Grupperne
Industrigruppen Industrigruppen i 3F har cirka 89.962 medlemmer og er dermed 3F's største medlemsgruppe.

Medlemmerne

En stor del af medlemmerne er beskæftiget i den traditionelle del af industrien.

Gruppen dækker jern og metal, procesindustrien, energisektoren, plastindustrien, beklædning og tekstil, træ- og møbelindustrien, fiske- og fjerkræfabrikker, elektronik, papir og emballage, støberi og drikkevarebranchen. Men skaren tæller også bagageportører i lufthavne, piano- og orgelbyggere, ølkuske på depoter samt postarbejdere og postbude, som er kommet med i Industrigruppen, fordi deres arbejdsgiver, PostNord Danmark, har meldt sig ind i Dansk Industri.

Organisation Mads Andersen er formand for Industrigruppen.

De fleste af 3F’s afdelinger har faglige sekretærer med særlige kompetencer inden for industriområdet. På den måde kan medlemmerne få den bedste service.
Se kontakt og info Mads Andersen
Overenskomster Gruppen har ansvaret for 27 overenskomster. Gruppen forhandler også sammen med de øvrige forbund i kartellet CO-industri, hvor den store Industrioverenskomst klart er den største.
Find din overenskomst

Kontakt