Roskilde
Om 3F Roskilde

3F Roskilde er en selvstændig afdeling af Fagligt Fælles Forbund og overenskomstdækker arbejdspladser i Roskilde og Lejre kommuner, tidligere Skovbo kommune (Borup, Ejby og Bjæverskov), samt arbejdspladser indenfor træindustri og byggeri i Køge, Solrød og Greve kommuner.

Vi er dannet ved sammenlægning af KAD Roskilde, SiD Hvalsø og Omegn, SiD Roskilde, SiD Ramsø og SiD Skovbo 1. januar 2005. Efterfølgende har vi fusioneret med RBF og TIB Region Sjælland. 

Afdelingen har ca. 5.000 medlemmer.

Kontorer
Afdelingen har hovedkontor i Roskilde, samt lokalkontorer i Hvalsø og Køge

Værd at vide

Læs mere om de valgte og ansatte i afdelingen, og hvad vi kan hjælpe dig med.

Du kan samtidig læse mere om medlemsgoder og åbningstider.

Introfolder 2021

Nedenfor finder du referater fra bestyrelsesmøder et år tilbage.

Her finder du også skema til refusion af kørsel.

Refusion af kørsel og tabt arbejdsfortjeneste
Referat af 03. Bestyrelsesmoede 19. april 2021
Referat af 02. Bestyrelsesmoede 1. marts 2021
Referat af 01. bestyrelsesmøde 18. januar 2021
 • Bestyrelsesmedlem Ole Holtse Olsen 
 • Bestyrelsesmedlem Martin Kruse  
 • Bestyrelsesmedlem Anne Gregersen  
 • Bestyrelsesmedlem Anders Moth-Poulsen
 • Bestyrelsesmedlem Anette Nelausen  
 • Bestyrelsesmedlem Flemming Broe Andersen  
 • Bestyrelsesmedlem Jan Jørgensen
 • Bestyrelsesmedlem Jens Nielsen  
 • Bestyrelsesmedlem John Gotfredsen  
 • Bestyrelsesmedlem Kamal Foulane  
 • Bestyrelsesmedlem Michael Thrane  
 • Bestyrelsesmedlem Poul Erik Olsen  
 • Bestyrelsesmedlem René M. Olsen
 • Bestyrelsessuppleant Bjarne Svendsen 
 • Bestyrelsessuppleant Frederik Dæhnfeldt  
 • Bestyrelsessuppleant Inge Ottosen  
 • Bestyrelsessuppleant Morten Rasmussen
 • Bestyrelsessuppleant Ulla Desezar  
 • Bestyrelsesmedlem Carsten Tang-Holbek Tilforordnet  
 • Bestyrelsesmedlem Jonas Hansen Tilforordnet
Seniorklubber

Til orientering så har TIB Seniorklub afholdt generalforsamling den 18. januar 2018, hvor den nye bestyrelse blev valgt, og der blev justeret i vedtægterne, så de er i overensstemmelse med de nye regler om automatisk medlemskab af seniorklubberne for pensionister, der samtidig er medlem af 3F Roskilde.

Velkommen til Seniorklubben

Seniorklubben TIB, Roskilde Amt havde sin stiftende generalforsamling den 20. marts 2001. Klubbens formål er, at styrke interessen for samvær og sammenhold mellem efterlønsmodtagere, folke- og førtidspensionister, som er tidligere medlemmer af fagforeningen Træ-Industri-Byg afd. 29 Roskilde Amt, samt nuværende medlemmer af 3F Roskilde. Dette søges opnået ved afholdelse af selskabelige, kulturelle, sociale, faglige og politiske arrangementer.

Som beskrevet i klubbens vedtægter er klubben også åben for andre medlemmer, såsom ægtefælle, samlever og efterlønsmodtagere, folke- og førtidspensionister der ikke har eller ikke ønsker medlemskab af 3F. Kontingentet for disse medlemmer fastsættes hvert år på generalforsamlingen i januar og er i 2020 fastsat til 200 kroner.

Der skal opgives fødselsdato og adresse af hensyn til bl.a. ansøgning om aktivitetstilskud fra kommunerne.

Bestyrelsen udarbejder halvårlige aktivitetsplaner som offentliggøres her på hjemmesiden og udsendes direkte på mail til de medlemmer der har afleveret mailadresse til klubbens formand eller kasserer.

Der betales normalt et gebyr for at deltage i arrangementerne, afhængig af hvilken omkostning der er og hvilke tilskud vi kan få til det enkelte arrangement til f.eks. transport, indgang, rundvisning og fortæring. Prisen tilmeldingsprocedure fremgår af aktivitetsprogrammet.

Vi håber ovennævnte har vakt din interesse og du har lyst til deltage i vores fælles aktiviteter. Er det tilfældet, kan du kontakte formanden, kassereren eller en fra bestyrelsen, og få flere oplysninger om klubben.

Med kollegial hilsen
Bestyrelsen

Nye vedtægter 2018
Liste over TIB Senior bestyrelsen 2020
 • Tirsdag 9. februar - Hyggemøde lokale 6
 • Tirsdag 9. marts - Hyggemøde lokale 7
 • Tirsdag 6. april - Banko lokale 7
 • Tirsdag 20. april Bowling, Roskilde Bowling Center
 • Tirsdag 4. maj - Byttedag - lokale 7
 • Tirsdag 18. maj - Udflugt

Fællesarrangementer med 3F seniorklub og TIB seniorklub meddeles i god tid.

Arrangementerne afholdes: 

Roskilde Frivillig Center, Tinghuset
Jernbanegade 21 a, 4000 Roskilde

Formand for ”Morgenfruerne”, Eva Hansen træffes på tlf. 28 87 01 18

Kontingent for 2021 er 25,00 kroner pr. måned.

Se folder om Morgenfruerne

Som efterlønner eller pensionist med tilknytning til 3F Roskilde er du medlem af 3F Seniorklub Roskildeegnen.

Tilmelding kan foregå hos:

 • Kasserer Bent Andersen
 • Formand Erik Hein eller
 • hos afdelingens kasserer Ulla Risbjerg.

Kontingentet
Alle pensionistmedlemmer i 3F Roskilde betaler til seniorklubberne via afdelingskontingentet. Øvrige medlemmer betaler kontingent på 120 kroner pr. år direkte til klubben, som vedtaget på generalforsamlingen.

Bestyrelse og revisorer, vedtaget på generalforsamlingen 24. januar 2018

 • Formand Erik Hein, Rughaven 42, 1, 4000 Roskilde
  Tlf. 26 70 89 39, e-mail: erik_hein@youmail.dk
 • Næstformand Grayham Foley, Bøgehegnet 110, st. tv., 2670 Greve
  Tlf. 23 74 02 24, e-mail: grayhamfoley@gmail.com
 • Kasserer Bent H. Andersen, Ejboparken 71, st. tv, 4000 Roskilde
  Tlf. 42 29 16 80, e-mail: bentoggrethe@youseeme.dk
 • Bestyrelsesmedlem Laila Jensen, Anders Rasmussensvej 7, Ejby, 4070 Kirke Hyllinge
  Tlf. 43 40 54 34, e-mail: laila.ejby@gmail.com
 • Bestyrelsesmedlem Else Marie Albertsen, Gl. Vindingevej 8, 4000 Roskilde
  Tlf. 46 35 51 75, e-mail: else@albertsen.org
 • Bestyrelsessuppleant Aksel Ole Albertsen, Gl. Vindingevej 8, 4000 Roskilde
  Tlf. 46 35 51 75, e-mail: else@albertsen.org
 • Bestyrelsessuppleant Eva Hansen, Havslunde 25 B, 4000 Roskilde
  Tlf. 30 68 50 87, e-mail: snolde1@mail.tele.dk
 • Revisor lige år Arne Jacobsen, Søvænget 6, 4621 Gadstrup
  Tlf. 16 19 00 71, e-mail: mail@arnejacobsen.dk
 • Revisor ulige år Ferdinand Franzpøtter, Dyssegårdsvej 37, 4621 Gadstrup
  Tlf. 46 19 05 95, e-mail: thanner@mail.tele.dk

Medlem i regional- og landsklubber

 • Vi er medlem i 3F Region Sjælland, som afholder konferencer og sommerfest.
 • Vi er med i 3F Seniorers Landsklub, som afholder konference og landsmøde, samt udsender et blad.
 • Vi er med i faglige seniorer, der udgiver en lang række debat og oplysningsmateriale rettet mod seniorerne, samt regionalt og sektions, afholder debatmøder, konferencer mv.
Se aktivitetsplan for 2020
Se referat af generalforsamling 22. januar 2020
Se skriftelig beretning 2019
Se godkendte vedtægter 24. januar 2018
Beretning og vedtægter fra generalforsamlinger Vedtægter 3F Roskilde 2020 194 KB PDF Hent dokument Beretningen 2019 1,16 MB PDF Hent dokument Referat generalforsamling 2018 100 KB PDF Hent dokument
LGBT certifikat Din lokale afdeling er blevet LGBT+ certificeret.

Kontakt