca. 4.200 medlemmer.

Værd at vide
 • 3F Østfyns formål er blandt andet at indgå overenskomster med arbejdsgiverne, for at sikre vores medlemmer højere løn og bedre arbejdsforhold.
 • 3F Østfyn arbejder for gode uddannelses- og efteruddannelsesmuligheder for vores medlemmer, med henblik på at sikre beskæftigelsen.
 • 3F Østfyn bistår vores medlemmer ved uoverensstemmelser med arbejdsgiverne og understøtter dem i forbindelse med anerkendte konflikter.
 • 3F Østfyn arbejder på at præge samfundsdebatten, herunder yde støtte til faglige, politiske og kulturelle aktiviteter, der fremmer vores medlemmers interesser.
 • 3F Østfyn arbejder for oprettelse af faglige klubber på arbejdspladserne.

Din indflydelse 
Som medlem af 3F Østfyn har du indflydelse. På din arbejdsplads kan du, igennem 3F tillidsrepræsentant, påvirke dine løn og arbejdsvilkår, og når der forhandles om de konkrete arbejdsforhold.

Afdelingen varetager dine interesser, når der ikke kan opnås enighed mellem tillidsrepræsentant og ledelse.

På den årlige generalforsamling, har du mulighed for få indflydelse på din afdeling.

Da 3F Østfyn er en stærk organisation, kan vi sikre de bedst mulige arbejdsvilkår for vore medlemmer.

Igennem vores repræsentation i FH, karteller, Folketinget, erhvervslivet og internationale organisationer, kan vi nå det mål.

Når du er efterlønner eller pensionist, og medlem af 3F Østfyn, kan du blive medlem af 3F's Efterløns- og veteranklub i Nyborg.

Hvis du vil vide mere eller meldes ind i klubben så kontakt formand Steen Anker Kristensen, tlf. 2618 5773.

Aktiviteter 2020

3F Østfyn yder generelt ikke central partistøtte, men kan vælge at støtte faglige og politiske initiativer, der sætter emner på dagsordenen, som vedrører vores medlemmers hverdag.

I 2007 besluttede 3F's hovedbestyrelse ikke at yde central partistøtte til folketingsvalget.

3F's lokalafdelinger er selvstændige. Hvis en lokal afdeling støtter politisk aktivitet, der involverer og engagerer 3F's medlemmer, yder forbundet et tilskud efter 1:1 målestok.

For medlemmerne af 3F er det vigtigt, at 3F konstant arbejder på at påvirke de politiske beslutninger i forhold til de vigtige områder, der vedrører medlemmernes hverdag. Det kan være områder som arbejdsløshed og beskæftigelse, arbejdsmiljø, uddannelse, efterløn, velfærd, ulighed, globalisering m.m.

I den forbindelse kan 3F vælge at støtte politiske initiativer, der sætter emner på dagsordenen som har betydning for medlemmerne.

Sådan melder du fra
Hvis du ikke ønsker at betale til politiske eller partipolitiske formål via dit kontingent, kan du melde fra. Det sker via en erklæring. Erklæringen bringes også hvert år som kupon i Fagbladet 3F. Erklæringen sendes til 3F's revisor, som sikrer, at din framelding bliver registreret og er anonym. Erklæringen gælder, så længe du er medlem af 3F.

Billigere kontingent?
Selv om du siger nej til partistøtte, betaler du det samme i kontingent.

I stedet går pengene til sociale formål, således at vi ekstraordinært kan støtte medlemmer i ganske særlige vanskelige situationer, f.eks. i forbindelse med langvarig eller akut sygdom.

I ekstraordinære tilfælde kan fonden også give støtte til medlemmer med særlige problemer i forbindelse med alvorlig sygdom hos et barn. Fonden støtter også krisecentre for kvinder og mænd i Danmark.

Erklæring: Frameld partistøtte

Hjælp til opkvalificering af ansatte og/eller ledige
3F Østfyn kan bidrage med råd og vejledning i forbindelse med opkvalificering af virksomhedens ansatte.

Vi kan blandt andet orientere om jobrotationsmodellen, hvor de ansatte deltager på kurser/uddannelse, mens ledige overtager deres arbejdsopgaver. 3F kan være behjælpelig både med forberedelse, afvikling og opfølgning på rotationsforløb – og ikke mindst kan vi finde ledige, som er motiverede og kvalificerede til at indgå i et sådan projekt. I 2020 er jobrotationsydelsen 190,44 kroner pr. time.

Hjælp til uddannelse af ledige til specifikke job
Har virksomheden brug for nye medarbejdere med meget specifikke og særlige kompetencer, kan det være vanskeligt at finde en eller flere medarbejdere, der præcist matcher behovet. Her kan 3F Østfyn Jobformidling hjælpe din virksomhed med at skrue et opkvalificeringsforløb sammen, så ledige efter et eller flere kursusforløb kan løse de opgaver, virksomheden mangler medarbejdere til.

Ofte kan det gøres uden, at virksomhederne skal betale for uddannelsen.

 • Formand Tonny Fejerskov, mail: tonny.fejerskov@3f.dk, tlf. 70300824
 • Næstformand Andreas Jensen, mail: andreas.jensen@3f.dk, tlf. 70300824
 • Brancherepræsentant for Transportgruppen Ingrid Andrup, TR hos Tide Bus
 • Brancherepræsentant for Privat Service - Hotel og Restaurationsgruppen Flemming Rasmussen
 • AMR hos Ringe Kirkegårde Henrik Jørgensen, mail: hajmariannelund@gmail.com, tlf. 22814493
 • TR hos Ib Andresen Industri A/S Ingo Anders Rasmussen
 • Ingrid Andrup, tlf. 61771469
 • TR hos Persolit Entreprenørfirma A/S Jørgen Kruse Pedersen, tlf. 28113912
 • Kjerstein Vesterholm, tlf. 25399334
 • Brancherepræsentant for Offentlig Gruppe Margit Andresen
 • Søren Erbe, mail: erbe@erbe.dk, tlf. 21786311
 • Tillidsrepræsentant hos Ib Andresen Industri A/S Søren Soltau Fælles, tlf. 60403796
 • TR hos Handicapcenter Storebælt Thomas Jensen, mail: thomasjensen11@icloud.com, tlf. 31316033 eller 40228650
 • AMR hos Persolit, Janni Kjær Mikkelsen
 • Ungdomsrepræsentant Mads Hasseriis Hansen
 • Økonomiansvarlig, tilforordnet Bibbi Søgaard
 • A-kasseleder, tilforordnet Jens Arne Hansen
 • TR 3F Østfyn ansatte og valgte, tilforordnet Allan Pedersen

Kontakt