Familieliv
Pasning af syge eller døende Hvis en nær ven eller et familiemedlem bliver alvorligt syg, kan du i mange tilfælde få orlov og økonomisk tilskud fra kommunen til at passe den syge.

Hvis et familiemedlem eller en nær ven bliver meget syg eller handicappet, og du gerne vil hjælpe, kan den kommune, hvor du bor, ansætte dig til at passe den syge i en periode. 

Den syge kan være et barn, en voksen eller en ældre, som har et varigt eller langvarigt tab af funktionsevne. Lidelsen skal forventes at vare i mindst et år.

En række betingelser skal være opfyldt, før kommunen kan ansætte dig:

 • Både du og den syge eller handicappede er indforstået med pasningsforholdet.
 • Alternativet er et døgnophold uden for hjemmet eller et plejebehov, der svarer til et fuldtidsarbejde.
 • Der er ikke noget, der taler imod, at det er dig, der passer (det vurderes af kommunen).
 • Du har haft en tilknytning til arbejdsmarkedet som lønmodtager eller ledig. 
Dine rettigheder og pligter

Loven giver dig ret til fravær fra arbejdet. De fleste overenskomster har faktisk denne ret indskrevet, så tag en snak med din tillidsrepræsentant om præcis, hvad der står.

Dit fravær fra arbejdet skal aftales med arbejdsgiveren, men arbejdsgiveren kan ikke nægte dig fraværet fra arbejdet. Du kan ansættes i op til seks måneder, men perioden kan aftales til at være opdelt i to perioder af op til tre måneders varighed. Din løn for pasningen er et fast månedligt beløb.

Ansættelse til pasning af den pågældende kan kun ske en gang. Efter din ansættelse kan der ikke ansættes andre til at passe den pågældende.

Fakta Tjek din overenskomst

Mange overenskomster indeholder regler, der giver dig ret til orlov for at passe syge eller døende.

Find din overenskomst, eller kontakt din tillidsrepræsentant eller lokale 3F fagforening.

Pasning af døende

Har du brug for at passe en nærtstående, som er meget syg og døende, kan du få udbetalt et såkaldt plejevederlag.

Disse betingelser skal dog være opfyldt:

 • Lægen vurderer, at terminalfasen er indtrådt. Terminalfasen er den periode, hvor patienten må betragtes som døende med en kort forventet levetid. Hospitalsbehandling er udsigtsløs.
 • Både du og den syge er indforstået med plejeforholdet.
 • Pasningen af den syge giver dig et indtægtstab. 
 • Du skal have et nært forhold til den syge, men I behøver ikke at være i familie.

For at få plejevederlag skal du opfylde betingelserne for at få sygedagpenge, hvis du selv var syg. Derfor kan du som regel ikke få et plejevederlag, hvis du modtager førtidspension, folkepension, efterløn, kontanthjælp eller SU, eller hvis du har været hjemmearbejdende.

Der er dog undtagelser.

 • Du kan få plejevederlag til hel eller delvis nedsættelse af arbejdstiden.
 • Plejeforholdet kan uden varsel stoppes af både dig og den syge, hvis der f.eks. opstår uenigheder. 


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt