Undervisning og arbejde

Under din graviditetsorlov, barselsorlov og forældreorlov kan du frit deltage i undervisning.

Det har ingen indflydelse på din ret til dagpenge, hvis du deltager i undervisning. Du behøver heller ikke informere din arbejdsgiver om det.  

Deltager du i erhvervsrettet undervisning, er det vigtigt, at undervisningen ikke sker som led i dit arbejde. Så kan det tolkes som en genoptagelse af dit arbejde. En genoptagelse af dit arbejde kan medføre, at din orlov afbrydes.

Under din orlov kan du frit varetage borgerligt ombud - for eksempel som tilforordnet ved valg, som domsmand eller lignende. Det har ingen indflydelse på din ret til dagpenge eller orlovsydelse.  

Foreningsarbejde og fagpolitisk arbejde

Under din orlov kan du også frit deltage i fagpolitisk arbejde, foreningsarbejde med mere i det omfang, du har tid og lyst.  

Det har ingen indflydelse på din ret til dagpenge eller orlovsydelse.