Nyheder
3F Kastrup anbefaler et ja til OK23 Et flertal i 3F Kastrups bestyrelse anbefaler at stemme ja til overenskomsterne, der nu skal til samlet afstemning. Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at stemme.

Helt generelt syntes vi, at resultatet, er det bedste, der realistisk set kan opnås. Mange af de krav vi har rejst, er faktisk indfriet.
Du kan læse mere om de enkelte overenskomstområder på vores hjemmeside og Facebook, og i det stemmemateriale forbundet udsender til hvert enkelt medlem.

Minimalløn
Mange 3F Kastrup medlemmer arbejder på Industriens Overenskomst, som er en minimallønsoverenskomst.
Der er minimumsløn og minimumsrettigheder. Resten forhandles lokalt på den enkelte arbejdsplads.
Netop derfor, har vi ved OK23 ønsket, at de centrale forhandlinger skaffede flere penge på pension og fritvalgskonto. Det fik vi med 2 % på begge dele. På pensionen sparer medarbejderen 2 %, som i stedet betales af arbejdsgiver.
Der skal stadig forhandles lønforhøjelser lokalt, for at holde trit med inflationen.

Andre forbedringer er fuld løn under Selvvalgt uddannelse, mere lønnet barsel, mere fokus på natarbejde, forhøjelse af tillæg og vigtige nye muligheder til tillidsrepræsentanternes for at passe deres hverv, bl.a. retten til at møde alle nye kolleger i arbejdstiden.

Normalløn
Andre medlemmer er på normallønsoverenskomster, altså hvor lønnen forhandles centralt og aftales for hele overenskomstperioden. De kan se frem til en samlet lønfremgang på et godt stykke over 3.000 kr. pr. måned i overenskomstperioden, når vi medregner pension mm.
Desuden fuld løn under uddannelse, mere lønnet barsel osv., som på industriens overenskomst.
Se mere i materialet.

Brug din stemme!
Enkelte bestyrelsesmedlemmer anerkender, de goder, der er opnået, men mener generelt der er for beskedne lønstigninger. Tre bestyrelsesmedlemmer anbefaler nej, en var fraværende og 12 bestyrelsesmedlemmer anbefaler ja.
Det vigtigste er nu, at alle medlemmer ser på materialet, og danner deres egen holdning. For det medlemmerne der stemmer, og medlemmerne der bestemmer!

Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt