Sydfyn
Om 3F Sydfyn

3F Sydfyn er en moderne fagforening, som er dannet ved sammenlægning af SiD Fåborg/Broby, SiD Kværndrup, SiD Ærø, SiD Tranekær, SiD Rudkøbing, SiD Sydlangeland, SiD Svendborg, KAD Fyn og senere er RBF og TIB Industri også kommet med..

Afdelingen er en del af Fagligt Fælles Forbund, og har ca. 4.500 medlemmer.

Vi overenskomstdækker arbejdspladser i Faaborg/Midtfyn, Ærø, Langeland og Svendborg kommuner, samt træindustriarbejdspladser i Odense, Nyborg og Kerteminde kommuner.

Læs mere Vedtægter 310 KB PDF Hent dokument Fagligt og politisk grundlag 185 KB PDF Hent dokument Værdigrundlag 71,7 KB PDF Hent dokument Værd at vide
 • At organisere alle lønmodtagere inden for Fagligt Fælles Forbunds organisationsområde, der er beskæftiget i afdelingens geografiske område.
 • At yde støtte til kulturelle og politiske aktiviteter, der fremmer arbejderbevægelsens og medlemmernes interesser.
 • At fremme mulighederne for højere løn og bedre arbejdsforhold – herunder søge at oprette overenskomster med alle arbejdsgivere, der ikke er omfattet af kollektive overenskomster.
 • At bistå medlemmerne ved uoverensstemmelser med arbejdsgivere, samt understøtte dem i forbindelse med lovligt varslede konflikter.
 • At udføre et effektivt oplysningsarbejde og virke for tillidsvalgtes og medlemmers uddannelse ved oprettelse af/og støtte til studiekredse og kursusvirksomhed.
 • At være behjælpelig med at oprette klubber på arbejdspladserne.
 • At fremme et godt arbejdsmiljø på arbejdspladserne.
 • At fremme og støtte gennemførelse af forbundets formålsparagraf.
Formålet med udvalgets arbejde er:
 • At informere 3F Sydfyns ungdomsmedlemmer om nye initiativer på ungdomsområdet
 • At udvikle 3F Sydfyns aktiviteter på ungdommens område
 • Medvirke til udarbejdelse af 3F Sydfyns strategier på ungdomsområdet i samarbejde med fagforeningens ungdomspolitiske ansvarlige.
 • At sikre 3F Sydfyn indflydelse på arbejdet i udvalg og nævn på ungdomsområdet
 • At skabe synlighed på ungdomsområdet
 • Skabe et fællesskab med øvrige ungdomsmedlemmer indenfor FH's område

Udvalgets organisering og antal:

 • Udvalget er nedsat af 3F Sydfyns bestyrelse
 • Udvalget er selvsupplerende
 • Udvalget konstituerer sig med valg af formand, næstformand og kasserer på førstkommende møde efter afholdelse af fagforeningens generalforsamling.
 • Ungdomsudvalgets formand er tilforordnet fagforeningens bestyrelse.
 • Ungdomsudvalgets sammensætning: Udvalgets består af formand, næstformand og kasserer. Udvalgets består derudover af op til 7 medlemmer.

Opgaver:

 • Arrangere og deltage i aktiviteter for 3F Sydfyns ungdomsmedlemmer
 • Integrere ungdomsmedlemmer i det politiske / faglige arbejde
 • Deltage i skolebesøg
 • Deltage i jobpatruljens arbejde
 • Profilere sig via 3F Sydfyns hjemmeside
 • Deltage i arrangementer vedrørende medlemsorganisering
 • Deltage i 3Fs Ungdomslandskonference
 • Levere tekst til 3F Sydfyns medlemsblad

Møde- og tidsplan
Udvalget mødes minimum 6 gange årligt

Ungdomsudvalgets økonomi
3F Sydfyns bestyrelsen har afsat et årligt beløb på kr. 10.000. Såfremt ungdomsudvalget har behov for yderligere økonomi, skal der søges om en merbevilling igennem bestyrelsen. Der skal hvert år fremlægges et budget for udvalgets økonomi til godkendelse på et bestyrelsesmøde i fagforeningen.

3F Sydfyn afholder generalforsamling hvert år i 1. kvartal.

Generalforsamlingen er fagforeningens øverste myndighed i alle anliggender. 

Referater kan fås ved henvendelse i afdelingen.

Brancheklub for Træ- & møbelindustrien Fyn har egen hjemmeside og Facebookside.

Gå til hjemmesiden
Gå til Facebooksiden
Hent pjecen om brancheklubben

Tillidsvalgte har mulighed for at få godtgørelse ved kursusdeltagelse.

Her finder du blanketterne nederst.

De sendes udfyldt og scannes til mail: bente.bondebjerg@3f.dk eller sydfyn@3f.dk

De kan naturligvis afleveres personligt i afdelingen til Kasserer Bente Bondebjerg.

Bente Bondebjerg:
Mail: Bente.bondebjerg@3f.dk
Telefon: 88922506 / 24691292

Se retningslinier for tabt arbejdsfortjeneste
Se udbetalingsspecifikation

Brancheklub for Træ- & møbelindustrien Fyn har egen hjemmeside og Facebookside.Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt