Roskilde
Om 3F Roskilde

3F Roskilde er en selvstændig afdeling af Fagligt Fælles Forbund og overenskomstdækker arbejdspladser i Roskilde og Lejre kommuner, tidligere Skovbo kommune (Borup, Ejby og Bjæverskov), samt arbejdspladser indenfor træindustri og byggeri i Køge, Solrød og Greve kommuner.

Vi er dannet ved sammenlægning af KAD Roskilde, SiD Hvalsø og Omegn, SiD Roskilde, SiD Ramsø og SiD Skovbo 1. januar 2005. Efterfølgende har vi fusioneret med RBF og TIB Region Sjælland. 

Afdelingen har ca. 4.700 medlemmer.

Kontorer
Vi har hovedkontor i Roskilde, samt lokalkontorer i Hvalsø og Køge

Værd at vide

Læs mere om de valgte og ansatte i afdelingen, og hvad vi kan hjælpe dig med.

Du kan samtidig læse mere om medlemsgoder og åbningstider.

Introfolder 2022

Nedenfor finder du referater fra bestyrelsesmøder et år tilbage.

Her finder du også skema til refusion af kørsel og tabt arbejdsfortjeneste.

Refusion af kørsel og tabt arbejdsfortjeneste
Referat af 02. Bestyrelsesmøde 28. februar 2022
Referat af 01. Bestyrelsesmøde 17. januar 2022
Referat af 08. Bestyrelsesmøde 15. november 2021
Referat af 07. Bestyrelsesmøde 25. oktober 2021
Referat af 06. Bestyrelsesmøde 20. september 2021
 • Bestyrelsesmedlem Ole Holtse Olsen 
 • Bestyrelsesmedlem Martin Kruse  
 • Bestyrelsesmedlem Anne Gregersen  
 • Bestyrelsesmedlem Anders Moth-Poulsen
 • Bestyrelsesmedlem Anette Nelausen  
 • Bestyrelsesmedlem Flemming Broe Andersen 
 • Bestyrelsesmedlem Hanif Sayed
 • Bestyrelsesmedlem Jan Jørgensen
 • Bestyrelsesmedlem Javed Iqbal
 • Bestyrelsesmedlem Jens Nielsen    
 • Bestyrelsesmedlem Michael Thrane  
 • Bestyrelsesmedlem Monica Endahl
 • Bestyrelsesmedlem Poul Erik Olsen  
 • Bestyrelsesmedlem René M. Olsen
 • Bestyrelsesmedlem Sven Drew-Morgan
 • Bestyrelsessuppleant Bjarne Svendsen 
 • Bestyrelsessuppleant Frederik Dæhnfeldt  
 • Bestyrelsessuppleant Inge Ottosen  
 • Bestyrelsessuppleant Ulla Desezar  
 • Tilforordnet bestyrelsesmedlem Carsten Tang-Holbek
 • Tilforordnet Bestyrelsesmedlem Jonas Hansen 
Seniorklubber

Velkommen til Seniorklubben

Seniorklubben TIB, Roskilde Amt havde sin stiftende generalforsamling den 20. marts 2001. Klubbens formål er, at styrke interessen for samvær og sammenhold mellem efterlønsmodtagere, folke- og førtidspensionister, som er tidligere medlemmer af fagforeningen Træ-Industri-Byg afd. 29 Roskilde Amt, samt nuværende medlemmer af 3F Roskilde. Dette søges opnået ved afholdelse af selskabelige, kulturelle, sociale, faglige og politiske arrangementer.

Som beskrevet i klubbens vedtægter er klubben også åben for andre medlemmer, såsom ægtefælle/efterlevende ægtefælle eller samlever, og efterlønsmodtagere, folke- og førtidspensionister der ikke har eller ikke ønsker medlemskab af 3F. Kontingentet for disse medlemmer fastsættes hvert år på generalforsamlingen i januar og er i 2023   fastsat til 250 kroner.

Der skal opgives fødselsdato og adresse af hensyn til bl.a. ansøgning om aktivitetstilskud fra kommunerne.

Bestyrelsen udarbejder halvårlige aktivitetsplaner som offentliggøres her på hjemmesiden og udsendes direkte på mail til de medlemmer der har afleveret mailadresse til klubbens formand.

Der betales normalt et gebyr for at deltage i arrangementerne, afhængig af hvilken omkostning der er og hvilke tilskud vi kan få til det enkelte arrangement til f.eks. transport, indgang, rundvisning og fortæring. Prisen tilmeldingsprocedure fremgår af aktivitetsprogrammet.

Udover de månedlige arrangementer har klubben en bowlingklub som spiller hver onsdag kl. 12 i Roskilde bowlingcenter. Har du lyst til at deltage så kontakt formanden på tlf. 2073 9724.

Vi håber ovennævnte har vakt din interesse og du har lyst til at deltage i vores fælles aktiviteter. Er det tilfældet, kan du kontakte formanden, kassereren eller en fra bestyrelsen, og få flere oplysninger om klubben.

Med kollegial hilsen

Bestyrelsen

Aktiviteter 1. halvår 2023
TIB Senior vedtægter 2023
Liste over valgt bestyrelse 2023

Program for 1. halvår 2023

 • Tirsdag 10. januar kl. 10.00 - Hyggemøde, lokale 6
 • Tirsdag 24. januar kl. 10.00 - Fødselsdag, lokale 6
 • Tirsdag 7. februar kl. 10.00 - Hyggemøde + bestyrelsesmøde, lokale 6
 • Tirsdag 28. februar kl. 10.00 -Seniorbio, Kino Ro's Torv
 • Tirsdag 14. marts kl. 10.00 - Hyggemøde, lokale 6
 • Tirsdag 28. marts kl. 10.00 - Generalforsamling, lokale 6
 • Tirsdag 11. april kl. 10.00 - Banko, lokale 6
 • Tirsdag 25. april kl. 10.00 - Bowling, Roskilde Bowling Center
 • Tirsdag 9. maj kl. 10.00 -Hyggemøde, lokale 6
 • Tirsdag 23. maj kl. ? - Udflugt

Program for 2. halvår 2023

 • Tirsdag 5. september kl. 10.00 - Hyggemøde + bestyrelsesmøde, lokale 6
 • Tirsdag 19. september kl. 10.00 - Banko, lokale 6
 • Tirsdag 3. oktober kl. ? - Udflugt
 • Tirsdag 24. oktober kl. 10.00 - Bowling, Roskilde Bowling Center
 • Tirsdag 7. november kl. 10.00 - Hyggemøde, lokale 6
 • Tirsdag 21. november kl. 10.00 - Seniorbio, Kino Ro’s Torv
 • Tirsdag 5. december kl. 10.00 - Julefrokost

Fællesarrangementer med 3F seniorklub og TIB seniorklub meddeles i god tid.

Arrangementerne afholdes: 

Roskilde Frivillig Center, Tinghuset
Jernbanegade 21 a, 4000 Roskilde

Formand for ”Morgenfruerne”, Eva Hansen træffes på tlf. 28 87 01 18

Kontingent for 2022 er 25,00 kroner pr. måned.

Se folder om Morgenfruerne

Referat fra generalforsamling 25-01-2023

Formand Erik Hein bød velkommen og takkede de fremmødte for at deltage i generalforsamling. 

1

Grayham Foley blev valgt til dirigent. Laila Jensen blev valgt til referent.

Stemmetæller bliver valgt senere hvis det bliver aktuelt med et valg.

2

Formandens /bestyrelsens beretning v/formanden: 

Formanden indledte med at sige at han selv havde skrevet beretningen på grund af sygdom, sygehusbesøg og andre udefrakommende forhindringer.

Samarbejdet i klubben fungerer godt både med bestyrelsen og med medlemmerne.

Også i Regionen og på landsplan er samarbejdet godt.

Flemming fra Tipperne (tømrerne) er medlem af landsklubben og vores tætte kontakt til den del af 3F Faglige seniorer.

Nu der nævnes Regionen så husk et af vores fælles arrangementer i Solgårdsparken den 8/8 2023. Desværre er tilgangen af nye aktive medlemmer og ideer til nye tiltag og aktiviteter ikke så god som ønsket. Vi har en liste over kommende aktiviteter men kom gerne med ideer og forslag.  

Erik Hein har besluttet at trække sig som formand efter mange år.

Det har været en god tid men helbredet siger han skal stoppe

3

Erik Hein har efter at Bent Andersen blev syg og stoppede som kasserer været ”kasserer” og han fortsætter til den nye kasserer Ulla Risbjerg overtager.

Økonomisk har vi det godt, så i år har vi ikke søgt om tilskud fra kommunen.

Vi har også penge på jubilæumskontoen, men de er naturligvis til rådighed hvis der skulle opstå andre behov

3

Regnskabet for 2022 blev godkendt 

4

Budgettet for 2023 blev vedtaget

5

Kontingent på 120 kr. for 2023 (2024) blev vedtaget

6

Der var ingen forslag

7

Der blev uddelt en oversigt over kommende aktiviteter.

Erik Hein fortalte lidt mere om det kommende Regionsarrangement i Solgårdsparken og  om medlemsmødet som holdes i afdelingen på Holbækvej. Han fortalte også om de arrangementer vi holder sammen med afdelingens to andre seniorklubber.

8

Der er ingen blomster og vin til Erik i dag. Grayham Foley har været ude med en gave til både Erik Hein og Bent Andersen 

8a

Grayham Foley  blev  foreslået. Han stiller gerne op men kun hvis der er andre der stiller op til bestyrelsen. Ellers vil han foreslå at afdelingens tre seniorklubber slår sig sammen.

Grayham Foley blev valgt til Formand for 2 år.

8b

Erik Hein takker for godt samarbejde og gave.

Erik Hein fortsætter som ”kasserer” indtil Ulla Risbjerg tager over.

Grayham Foley har også adgang til kontoen.

8c

Gunnar Petersen blev valg for 2 år

8d

Ole Albertsen er gået bort. Æret være hans minde.

Eva Hansen blev genvalgt for 1 år

8e

Arne Jacobsen er gået bort. Æret være hans minde.

Ferdinand Franzpøtter blev genvalgt for 1 år

9

Ingen kommentarer

10

Erik Hein sagde tak for tiden i klubben og håber det også går godt fremover.

Beretning og vedtægter fra generalforsamlinger Vedtægter 3F Roskilde 2020 194 KB PDF Hent dokument Beretning 2021 med dagsorden og forretningsorden 460 KB PDF Hent dokument Referat generalforsamling 2021 380 KB PDF Hent dokument
Gastronomernes Hjælpefond Er du gastronom og medlem af 3F, kan du søge om hjælp fra Gastronomernes hjælpefond.


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt