3F Sydfyn
Om 3F Sydfyn

3F Sydfyn er en moderne fagforening, som er dannet ved sammenlægning af SiD Fåborg/Broby, SiD Kværndrup, SiD Ærø, SiD Tranekær, SiD Rudkøbing, SiD Sydlangeland, SiD Svendborg, KAD Fyn og senere er RBF og TIB Industri også kommet med..

Afdelingen er en del af Fagligt Fælles Forbund, og har ca. 4.000 medlemmer.

Vi overenskomstdækker arbejdspladser i Faaborg/Midtfyn, Ærø, Langeland og Svendborg kommuner, samt træindustriarbejdspladser i Odense, Nyborg og Kerteminde kommuner.

Læs mere Vedtægter 310 KB PDF Hent dokument Fagligt og politisk grundlag 185 KB PDF Hent dokument Værdigrundlag 71,7 KB PDF Hent dokument Værd at vide
 • At organisere alle lønmodtagere inden for Fagligt Fælles Forbunds organisationsområde, der er beskæftiget i afdelingens geografiske område.
 • At yde støtte til kulturelle og politiske aktiviteter, der fremmer arbejderbevægelsens og medlemmernes interesser.
 • At fremme mulighederne for højere løn og bedre arbejdsforhold – herunder søge at oprette overenskomster med alle arbejdsgivere, der ikke er omfattet af kollektive overenskomster.
 • At bistå medlemmerne ved uoverensstemmelser med arbejdsgivere, samt understøtte dem i forbindelse med lovligt varslede konflikter.
 • At udføre et effektivt oplysningsarbejde og virke for tillidsvalgtes og medlemmers uddannelse ved oprettelse af/og støtte til studiekredse og kursusvirksomhed.
 • At være behjælpelig med at oprette klubber på arbejdspladserne.
 • At fremme et godt arbejdsmiljø på arbejdspladserne.
 • At fremme og støtte gennemførelse af forbundets formålsparagraf.
Formålet med udvalgets arbejde er:
 • At informere 3F Sydfyns ungdomsmedlemmer om nye initiativer på ungdomsområdet
 • At udvikle 3F Sydfyns aktiviteter på ungdommens område
 • Medvirke til udarbejdelse af 3F Sydfyns strategier på ungdomsområdet i samarbejde med fagforeningens ungdomspolitiske ansvarlige.
 • At sikre 3F Sydfyn indflydelse på arbejdet i udvalg og nævn på ungdomsområdet
 • At skabe synlighed på ungdomsområdet
 • Skabe et fællesskab med øvrige ungdomsmedlemmer indenfor FH's område

Udvalgets organisering og antal:

 • Udvalget er nedsat af 3F Sydfyns bestyrelse
 • Udvalget er selvsupplerende
 • Udvalget konstituerer sig med valg af formand, næstformand og kasserer på førstkommende møde efter afholdelse af fagforeningens generalforsamling.
 • Ungdomsudvalgets formand er tilforordnet fagforeningens bestyrelse.
 • Ungdomsudvalgets sammensætning: Udvalgets består af formand, næstformand og kasserer. Udvalgets består derudover af op til 7 medlemmer.

Opgaver:

 • Arrangere og deltage i aktiviteter for 3F Sydfyns ungdomsmedlemmer
 • Integrere ungdomsmedlemmer i det politiske / faglige arbejde
 • Deltage i skolebesøg
 • Deltage i jobpatruljens arbejde
 • Profilere sig via 3F Sydfyns hjemmeside
 • Deltage i arrangementer vedrørende medlemsorganisering
 • Deltage i 3Fs Ungdomslandskonference
 • Levere tekst til 3F Sydfyns medlemsblad

Møde- og tidsplan
Udvalget mødes minimum 6 gange årligt

Ungdomsudvalgets økonomi
3F Sydfyns bestyrelsen har afsat et årligt beløb på kr. 10.000. Såfremt ungdomsudvalget har behov for yderligere økonomi, skal der søges om en merbevilling igennem bestyrelsen. Der skal hvert år fremlægges et budget for udvalgets økonomi til godkendelse på et bestyrelsesmøde i fagforeningen.

3F Sydfyn afholder generalforsamling hvert år i 1. kvartal.

Generalforsamlingen er fagforeningens øverste myndighed i alle anliggender. 

Referater kan fås ved henvendelse i afdelingen.

Tillidsvalgte har mulighed for at få godtgørelse ved kursus deltagelse.

Her finder du blanketterne nederst. De er kun til brug når man IKKE er på FIU-uddannelse, men andet kursus/møder.

De sendes udfyldt og scannes til mail: simon.laerkegaard@3f.dk eller sydfyn@3f.dk

De kan naturligvis afleveres personligt i afdelingen til Økonomiansvarlig Simon Lærkegaard.

Simon Lærkegaard:
Mail: simon.laerkegaard@3f.dk
Telefon: 88922516 

Du skal være opmærksom på at der nu er central udbetaling af arbejdstab,
lommerpenge, diæter, kørsel. mv.  til tillidsvalgte.

Det betyder at man vil fremadrettet selv online skulle udfylde en blanket til ydelser ved FIU-kurser.

Man modtager en mail på sidste kursus dag, herefter har man 14 dage til at udfylde blanketten online.
Man kan også tilgå via sin FIU app.

Meget vigtigt!!!!
Hvis man ikke får gjort dette, har man ikke mulighed for, at modtage ydelse for kursus deltagelse i afdelingen.

Se retningslinier for tabt arbejdsfortjeneste
Se udbetalingsspecifikation

Formand


Bjarne Elnegaard

Byggeri

Næstformand

Frank Hansen

Byggeri

Bestyrelsesmedlem

Amanda Søndergaard

Grønne

Bestyrelsesmedlem

Janus Sjytte

Industri

Bestyrelsesmedlem

Kim PræstekjærDue

Transport

Bestyrelsesmedlem

Inge Acker

Offentlig/Region

Bestyrelsesmedlem

Karen 
Mortensen

Industri

Bestyrelsesmedlem

Kim Nakel

Industri

Bestyrelsesmedlem

Bente Nibe

Industri

Bestyrelsesmedlem

​         

 Mathilde  AgermosePSHR

Bestyrelsesmedlem

Michael Bech

Byggeri

Bestyrelsesmedlem

Thor Grønbech

Offentlig

 

Bestyrelsesmedlem

Lars Mayland Mathiasen

Industri

Bestyrelsesmedlem

Bettina Pihl Hansen

PSHR

Bestyrelsesmedlem

Lars Mortensen

Byggeri

Bestyrelsesmedlem

Thomas Birk Lykke

Transport

Bestyrelsesmedlem

Kim Lund Henningsen

Offentlig/KommunalMasser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt