Nyheder
864.882 kr. til 21 bygningsarbejdere Z-Top Service ApS har brudt overenskomsten i forhold til søn- og helligdagsbetaling til arbejderne på byggeriet af Fujifilms store nye fabrik i Hillerød. 3F Frederiksborg har gennemgået deres lønsedler, og det betyder, at firmaet nu skal efterbetale 864.882 kr.

Medicinalvirksomheden Fujifilm Diosynth Biotechnologies udvider og har i øjeblikket gang i et meget stort byggeri på over 72.000 kvadratmeter. Det betyder masser af arbejdspladser til struktører, jord- og betonarbejdere, tømrere m. fl.

Rigtigt mange af de ansatte på byggepladsen er udenlandske kollegaer, og 3F Frederiksborg har fra byggeriets start gjort en indsats for at få alle organiseret i fagforeningen.

Når vi skal i kontakt med de udenlandske arbejdere har vi forskellige udfordringer. Dels en modvilje fra Fujifilm i forhold til at tillade, at fagforeningen går frit omkring på pladsen, hvilket afholder nogle fra at tage kontakt til os. 

Dels at de udenlandske kollegaer ikke kender den danske model, vores aftalesystem og deres rettigheder. De forstår ikke, hvilken rolle fagforeningen spiller, og at de skal være medlem af 3F. 

3F Frederiksborg besøger jævnligt pladsen og i maj måned kom vi i kontakt med ansatte i firmaet Z-Top Service ApS, som er en entreprenørvirksomhed, der faktisk har indgået overenskomst.

Vi lavede et tjek af de ansattes lønsedler og det viste sig, at der manglede S/H betaling på 12,9%. 

Derefter indkaldte vi firmaet til lokalforhandling, hvor vi fremlagde kravet og lavede en aftale om, at pengene skal falde. 

Den 22. september forfaldt den første rate af efterbetalingen fra Z-Top Service ApS og de 21 bygningsarbejdere kunne glæde sig over, at vi i Danmark har fagforeninger og overenskomster, der skal overholdes.

Fagforeningsmøde i arbejdstiden

Ved lokalforhandlingen aftalte vi også, at de ansatte kan deltage i et møde i 3F Frederiksborg i deres arbejdstid. Her fortæller vi om de rettigheder, som overenskomster giver – ligesom vi skal tale om muligheden for at vælge en tillidsrepræsentant.

De fleste af disse kollegaer kommer fra Albanien. Nogle er rejst hjem, men de fleste arbejder fortsat i firmaet. 

Det er rigtig godt, når vi som fagforeningen helt konkret kan vise, at det virker at være medlem og være dækket af en overenskomst, når vi skal forklare udenlandske kollegaer, at de skal være med i fagforeningen.

At bygningsarbejderne på Fujifilm nu får efterbetalt, hvad firmaet skylder, er selvfølgelig rigtigt godt for dem, men sagen er faktisk vigtig for alle. Arbejdet med at få organiseret vores udenlandske kollegaer og forsvare vores overenskomst er en del af den kamp mod sociale dumping, som skal modvirke at vores løn- og arbejdsforhold i Danmark undergraves af billig og villig arbejdskraft fra udlandet. 


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt