Nyheder
Stem om din overenskomst Nu er det medlemmernes tur til at bestemme! Alle medlemmer ansat på en privat overenskomst har stemmeret. Se mere her. Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at stemme.

De fleste i 3F Kastrup er på industriens område. Det gælder bl.a. ansatte i Aviator, Serwiz, CFS, Orthana, Gate Gourmet, DHL Aviation, SAS/SGH, Heinemann, WFS, Red Technics (Norwegian) og Menzies

Hovedpunkter fra Industriens Overenskomster er:

 • 2 % forøgelse af Fritvalgskonto op til 9%
 • 2 % nedsættelse af vores betaling til pension som arbejdsgiver i stedet betaler
 • 2 x 4,5 kr. på mindstelønnen
 • 3,0 og 4,5 % på diverse tillæg
 • 4 ugers ekstra lønnet barsel og pension under barsel
 • Fuld løn inkl. skiftehold på Selvvalgt Uddannelse
 • Flere uddannelser omfattet af IKUF
 • Mulighed for uddannelsesrepræsentant
 • Tillidsrepræsentanter får ret til at møde alle nye, i arbejdstiden og ret til at fortælle om medlemskab af organisationerne
 • Bedre regler og tekster om lokal lønforhandling

Du kan læse mere om resultaterne på Industriens område her

Industrien er minimallønsoverenskomst. Der er minimumsløn og minimumsrettigheder. Resten forhandles lokalt på den enkelte arbejdsplads.

Netop derfor har vi ved OK23 ønsket, at de centrale forhandlinger skaffede flere penge på pension og fritvalgskonto. Det fik vi med 2 % på begge dele. På pensionen sparer medarbejderen 2 %, som i stedet betales af arbejdsgiver.

Der skal forhandles lønforhøjelser lokalt, for at holde trit med inflationen.

 

Transport

Der er også en del på transportens område. Det er bl.a. ansatte i Newrest, CPH, Urbaser, Genbyg, SST, DRS, CityContainer og Elis.

Hovedpunkter fra Transport-forliget er:

 • Normaltimelønnen stiger 6,00 kroner per time 1. marts 2023 og 5,75 kroner per time 1. marts 2024. I alt 11,75 kroner.
 • Fritvalg hæves fra 7 til 9 procent af lønnen per 1. marts 2024
 • 2 % nedsættelse af vores betaling til pension som arbejdsgiver i stedet betaler
 • Genetillæg stiger 4,5 procent 1. marts 2023 og 3,5 procent 1. marts 2024
 • Tillæg for overarbejde stiger 3,5 procent 1. marts 2023 og 3,0 procent 1. marts 2024
 • Lønnen til lærlinge hæves med 4,5 procent 1. marts 2023 og med 3,5 procent 1. marts 2024
 • Ugens fem arbejdsdage kan nu placeres på alle ugens syv dage. Weekendarbejde skal varsles. Ansatte, der arbejder på weekenddage, får tillæg, der evt. kan veksles til fridage.
 • Mere uddannelse og bedre mulighed for at blive faglært. Godtgørelse under uddannelse stiger fra 85 procent til 100 procent af lønnen.
 • Barsel: Far/medmor har fået øremærket yderligere 2 ugers orlov med løn, og forældrene har fået yderligere 2 ugers orlov med løn, der kan deles mellem dem. 

Du kan læse mere om resultaterne på transportens område her

Transporten er normallønsoverenskomst. Altså hvor lønnen forhandles centralt og aftales for hele overenskomstperioden. De kan se frem til en samlet lønfremgang på et godt stykke over 3.000 kr. pr. måned i overenskomstperioden, når vi medregner pension mm.

 

Offentlig

Er du offentligt ansat, skal du ikke stemme i denne omgang. Det skal du næste år. Du kan se mere på OK24 - Følg med i overenskomstforhandlingerne for offentligt ansatte - 3F

 

Grøn

Er du dyrepasser i Den Blå Planet kan du læse mere om det grønne område her

 

3F Kastrup anbefaler et ja til OK23

Læs mere her

 


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt