Efteruddannelse
Kompetencefonde giver støtte til uddannelse Rigtig mange overenskomster er omfattet af det, der hedder en kompetencefond, der yder støtte til voksen- og efteruddannelse af de ansatte/medarbejderne.

Det er virksomhederne, der årligt indbetaler et tilskud til kompetencefondene. Der er i langt de fleste tilfælde mulighed for både virksomheden og medarbejdere for at søge om tilskud til uddannelse, som kommer oven i det tilskud, der modtages fra det offentlige. Det kan være AUB-tilskud til lærlinge, VEU-godtgørelse for AMU-kurser, eller SVU for almene kurser som matematik og dansk.

Reglerne og mulighederne i de enkelte kompetencefonde varierer, men fælles for dem er, at de alle giver gode muligheder for at få støtte til efter- og videreuddannelse.

Det er derfor altid en god idé at undersøge, om der er mulighed for at få støtte fra kompetencefonden til uddannelse.

Eksempelvis yder mange kompetencefonde støtte til virksomheder, der uddanner deres ansatte til faglærte. Som ansat har du i mange tilfælde også igennem overenskomsten ret til selv at få støtte til selvvalgt uddannelse, hvor du har fri fra virksomheden, og modtager lønkompensation fra det offentlige og kompetencefonden.

Kompetencefonden kan også yde støtte til kursusgebyrer og andre udgifter, du kan have i forbindelse med uddannelse.

Hvis du er i tvivl, kan du altid tage en snak med din tillidsrepræsentant eller kontakte din lokale 3F fagforening for at høre om dine muligheder og rettigheder. 3F kan også giv dig hjælp og vejledning til at søge kompetencefonden.

Kompetencefonde
 • Industriens Kompetenceudviklingsfond
 • Træ- og møbelindustriens kompetencefond

Er du ikke omfattet af ovenstående overenskomster, kan du læse mere om muligheden for støtte til kompetenceudvikling i de respektive overenskomster, fx Emballageoverenskomsten eller Tekstil- og beklædningsoverenskomsten.

Yderligere information om kompetencefondene inden for industrien: Pia Maul Andersen (88920410), Elise Andsager (88920410) eller Casper Vildbech Larsen (88920416).

Industriens Kompetenceudviklingsfond
Træ- og møbelindustriens kompetencefond
Find din overenskomst her
 • Bygge- og anlægsbranchens Udviklingsfond
 • Isoleringsbranchens Udviklingsfond
 • Håndværkets Udviklingsfond.

Inden for asfaltbranchen findes Asfaltbranchens Udviklingsfond. Yderligere information om mulighederne for støtte herfra kan fås ved henvendelse til 3F’s Byggegruppe.

Yderligere information om kompetencefondene inden for bygge og anlæg: Jens Kirkegaard, tlf. 8892 1096, eller Morten Lehmann, tlf. 8892 0231.

Bygge- og anlægsbranchens Udviklingsfond
Isoleringsbranchens Udviklingsfond
Håndværkets Udviklingsfond
 • Handels-, Transport- og Servicesektorens Kompetenceudviklingsfond
 • Transport- og Lagerområdets Kompetenceudviklingsfond
 • Vaskeribranchens Uddannelsesfond
 • Rederiforeningernes og 3F’s Kompetenceudviklingsfond

Benzin- og Oliebranchens Kompetenceudviklingsfond: Medarbejdere inden for dette OK-område skal søge støtte til uddannelse på www.kompetencefonde.dk.

Yderligere information om kompetencefondene inden for transport: Leif Michael Larsen, tlf. 8892 1074

Handels-, Transport- og Servicesektorens Kompetenceudviklingsfond
Transport- og Lagerområdets Kompetenceudviklingsfond
Vaskeribranchens Uddannelsesfond
Rederiforeningens og 3F's Kompetenceudviklingsfond
Læs mere om at søge støtte til uddannelsen på kompetencefonde.dk

Kommunale arbejdspladser

 • Den kommunale kompetencefond
 • Mindre pjece om den kommunale kompetencefond
 • Kommunal kompetencefond ufaglært til faglært.

Regionale arbejdspladser

 • Den regionale kompetencefond
 • Der kommer snart en mindre pjece om den regionale kompetencefond
 • Regional kompetencefond ufaglært til faglært.

Statslige arbejdspladser

 • Den statslige kompetencefond
 • Mindre pjece om den statslige kompetencefond.

Yderligere information om kompetencefondene inden for de statslige, regionale og kommunale arbejdspladser: Kaj Andersen, tlf. 8892 1086.

Den kommunale kompetencefond
Pjece om den kommunale kompetencefond
Kommunal kompetencefond ufaglært til faglært
Den regionale kompetencefond
Regional kompetencefond ufaglært til faglært
Den statslige kompetencefond
Pjece om den statslige kompetencefond
 • Servicebranchens Udviklingsfond
 • Danske Service Kompetencefond
 • Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Kompetenceudviklingsfond
 • Kompetencefond på søfartsområdet.
 • Kantineoverenskomsten.

Yderligere information om kompetencefondene inden for privat service, hotel og restauration: Bettina Vig, tlf. 8892 1076 (service) eller Michael Jørgensen tlf. 8892 1127 (hotel og restauration).

Servicebranchens Udviklingsfond
Danske Service Kompetencefond
Hotel, Restaurant- og Turisterhvervets Kompetenceudviklingsfond
Søfartsområdets kompetencefond
Kantineoverenskomstens kompetenceudviklingsfond
 • Anlægsgartnerfagets Kompetencefond
 • Mejeribrugets Uddannelsesfond
 • Jordbrugets Kompetencefond

Yderligere information om kompetencefondene inden for det grønne område: Karin Olsen, tlf. 8892 1071 (gartner, mejeri og jordbrug).

Anlægsgartnerfagets Kompetencefond
Mejeribrugets Uddannelsesfond
Jordbrugets Kompetencefond


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt